Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


***Dergimiz makale değerlendirme işlemlerini ve bütün iletişim süreçlerini sadece DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Dergimizin başka bir internet adresi bulunmamaktadır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


***Dergimiz makale değerlendirme işlemlerini ve bütün iletişim süreçlerini sadece DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Dergimizin başka bir internet adresi bulunmamaktadır. İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi***

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.


Cilt 41 - Sayı 1 - 26 Nis 2021
 1. Okul Öncesi Dönemde STEM Yaklaşımı ve Bu Yaklaşıma Uygun Fen Etkinlikleri: Sahadan Görüşler
  Sayfalar 1 - 24
  Tuğba ABANOZ, Ümit DENİZ
 2. Görme Yetersizliği olan Öğrencilerin Fen Kavramları Öğrenme Düzeyleri ve Öğretim İhtiyaçları: Madde ve Isı
  Sayfalar 25 - 52
  Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR
 3. Türkiye’deki Öğretim Üyelerinin Covid-19 Küresel Salgın Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 53 - 89
  Hakan ALTINPULLUK
 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 91 - 113
  Şeyma BİLGİZ ÖZTÜRK, Aslı BALCI, İsmail AY
 5. Ortaokul Öğretmenlerinin Önerilen Sınıf-içi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarını Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 115 - 151
  Abdulkadir BAYGÜL, Serkan BULDUR
 6. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimine Yönelik Tutumları ve Girişimcilik Niyetleri
  Sayfalar 153 - 180
  Ekmel ÇETİN
 7. Konaklama Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Zorlandığı Konular, MEB’e ve Eğitim Fakültelerine Öneriler
  Sayfalar 181 - 219
  Burcu ŞENER, Canan TANRISEVER
 8. Johann Friedrich Herbart’ın Eğitimde Özgürlük Düşüncesi
  Sayfalar 221 - 249
  Özgün Şerif SAĞDIÇ
 9. Türkiye’de Örtük Program Üzerine Yapılmış Çalışmaların Analizi: Bir Meta Sentez Araştırması
  Sayfalar 251 - 305
  Aysun ÖZTÜRK, Mehmet TAŞPINAR
 10. Danışman Mentorluk Rolleri: Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri
  Sayfalar 307 - 345
  Mehtap NAİLLİOĞLU, Ferudun SEZGİN
 11. Lise Fizik Öğretmeni ile Yürütülen Grup Mentorluk Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 347 - 378
  Ayşegül SAĞLAM ARSLAN, Alpaslan ŞAHİNOĞLU
 12. Türkiye’de 2015-2020 Yılları Arasında Pedagojik Alan Bilgisi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
  Sayfalar 379 - 413
  Volkan SAYIN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Murat ERMİŞ
 13. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 415 - 439
  Cennet GÖLOĞLU DEMİR
 14. Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğretmenlerin Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Algıları
  Sayfalar 441 - 475
  Vicdan ALTINOK
 15. İlişkisel Kültürel Kuram ve Kavramlarının Türk Kültürü Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 477 - 495
  Faruk Caner YAM
 16. Ortaokul Türkçe Derslerinde Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmenlerin Görüş ve Uygulamaları
  Sayfalar 497 - 524
  Cafer ÇARKIT, Yasin İPLİK
 17. Zenginleştirilmiş Eğitim Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Ders Başarılarına Fene Yönelik Tutumlarına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi
  Sayfalar 525 - 549
  Şahin İDİN, Cemil AYDOĞDU
 18. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Öz-Yönetimli Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 551 - 569
  Serpil RECEPOĞLU
 19. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediği Metni Anlamasında Müzikal Nüans ve Ritmik Kalıpların Etkisi
  Sayfalar 571 - 599
  Gökhan EM, Sadık YÖNDEM
Dizinler