Year 2015, Volume 35 , Issue 2, Pages 333 - 353 2015-04-27

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları

Abdulkadir ÖNER [1] , Erhan ERTEKİN [2]


This study has been conducted to investigate preservice elementary mathematics teachers’ concept images related to the period concept. The sample consists of 58 freshmen preservice elementary mathematics teachers who were registered to a Turkish state university in 2011-2012 academic year. This study is a case study and qualitative in nature. A questionnaire (Period Test, PT) designed by the researcher was applied to investigate preservice teachers’ period images. After collecting data through PT and semi-structured interviews done with some participants who were selected according to maximum variation sampling, content analysis was examined to investigate period images in the spotlight of Tall and Vinner’s (1981) concept image–concept definition theory. “Regularly repeated events”, “the time between two repeats” and “the distance between two repeats” are common period images
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının periyotla ilgili kavram imajlarını belirlemektir. Çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının 1.sınıfına kayıtlı 58 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Öğretmen adaylarının periyot kavramıyla ilgili imajlarını ortaya çıkarmak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Periyot Testi (PT) uygulanmıştır. Gerek PT gerekse belirlenen katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuş ve öğretmen adaylarının periyot imajları Tall ve Vinner’in (1981) kavram imajı – kavram tanımı teorisi çerçevesinde belirlenmiştir. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının periyot imajları “belirli aralıklarla tekrarlanan olay”, “bir olayın tekrarlanması için geçen süre” ve “bir olayın tekrarlandığı uzunluk, aralık” olarak belirlenmiştir.
 • Attorps, I. (2006). Mathematics Teachers’ Conceptions About Equations. Doktora Tezi. Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki. Finland.
 • Avgören, S. (2011). Farklı Sınıf Seviyelerindeki Öğrencilerin Katı Cisimler (Prizma, Piramit, Koni, Silindir, Küre) İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • -
 • Balcı, A. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Pegem A Yayınevi, Ankara.
 • Bingölbali, E. and Monaghan, J. (2008). Concept Image Revisited. Educ Stud Math 68: 19–35. DOI 10.1007/s10649-007-9112-2
 • Bourchtein, A. and Bourchtein, L. (2015). Counter Examples From Elementary Calculus to the Beginnings of Analysis. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 • Delice, A. ve Sevimli, E. (2011). İntegral Kavramının Öğretiminde Konu Sıralamasının Kavram İmgeleri Bağlamında İncelenmesi; Belirli ve Belirsiz İntegraller. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 (Temmuz 2011/II), ss. 51-62
 • Dormolen, J. and Zaslavsky, O. (2003). The Many Facets of a Definition: The Case of Periodicity. Journal of Mathematical Behavior, 22(1), 1-106.
 • Gülkılık, H. (2008). Öğretmen Adaylarının Bazı Geometrik Kavramlarla İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajlarının ve İmaj Gelişiminin İncelenmesi Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güncel Türkçe Sözlük. (2014). Türk Dili Kurumu. <http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts> (2014, Şubat 16)
 • MEB, (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ (2013, 15 Şubat).
 • Shama, G. (1998). Understanding Periodicity as a Process with a Gestalt Structure. Educational Studies in Mathematics 35: 255–281
 • Shriki, A. and David, H. (2001). How do Mathematics Teachers (inservice and pre-service) Perceive the Concept of Parabola? Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Utrecht. Netherland. Vol 4. 169-176
 • Singh, S.K. (2015). Periodic Functions. OpenStax CNX. (Supported by William & Flora Hewlett Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, 20 Million Minds Foundation, Maxfield Foundation, Open Society Foundations, and Rice University. Houston, USA.
 • Soğancı, Ö. (2006). Öğreniminde ve Öğretiminde Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanımlara Yaklaşımları Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Stewart, J., Redlin, L. and Watson, S. (2014). Precalculus: Mathematics for Calculus. (Seventh Edition). Boston: Cengage Learning.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tahan, Ş.G. (2013). İlköğretim Matematik 8 Ders Kitabı. Ankara: Can Matematik Yayınları.
 • Tall, D. and Vinner, S. (1981). Concept Image and Concept Definition in Mathematics, with Special Reference to Limits and Continuity. Educational Studies in Mathematics, 12, 151–169.
 • Tanışlı, D. ve Olkun, S. (2009). Basitten Karmaşığa Örüntüler. Ankara, Maya Akademi.
 • Thomas, G.B., Weir, M.D. and Hass, J. (2010). Thomas' Calculus I. 12th Ed. Boston: Pearson Education,
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vinner, S. (1983). Concept Definition, Concept Image and the Notion of Function. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 1983, Vol. 14, No. 3, 293-305
 • Vinner, S. and Dreyfus, T. (1989). Images and Definitions for the Concept of Function. Journal for Research in Mathematics Education, 20(4). 356-366.
 • Vinner, S. (1991). The Role of Definitions in the Teaching and Learning of Mathematics, in D. Tall (Ed.) Advanced Mathematical Thinking, Kluwer Academic Pub. Dordrecht,p. 65–81.
 • Wawro, M., Sweeney, G.F. and Rabin, J.M. (2011). Subspace in Linear Algebra: Investigating Students’ Concept Images and Interactions with the Formal Definition. Educ Stud Math, 78
 • Washington, A. J. (2014). Basic Technical Mathematics with Calculus. (Tenth edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Sekizinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdulkadir ÖNER

Author: Erhan ERTEKİN

Dates

Publication Date : April 27, 2015

Bibtex @ { gefad91159, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {333 - 353}, doi = {}, title = {İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları}, key = {cite}, author = {ÖNER, Abdulkadir and ERTEKİN, Erhan} }
APA ÖNER, A , ERTEKİN, E . (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 333-353 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91159
MLA ÖNER, A , ERTEKİN, E . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 333-353 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6772/91159>
Chicago ÖNER, A , ERTEKİN, E . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 333-353
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları AU - Abdulkadir ÖNER , Erhan ERTEKİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 353 VL - 35 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları %A Abdulkadir ÖNER , Erhan ERTEKİN %T İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNER, Abdulkadir , ERTEKİN, Erhan . "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 2 (April 2015): 333-353 .
AMA ÖNER A , ERTEKİN E . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 333-353.
Vancouver ÖNER A , ERTEKİN E . İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Periyot Kavramıyla İlgili Kavram İmajları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(2): 353-333.