Articles


S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ
Adaptation of Internet-Specific Epistemic Justification Inventory to Turkish Culture in the Context of History Teaching, Turkish History Education Journal, (2020)
S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ, H. EKİNCİ
Using Draw-Write-Tell Technique to Explore Middle School Students' Conceptions of the Social Studies Course, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, (2020)
S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ, İ. ACUN
The Relationships amongst Middle School Students’ Social Studies-Oriented Epistemological Beliefs, Learning Approaches, Academic Risk-Taking Behaviors and Their Course Success: A Structural Equation Modeling, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
E. DİNÇ, S. ÜZTEMUR
Ortaokul Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Bilginin Gerekçelendirilmesi Sürecinde Benimsedikleri Epistemik İnançlarının Karşılaştırmalı Nitel Analizi, Cumhuriyet International Journal of Education, (2019)
S. Üztemur, E. Dinç, İ. Acun
Place-Based Education and Its Reflections on Social Studies Curriculum, Inonu University Journal of the Faculty of Education, (2018)
S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ, Y. İNEL
Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Ölçülmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ, Y. İNEL
8th Year Secondary School Pupils’ Perceptions Democratic Values: A Phenomenological Analysis, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2018)
E. DİNÇ, S. ÜZTEMUR
Adapting Historical Perspective Taking Instrument into Turkish and Investigating History and Social Studies Student Teachers’ Historical Perspective Taking Skills, Anadolu Journal Of Educational Sciences International, (2018)
S. Üztemur, E. Dinç, İ. Acun
Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Etkinlikler Aracılığıyla Öğrencilerin Sosyal Bilgilere Özgü Becerilerinin Geliştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2018)
S. ÜZTEMUR, E. DİNÇ, İ. ACUN
The Impact of Utilizing Museums and Historic Places in Grade Seven Social Studies Teaching on Students' Perceptions of Social Studies: An Action Research, Journal of Theoretical Educational Science, (2018)
E. DİNÇ, A. ACUN
Teachers’ Viewpoints on Using Current Events to Teach Topics Related to Economy and Sustainable Development in Social Studies, Pamukkale University Journal of Education, (2017)
E. DİNÇ, M. KEÇE
Demokratik Katılım Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)