PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of the Use of Cartoons on Students' Academic Achievement in "Environmental Problems" Issues in Social Sciences Curriculum

Year 2012, Volume 32, Issue 2, 363 - 376, 01.06.2012

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of using cartoons in teaching environmental problems in "Bridges between Countries Unit" existing in Social Studies Course for 7th grades on student academic success. Working group of the study consisted of 13 students of 7th grade, who were in experimental group, from Mehmetçik Primary School in Mamak, Ankara and 19 students of 7th grade for control group. A 20-item multiple-choice test was used to gather data. The data was analyzed by SPSS package program. Results indicated that the use of cartoons in teaching environmental problems increased students' academic success.

References

 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akdağ, H. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-14.
 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-20.
 • Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö. F. (2010, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
 • Altınışık, S. ve Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Avşar, S. (2007). Tarih öğretiminde karikatür imgesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November Antalya.
 • Ayyıldız, N. (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Coşkun, A. S. (2009). Fen bilgisi öğretiminde karikatür kullanımının başarı, motivasyon ve tutumlar üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(2), 76-98.
 • Göker, Y. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 2934. Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları"… 374
 • Kan, Ç. (2006). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Kete, R., Avcu, T. ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına ait tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 531-540.
 • Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı Bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kılınç, K. (2006). Tarih öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Örs, F. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 26-28.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Özer, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 19-25.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20,101-122.
 • Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 47-66.
 • Uslu, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 35-37.
 • Uslu, H. (2007). Eğitimde karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 15-18.
 • Üner, İ. (2009). İlköğretim okullarında karikatürle öğrenmenin öğrencilerin başarı ve tutum düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yanpar, T. Ş. (1994). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde akademik benlik kavramı, ders içi öğrenme ve ders dışı çalışma yolları ile başarı ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 43-48.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitimi ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde kullanılan görsel araçlar: Haritalar- küreler, resimler, tablolar ve grafikler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 651-662.

-

Year 2012, Volume 32, Issue 2, 363 - 376, 01.06.2012

Abstract

-

References

 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akdağ, H. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-14.
 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-20.
 • Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö. F. (2010, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
 • Altınışık, S. ve Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Avşar, S. (2007). Tarih öğretiminde karikatür imgesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November Antalya.
 • Ayyıldız, N. (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Coşkun, A. S. (2009). Fen bilgisi öğretiminde karikatür kullanımının başarı, motivasyon ve tutumlar üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(2), 76-98.
 • Göker, Y. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 2934. Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları"… 374
 • Kan, Ç. (2006). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Kete, R., Avcu, T. ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına ait tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 531-540.
 • Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı Bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kılınç, K. (2006). Tarih öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Örs, F. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 26-28.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Özer, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 19-25.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20,101-122.
 • Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 47-66.
 • Uslu, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 35-37.
 • Uslu, H. (2007). Eğitimde karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 15-18.
 • Üner, İ. (2009). İlköğretim okullarında karikatürle öğrenmenin öğrencilerin başarı ve tutum düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yanpar, T. Ş. (1994). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde akademik benlik kavramı, ders içi öğrenme ve ders dışı çalışma yolları ile başarı ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 43-48.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitimi ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde kullanılan görsel araçlar: Haritalar- küreler, resimler, tablolar ve grafikler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 651-662.

Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın

Year 2012, Volume 32, Issue 2, 363 - 376, 01.06.2012

Abstract

Bu çalışmada, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde yer alan “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesindeki çevre sorunları konularının öğretiminde karikatürlerin kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu; Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulunda 7. sınıfa devam eden deney grubunda yer alan 13 öğrenci ve kontrol grubunda yer alan 19 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli 20 soruluk çevre sorunlarına yönelik başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen araştırmanın bulgularına göre sosyal bilgiler dersinde çevre sorunlarının öğretiminde karikatür tekniğinin kullanımının öğrencilerin akademik başarıları artırdığı gözlenmiştir.

References

 • Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akdağ, H. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 1-14.
 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-20.
 • Aksoy, B., Karatekin, K., Kuş, Z. ve Sönmez, Ö. F. (2010, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. IX. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ.
 • Altınışık, S. ve Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.
 • Avşar, S. (2007). Tarih öğretiminde karikatür imgesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November Antalya.
 • Ayyıldız, N. (2010). Coğrafya öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Coşkun, A. S. (2009). Fen bilgisi öğretiminde karikatür kullanımının başarı, motivasyon ve tutumlar üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Demiralp, N. (2007). Coğrafya eğitiminde materyaller ve 2005 coğrafya dersi öğretim programı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 373-384.
 • Durualp, E. (2006). İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(2), 76-98.
 • Göker, Y. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 2934. Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları"… 374
 • Kan, Ç. (2006). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Kete, R., Avcu, T. ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına ait tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 531-540.
 • Kılınç, A. (2008). Öğretimde mizahi kavramaya dayalı Bir materyal geliştirme çalışması: Bilim karikatürleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kılınç, K. (2006). Tarih öğretiminde karikatür materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Örs, F. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 26-28.
 • Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Özer, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 19-25.
 • Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 20,101-122.
 • Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 35(170), 47-66.
 • Uslu, A. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 35-37.
 • Uslu, H. (2007). Eğitimde karikatür. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 15-18.
 • Üner, İ. (2009). İlköğretim okullarında karikatürle öğrenmenin öğrencilerin başarı ve tutum düzeyine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yanpar, T. Ş. (1994). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde akademik benlik kavramı, ders içi öğrenme ve ders dışı çalışma yolları ile başarı ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 43-48.
 • Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitimi ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgilerde kullanılan görsel araçlar: Haritalar- küreler, resimler, tablolar ve grafikler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 651-662.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ufuk KARAKUŞ This is me


Tevfik PALAZ This is me


Bahadır KILCAN This is me


Osman ÇEPNİ This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 32, Issue 2

Cite

Bibtex @ { gefad90541, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {32}, pages = {363 - 376}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın}, key = {cite}, author = {Karakuş, Ufuk and Palaz, Tevfik and Kılcan, Bahadır and Çepni, Osman} }
APA Karakuş, U. , Palaz, T. , Kılcan, B. & Çepni, O. (2012). Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 363-376 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/pub/issue/6735/90541
MLA Karakuş, U. , Palaz, T. , Kılcan, B. , Çepni, O. "Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 363-376 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/pub/issue/6735/90541>
Chicago Karakuş, U. , Palaz, T. , Kılcan, B. , Çepni, O. "Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2012 ): 363-376
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın AU - Ufuk Karakuş , Tevfik Palaz , Bahadır Kılcan , Osman Çepni Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 376 VL - 32 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın %A Ufuk Karakuş , Tevfik Palaz , Bahadır Kılcan , Osman Çepni %T Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın %D 2012 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD Karakuş, Ufuk , Palaz, Tevfik , Kılcan, Bahadır , Çepni, Osman . "Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 2 (June 2012): 363-376 .
AMA Karakuş U. , Palaz T. , Kılcan B. , Çepni O. Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın. GEFAD. 2012; 32(2): 363-376.
Vancouver Karakuş U. , Palaz T. , Kılcan B. , Çepni O. Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 32(2): 363-376.
IEEE U. Karakuş , T. Palaz , B. Kılcan and O. Çepni , "Sosyal Bilgiler Müfredatında Yer Alan "Çevre Sorunları" Konularının Öğretiminde Karikatür Kullanımın", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 363-376, Jun. 2012