Baş Editör

Prof. Dr. Mahmut SELVİ

Turkey
mselvi@gazi.edu.tr
Subjects: Science Education
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Editörler

Prof. Dr. Yasin ÜNSAL

Turkey
yunsal@gmail.com
Subjects: Physics Education,Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Assoc. Prof. Dr. Serkan KOŞAR

Turkey
skosar@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ahmet GÖKMEN

Turkey
agokmen@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9268-7812
Subjects: Biology Education,Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Turkey
fatmaacik1@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yüksel ALTUN

Turkey
yukseloz@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Gazi University

Prof. Dr. Hakan Yavuz ATAR

Turkey
hya1494@gmail.com
Subjects: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Devrim ÇAKMAK

Turkey
dcakmak@gazi.edu.tr
Subjects: Applied Mathematics,Math Education
Institution: Gazı University

Prof. Dr. Nejla GÜNAY

Turkey
ngunay@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5895-8359
Subjects: Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Serçin KARATAŞ

Turkey
sercin@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1731-0676
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Meliha YILMAZ

Turkey
ameliha@gazi.edu.tr
Subjects: Fine Arts,Education & Teacher Training,Social Science
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nejla YÜRÜK

Turkey
nejlayuruk@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Şaban ÇETİN

Turkey
cetin09@gmail.com
Subjects: Education and Teaching Programmes
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ümit DENİZ

Turkey
umitdeniz@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Assoc. Prof. Dr. Meryem SELVİ

Turkey
meryema@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Gazi University

Assoc. Prof. Dr. Mustafa KALE

Turkey
mkale@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3727-1475
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: GAZI UNIV

Assoc. Prof. Dr. Pınar ŞAFAK

Turkey
apinar@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3386-9816
Subjects: Sight-disabled Education,Special Education,Multi-disabled Education
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Editör Yardımcıları

Res. Assist. Zafer ERTÜRK

Turkey
zerturk35@gmail.com
Subjects: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Redaktörler

Res. Assist. Dr. Şadan ALTINOK

Turkey
sadanaltinok@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2741-4751
Subjects: Education & Teacher Training,Social Science,Linguistics,Linguistics
Institution: Gazi Üniversitesi

Dr. Murat ASLAN

Turkey
murataslan@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3698-2232
Subjects: Painting,Plastic Arts,Printmaking
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dr. Eda Nur KARAKUŞ AKTAN

Turkey
edanurkaraks@gmail.com
Subjects: Turkish Education
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Res. Assist. Ömer ÇELİK

celikomer@gazi.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training

Res. Assist. Samed Yasin ÖZTÜRK

Turkey
syozturk@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5643-9053
Subjects: English,Education & Teacher Training
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Mertcan ÜNAL

Turkey
mertcanunal@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6779-6902
Subjects: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Res. Assist. Akça Okan YÜKSEL

Turkey
okanyuksel@gazi.edu.tr
Subjects: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Education & Teacher Training
Institution: Gazi University, Gazi Faculty of Education, Ankara, Turkey

Res. Assist. Merve ÖKSÜZ ZEREY

Turkey
merveoksuz@gazi.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5268-3702
Subjects: English
Institution: GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION