Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


***Dergimiz makale değerlendirme işlemlerini ve bütün iletişim süreçlerini sadece DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Dergimizin başka bir internet adresi bulunmamaktadır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


***Dergimiz makale değerlendirme işlemlerini ve bütün iletişim süreçlerini sadece DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Dergimizin başka bir internet adresi bulunmamaktadır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Cilt 40 - Sayı 3 - 29 Kas 2020
 1. Saf Madde, Karışımlar ve Karışımların Ayrılması Konularında Yaşam Temelli Başarı Testinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 797 - 825
  Hülya DEDE, İbrahim Halil KELEŞ
 2. Mobil Planetaryum Etkinliği: Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 827 - 852
  Serkan EKİNCİ, Özlem OKTAY, Ahmet İlhan ŞEN
 3. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi ile İlgili Mesleki Bilgilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 853 - 875
  Merve Bahar ALACA, Sibel ER NAS, Arzu KİRMAN BİLGİN
 4. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 877 - 904
  Adem KOÇ, Sait BULUT
 5. Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Beklenti-Değer-Bedel Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 905 - 942
  Nilay BUMEN, Öner USLU
 6. Okuma Zevki ve Okuma Çeşitliliğinin Örtük Sınıf Analizi: Türkiye ve Çin İncelemesi
  Sayfalar 943 - 977
  Sait ÇÜM, Elif Kubra DEMIR, Çiğdem AKIN ARIKAN, Murat Doğan ŞAHİN
 7. Türkiye’deki Girişimcilik Kavramına Yönelik Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Sayfalar 979 - 1018
  Dilara AKYAR, Rabia SARIKAYA
 8. Öğretmen Adaylarının “Çevre Duyarlılığı” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 1019 - 1050
  Erkan YANARATEŞ, Adem YILMAZ
 9. İnternet (WEB) Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Ortaöğretim Coğrafya Öğretiminde Kullanımı
  Sayfalar 1051 - 1085
  Mustafa Recep İRCAN, Neşe DUMAN
 10. 2010-2020 Yılları Arasında Mobil Öğrenme Çalışmalarının İçerik Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 1087 - 1104
  Alper ALTUNÇEKİÇ
 11. Türkiye’de Eğitim Dergilerinde Yayınlanan Problem Temalı Makalelere Yönelik Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 1105 - 1135
  Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Fatih BAŞ
 12. Takım Sporları Yapan Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1137 - 1162
  Emre YILDIZ, Zeynep ÇETİN
 13. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimine İlişkin Öğrenici ve Öğretici Görüşleri
  Sayfalar 1163 - 1191
  Haluk GÜNGÖR, Önder ÇANGAL, Tarık DEMİR
 14. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarih Öğretimi
  Sayfalar 1193 - 1217
  Mehmet BALYEMEZ
 15. Sosyal Bilgilerde Tarih ile İlgili Konuların Öğretimi Üzerine 1999-2019 Yılları Arası Yapılan Tezlerin Analizi
  Sayfalar 1219 - 1242
  Adnan ÇIRAK
 16. Özel Yetenekli Öğrencilerle Yürütülen Müzik Öğretim Programlarında Zenginleştirme Örneklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1243 - 1267
  Ezgi TEKGÜL
 17. Keman Eğitiminde Çalma Performansına Yönelik Özyeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1269 - 1293
  Sevilay KALAY MEYDAN
 18. Flüt Eğitiminde Aşamalı Kas Gevşeme Egzersizlerinin Öğrencilerin Sınav Kaygılarına Etkisi
  Sayfalar 1295 - 1317
  Burcu BİLİCİ, Kübra TANKIZ, Sadık ÖZÇELİK
 19. Müzik Öğretmenliği Programı Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Dersinin Çözümlenmesi
  Sayfalar 1319 - 1342
  İlhan ÖZGÜL
 20. Özgün Baskıresim Derslerinde Disiplinlerarası Yaklaşımların Akademik Başarıya Etkisi
  Sayfalar 1343 - 1359
  Murat ASLAN, Güler AKALAN
Dizinler