Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


***Dergimiz 2020 yılı sayıları için aday makale alımına başlamıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Cilt 39 - Sayı 3 - 24 Ara 2019
 1. 5E Öğrenme Modeline Dayalı Bilgisayar Animasyonları Destekli Öğretim Materyali Tasarlama: “Tepkimelerde Hız ve Denge” Ünitesi Örneği
  Sayfalar 1181 - 1202
  Nazan CEYLAN , Nilgün SEÇKEN
 2. 2-ÇDM Tutum Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması ve Çevreye Yönelik Tutumun Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1203 - 1233
  Çınar KILIÇ , Sönmez GİRGİN
 3. Fen ve Matematik Dersi Öğretim Programları Değerlendirme Çalışmaları: 2005-2017 Yıllarındaki Lisansüstü Tezler
  Sayfalar 1235 - 1262
  Gülçin TAN ŞİŞMAN , Sinem ÖDÜN BAŞKIRAN , Tuğba AKTAN
 4. Oryantiring Sporcularında Ekosentrik, Antroposentrik, Antipatik Yaklaşımların Rekreasyon Fayda ile İlişkisi
  Sayfalar 1263 - 1288
  Suat KARAKÜÇÜK , Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Beyza Merve AKGÜL , Kenan AKSIN , Ali Selman ÖZDEMİR
 5. Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretiminde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1289 - 1317
  Mustafa YEL , Süreyya YİĞİTEL
 6. Uygulama Akademisyenlerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri ile İlgili Görüşleri
  Sayfalar 1319 - 1345
  Hatice KIRÇİÇEK , İbrahim YÜKSEL
 7. Ortaokul Öğrencilerinin Kesirlerle İşlemleri Modelleme Becerileri ve Matematik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1347 - 1380
  Kübra Nur IŞIK , Hasan ES
 8. Lise Öğrencilerinin Geometrik Yapı Metinlerini Okuma Anlayışlarının Değerlendirilmesi; Kare Örneği
  Sayfalar 1381 - 1420
  Emre BAYSAL , Nejla GÜREFE
 9. Dörtgenleri Simetri Perspektifinden İnceleyen Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünmelerindeki Değişim: Dikdörtgen ve Eşkenar Dörtgen Tanımı Örnekleri
  Sayfalar 1421 - 1451
  Sibel KAZAK , Asuman DUATEPE PAKSU
 10. Tevazu Ölçeği Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 1453 - 1485
  Baki BÜYÜKSEVİNDİK , Şerife IŞIK
 11. Eğitim Örgütleri İçin Anlamlı İş Ölçeği
  Sayfalar 1487 - 1512
  Ahmet GÖÇEN , Ragıp TERZİ
 12. Mobil Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1513 - 1533
  Mehmet ŞATA , Ergün Cihat ÇORBACI , Mahmut Sami KOYUNCU
 13. ELEŞTİREL KURAM (FRANKFURT OKULU) BAĞLAMINDA İDEOLOJİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
  Sayfalar 1535 - 1557
  Bahar YAKUT ÖZEK
 14. Kurumsal Aidiyet ile Girişimcilik Arasındaki İlişkide: Yönetsel Yeterliliğin Aracılık Rolü
  Sayfalar 1559 - 1580
  Savaş VARLIK , İlhan GÜNBAYI
 15. Eğitim Sisteminde Sınıf Büyüklüğünün Planlama Açısından Değerlendirmesi: Ankara Örneği
  Sayfalar 1581 - 1599
  Temel ÇALIK , Hasan TABAK , Burcu YAVUZ TABAK
 16. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamındaki Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1601 - 1636
  Derya GİRGİN , Çavuş ŞAHİN
 17. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Perspektifinden Bilim, Teknoloji, Öğretim Materyali, Bilgi-İletişim ve Öğretmenlik Algısı
  Sayfalar 1637 - 1670
  Salih USLU , Nezih ÖNAL , Mehmet ÇETİN
 18. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Mesleğe Yönelik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1671 - 1705
  İşıl AYKUTLU , Sevim BEZEN , Celal BAYRAK , Nilgün SEÇKEN
 19. Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İletişim Becerileri ile Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*
  Sayfalar 1707 - 1734
  Mehlika KÖYCEĞİZ , Saide ÖZBEY
 20. İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Kültürel Değerler ve Eğitimi: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 1735 - 1773
  Başak KASA AYTEN , Mehmet GÜLTEKİN
 21. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi Ziyaretçilerinin Müze Ziyaretlerine İlişkin Düşünceleri
  Sayfalar 1775 - 1796
  Hasan ASLAN , Özgür AKTAŞ
 22. Liselerin Pansiyonunda Nöbetçi Öğretmen Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 1797 - 1825
  Abdullah ÇETİN , Sami AYDIN
 23. Ön Elemeyi Geçen İstiklal Marşı Bestelerinin Müzik Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1827 - 1850
  Ömer Bilgehan SONSEL , Selçuk BİLGİN
Dizinler