Articles


O. NACAROĞLU, O. BEKTAŞ, O. KIZKAPAN
Developing an Achievement Test for Matter Cycles and Environmental Problems: A Validity and Reliability Study, Kastamonu Education Journal, (2020)
O. BEKTAS, F. ASLAN
Determination of Pre-service Science Teachers’ Views Regarding STEM Applications, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2019)
O. NACAROĞLU, O. BEKTAŞ
Developing a Valid and Reliable Achievement Test for Matter and Change Unit in Science Course: Example of BİLSEM, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2019)
O. NACAROĞLU, M. ARSLAN, O. BEKTAŞ
Bilim ve Sanat Merkezi’nde Yürütülen Proje Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Asian Journal of Instruction (E-AJI), (2019)
O. BEKTAS, O. DEMİR, M. SARAÇOĞLU
Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi, Amasya Education Journal, (2019)
B. AĞTAŞ, O. BEKTAŞ, E. GÜNERİ
Determination of Attitude towards Environment Levels of Secondary School Students, Online Science Education Journal, (2019)
M. EVLİ, N. ŞİMŞEK, O. BEKTAŞ
İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA, ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019)
O. BEKTAS, F. VURGUN
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Fen’e Yönelik Girişimcilik Becerilerinin Belirlenmesi, Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education, (2019)
S. SARAÇOĞLU, K. ŞENGÜL YILDIRIM, O. BEKTAŞ
The Examination of Science Self-Efficacy of The Gifted and Non-Gifted Students According to The Class Level, MANAS Journal of Social Studies, (2019)
C. YOLAGİDEN, O. BEKTAŞ
Investigation of the Relationship Between Eighth Grade Students Science Learning Concerns and Science Learning Tendencies, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2018)
O. KIZKAPAN, O. BEKTAŞ
Development of An Achievement Test in Science Education: Example of Cell Division and Inheritance, Maarif Mektepleri-International Journal of Educational Sciences, (2018)
S. EROĞLU, O. BEKTAŞ
STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri, Journal of Qualitative Research in Education, (2016)
M. KARACA, O. BEKTAŞ, F. ÖNER ARMAĞAN
8.Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Sınavlarda Sorulmayan Fen Bilimleri Konularına Yönelik Görüşleri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)