Articles


N. GÜNDÜZ, A. BULUT, S. DÜNDAR
Examining Knowledge Levels, Problem Solving Levels, and Attitudes of Teacher Candidates on Geometrical Objects, Inonu University Journal of the Faculty of Education, (2017)
S. Korkmaz, S. Dündar, H. Yaman
The Mathematical Habits of Mind in Problem Solving, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), (2016)
S. DÜNDAR, Y. YILMAZ
Which form of the presentation preservice mathematics teachers are more successfull? An Integral Study, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), (2015)
S. Dündar
Matematiksel Yaratıcılığa Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, (2015)
S. DÜNDAR
Knowledge of mathematics teacher-candidates about the concept of slope / Matematik öğretmeni adaylarının eğim kavramına ilişkin bilgileri, Journal of Theory and Practice in Education, (2015)
A. ŞENOL, S. DÜNDAR, İ. KAYA, N. GÜNDÜZ, H. TEMEL
Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinions on mathematics fear / Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi, Journal of Theory and Practice in Education, (2015)
H. TEMEL, S. DÜNDAR, A. ŞENOL
Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersinde Matematikten Kaynaklanan Güçlükleri Giderme Yolları ve Fen-Matematik Entegrasyonunun Önemi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
S. DÜNDAR, S. CANAN, M. BULUT, Ö. ÖZLÜ, S. KAÇAR
The Investigation of Brain Waves in Problem Solving Process, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2015)
S. DÜNDAR, M. ÇAKIROĞLU
Why Should the Mathematics History Be Used in Mathematics Education? / Matematik Tarihi Matematik Eğitiminde Neden Kullanılmalı?, Journal of Theory and Practice in Education, (2014)
S. DÜNDAR
The Investigation of Spatial Skills of Prospective Teachers with Different Cognitive (Bilişsel Stilleri Farklı Öğretmen Adaylarının Uzamsal Becerilerinin İncelenmesi).....doi number: 10.14686/BUEFAD.201416209, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2014)