Subjects

• Okul Psikolojik Danışmanlığı
• Özel Yetenekliler Eğitimi
• Educational Psychology


Journals

Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Reviewer
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader
Reviewer
Author
Reader

Articles


R. BAĞCI, S. USLU, H. SARIÇAM
Rekreasyonel Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Bireylerin Mutluluk Yönelimlerinin İncelenmesi, International Sport Science Student Studies, (2019)
H. SARIÇAM, A. MERT, İ. ÇELİK
The Psychometric Properties of the Turkish Version of Strengths Self Efficacy Scale, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
H. SARIÇAM, A. ÖZBEY
The Predictor Roles of Perception of Democracy and Deontic Justice on Perception of Social Values in Secondary School Students, Ege Journal of Education, (2018)
H. SARIÇAM, F. ADAM KARDUZ
The Adaptation of the Social Media Disorder Scale to Turkish Culture: Validity and Reliability Study, Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, (2018)
H. SARIÇAM, F. ADAM KARDUZ, A. ÖZBEY, Z. ÇELİK
ÜSTÜN ZEKÂLI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Journal of Social Sciences Institute, (2017)
H. SARIÇAM, İ. ÇELİK, H. SAKIZ
Mediator Role of Metacognitive Awareness in the Relationship between Educational Stress and School Burnout among Adolescents, Journal of Education and Future, (2017)
G. YETİM, H. SARIÇAM
Investigation of the Families’ Knowledge and Awareness about Effect of Cartoon on Children, OPUS International Journal of Society Researches, (2016)
H. SARIÇAM, E. YAMAN
PSİKOŞİDDETİN İŞ ANLAMINA ETKİSİ, AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, (2015)
H. SARIÇAM, S. ŞAHİN
The First Psychometric Properties of Turkish Version of the Nature Relatedness Scale-21 (NRS-21) and Its’ Relation to Self-transcendence, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
H. SAKIZ, H. SARIÇAM
Self-compassion and forgiveness: The protective approach against rejection sensitivity, International Journal of Human and Behavioral Science, (2015)
H. SARIÇAM, A. AKIN
Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Sakarya University Journal of Education, (2015)
H. SARIÇAM
Academic locus of control and motivational persistence: structural equation modeling, Journal of Educational Sciences Research, (2015)
H. SARIÇAM, B. BİÇER
Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
H. SARIÇAM
BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN MUTLULUĞA ETKİSİ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
Ç. Kaya, A. AKIN, H. SARIÇAM, E. UĞUR
Turkish version of the Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): Validity and Reliability Study/İş ve Meslek Hayatına Uyum Ölçeği (İMHUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, e-International Journal of Educational Research, (2014)
H. SARİCAM, A. AKIN, Ü. AKIN, A. İLBAY
The validity and reliability of the Turkish version of the motivational persistence scale, Turkish Journal of Education, (2014)
M. HALMATOV, H. SARIÇAM, S. HALMATOV
Research on 6 Ages Children’ Drawing Environment Picture and Perception on the Environment Concept While Taking Pre-school Education Accordıng to Different Variables, International Social Sciences Education Journal, (2012)
E. KIZILTAŞ, H. SARIÇAM, M. HALMATOV
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2012)