Articles


N. SÜEL, H. ÜNLÜ
Loneliness and Perceived Social Support: A Reseach on Physical Education Teacher Candidates, Erzincan University Journal of Education Faculty, (2020)
S. AL-ZANDEE, H. ÜNLÜ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE EGZERSİZ DEĞİŞİM DAVRANIŞLARI VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YATKINLIKLARININ İNCELENMESİ, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2019)
M. YÜCEANT, H. ÜNLÜ, O. BALANLI
ANALYSIS OF POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS OF STUDENTS STUDYING IN SPORTS MANAGEMENT DEPARTMENT OF UNIVERSITIES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES, Ondokuz Mayıs University Journal of Sports and Performance Researches, (2019)
Ç. DERECELİ, H. ÜNLÜ, M. ERBAŞ
Investigation of Self-Efficacy Levels of Football Referees, Sakarya University Journal of Education, (2019)
H. ÜNLÜ, M. Erbaş
Academic Self-Efficacy and Occupational Anxiety of Physical Education Teacher Candidates, Turkish Journal of Sports Science, (2018)
M. YUCEANT, H. UNLU
The analysis of social appearance anxiety levels of physical education teacher candidates in terms of different variables, Turkish Journal of Sport and Exercise, (2017)
M. ERBAŞ, H. ÜNLÜ, T. DAVARCI
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
H. ÜNLÜ, L. AYDOS
CLASSROOM MANAGEMENT BEHAVIORS OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS, Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, (2010)