Subjects

• Okul Psikolojik Danışmanlığı
• Özel Yetenekliler Eğitimi
• Educational Psychology


Journals

Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Reader
Reviewer
Reviewer
Author
Reader

Articles

H. SARIÇAM, A. ÖZBEY
The Predictor Roles of Perception of Democracy and Deontic Justice on Perception of Social Values in Secondary School Students, Ege Journal of Education, (2018)
H. SARIÇAM, F. ADAM KARDUZ
The Adaptation of the Social Media Disorder Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study, Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, (2018)
H. SARIÇAM, F. ADAM KARDUZ, A. ÖZBEY, Z. ÇELİK
ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Social Sciences Institute, (2017)
G. Yetim, H. Sarıçam
Investigation of the Families’ Knowledge and Awareness about Effect of Cartoon on Children, OPUS International Journal of Society Researches, (2016)
H. SAKIZ, H. SARIÇAM
Self-compassion and forgiveness: The protective approach against rejection sensitivity, International Journal of Human and Behavioral Science, (2015)
H. SARIÇAM, B. BİÇER
Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
H. SARICAM, I. CELIK, L. COŞKUN
The Relationship between Emotional Intelligence, Hope and Life Satisfaction in Preschool Preserves Teacher, The International Journal of Research in Teacher Education, (2015)
Ç. Kaya, A. Akın, H. Sarıçam, E. Uğur
Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, e-International Journal of Educational Research, (2014)
H. SARIÇAM, A. AKIN
AFFEDİCİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, HAYEF Journal of Education, (2013)