The Perception of Primary School Administrator Related to Problem Solving Skills
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları

Bekir BULUÇ [1] , Süleyman Erkan SULAK [2] , Mehmet Koray SERİN [3]


The aim of this study is to determine the perception of school administrators related to problem solving skills. Screening model is used for the research. The 203 school administrators, who are employed in Karatay and Selcuklu counties in Konya during 2009â€"2010 education year, participated to research. The "Problem Solving Inventory" which was developed by Heppner and Petersen (1982) was applied to 203 school administrators who participated to research. The arithmetic mean, standard deviation, independent t test and one-way analysis of variance from statistical operation were used in the analysis of data that obtained with 35 item-scales in type of five point likerts. In the end of the research it has been seen that the perception of school administrator related to problem solving skill is in x = 4.08, s: .39 level in self-confidence behavior, x = 3.96, s: .40 level in approach avoidance behavior and x = 3.61, s: .54 (agree) level in personal control behavior. Also in the analysis whic
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okul yöneticilerinin problem çözme becerilerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 2009-2010 eğitim öğretim döneminde Konya ili Karatay ve Selçuklu ilçelerinde görev yapan 203 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmaya katılan 203 okul yöneticisine, Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen "Problem Çözme Envanteri" uygulanmıştır. Beşli likert türünde 35 maddelik ölçekle elde edilen verilerin analizinde istatistiki işlemlerden aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin problem çözme becerilerine ilişkin algılarının; kendine güven boyutunda x = 4.08, s:.39; yaklaşma kaçınma boyutunda x = 3.96, s: .40 ve kişisel kontrol boyutunda x = 3.61, s: .54 (katılıyorum) düzeyinde olduğu görülmüştür. Demografik niteliklere göre yapılan analizlerde ise, yönetici görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı son
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bekir BULUÇ

Yazar: Süleyman Erkan SULAK

Yazar: Mehmet Koray SERİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2011

Bibtex @ { gefad90575, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {31}, pages = { - }, doi = {}, title = {İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {Buluç, Bekir and Sulak, Süleyman Erkan and Serin, Mehmet Koray} }
APA Buluç, B , Sulak, S , Serin, M . (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 31 (2) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/6738/90575
MLA Buluç, B , Sulak, S , Serin, M . "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/pub/issue/6738/90575>
Chicago Buluç, B , Sulak, S , Serin, M . "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (2011 ):
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları AU - Bekir Buluç , Süleyman Erkan Sulak , Mehmet Koray Serin Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 31 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları %A Bekir Buluç , Süleyman Erkan Sulak , Mehmet Koray Serin %T İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları %D 2011 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 31 %N 2 %R %U
ISNAD Buluç, Bekir , Sulak, Süleyman Erkan , Serin, Mehmet Koray . "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 / 2 (Haziran 2011): - .
AMA Buluç B , Sulak S , Serin M . İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. GEFAD. 2011; 31(2): -.
Vancouver Buluç B , Sulak S , Serin M . İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 31(2): -.
IEEE B. Buluç , S. Sulak ve M. Serin , "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 31, sayı. 2, Haz. 2011