Copper II ion selective electrode based on N,N Bis Salicylidene 2,2 Dimethyl 1,3 Diaminopropan
N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot

Esin CANEL [1] , Sevcan ERDEN [2]


This study concerns with the use of the Schiff bases and their metal complexes as an ionophore in the preparation of ion selective electrodes. A new PVC based copper(II) ion selective electrode was prepared. The ionophore employed was the mixture N,N′- bis(salicylidene)-2,2′-dimethyl-1,3-diaminpropane Schiff base and its copper(II) complex. The optimum membrane composition was determined by the change of the ratio of PVC, 2-nitrophenyloctylether as the plastisizer, and the ionophore. The 124 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 123-131 sensitivity of the membrane against the copper(II) ions and its optimum pH range were determined. The copper(II) solution were prepared as buffered at a pH value 5.5-6.0 and the ionic strength of the medium was adjusted with potassium nitrate. The working range of the electrode was found to be 1x10-1 – 5x10Schiff bazı, bakır II iyon seçici elektrot, N,N bis salisiliden 2,2 dimetil 1,3 diamino propan.Schiff bases, copper II selective electrode N,N bis salicylidene 2,2 dimethyl 1,3 diaminopropan Tam Metin
Bu çalışmada, Schiff bazları ve bunların bazı metal komplekslerinin iyon seçici elektrot yapımında iyonofor olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bakır (II) iyonuna duyarlı yeni bir polivinilklorür (PVC) membran elektrot hazırlanmıştır. İyonofor olarak N,N′- bis(salisiliden)-2,2′-dimetil-1,3-diamino propan Schiff bazı ve bu Schiff bazının bakır (II) ile oluşturduğu kompleksin karışımı kullanılmıştır. Membranın hazırlanmasında kullanılan (PVC), 2-nitrofeniloktileter (plastikleştirici) ve iyonoforun oranı değiştirilerek optimum membran bileşimi belirlenmiştir. Hazırlanan elektrodun bakır(II) iyonuna duyarlılığı tespit edildikten sonra optimum çalışma pH aralığı bulunmuştur. Bakır(II) iyonu çözeltileri pH 5,5-6,0\'a tamponlanmış ve ortamın iyonik şiddeti potasyum nitrat kullanılarak ayarlanmıştır. Elektrodun doğrusal çalışma This study concerns with the use of the Schiff bases and their metal complexes as an ionophore in the preparation of ion selective electrodes. A new PVC based copper(II) ion selective electrode was prepared. The ionophore employed was the mixture N,N′- bis(salicylidene)-2,2′-dimethyl-1,3-diaminpropane Schiff base and its copper(II) complex. The optimum membrane composition was determined by the change of the ratio of PVC, 2-nitrophenyloctylether as the plastisizer, and the ionophore. The 124 G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 2 (2002) 123-131 sensitivity of the membrane against the copper(II) ions and its optimum pH range were determined. The copper(II) solution were prepared as buffered at a pH value 5.5-6.0 and the ionic strength of the medium was adjusted with potassium nitrate. The working range of the electrode was found to be 1x10-1 – 5x10Schiff bazı, bakır II iyon seçici elektrot, N,N bis salisiliden 2,2 dimetil 1,3 diamino propan.Schiff bases, copper II selective electrode N,N bis salicylidene 2,2 dimethyl 1,3 diaminopropan Tam Metin
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin CANEL

Author: Sevcan ERDEN

Dates

Publication Date : June 1, 2002

Bibtex @ { gefad91021, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2002}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {}, title = {N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot}, key = {cite}, author = {Canel, Esin and Erden, Sevcan} }
APA Canel, E , Erden, S . (2002). N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/pub/issue/6765/91021
MLA Canel, E , Erden, S . "N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2002 ): <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/pub/issue/6765/91021>
Chicago Canel, E , Erden, S . "N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2002 ):
RIS TY - JOUR T1 - N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot AU - Esin Canel , Sevcan Erden Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot %A Esin Canel , Sevcan Erden %T N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot %D 2002 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Canel, Esin , Erden, Sevcan . "N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (June 2002): - .
AMA Canel E , Erden S . N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 22(2): -.
Vancouver Canel E , Erden S . N,N Bis Salisiliden 2,2 Dimetil 1,3 Diamino Propan Esaslı Bakir II İyon Seçici Elektrot. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 22(2): -.