Year 2015, Volume 35 , Issue 1, Pages 49 - 62 2015-03-19

7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi

Mine AKTAŞ [1]


Teaching symmetry is of great importance. In school mathematics, students are expected not only to explain the characteristics of geometrical shapes, but also to create tessellation by using one or more symmetry types on these shapes or to cover a surface by the shapes repeating with no empty space and not tessellation on each other by using one or a few of them. The children make sense of life and mathematics by studying on symmetry and its characteristics. In this study, it is researched to see whether there is an impact of teaching different symmetry types by using pattern models aided by computer. The symmetry subject is explained by using original drawings that belong to Mine AKTAŞ, Selcenay AKTAŞ and Burcu AKTAŞ with computer aided samples. According to the findings, it is observed that the teaching of symmetry with the use of computer animations and activities has increased students' academic success

Simetri öğretimi, çok önemlidir. Okul matematiğinde öğrencilerden sadece geometrik şekillerin özelliklerini açıklamaları değil, bu şekiller üzerinde simetri çeşitlerinin bir veya birkaçını kullanarak  boşluk kalmayacak yada üst üste binmeyecek biçimde şekillerin tekrar etmesiyle bir yüzeyi kaplaması yani süsleme oluşturmaları beklenmektedir. Böylece çocuklar simetri ve özellikleri üzerine çalışarak yaşam ve matematiği anlamlandırırlar.

Bu çalışmada, bilgisayar desteği ile örüntü modelleri kullanılarak farklı simetri çeşitlerinin  öğretiminin öğrenci başarısına etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Simetri konusu Mine AKTAŞ, Selcenay AKTAŞ ve  Burcu AKTAŞ’ a ait orijinal çizimlerle bilgisayar destekli örneklerle anlatılmıştır. Bulgulara göre; bilgisayar animasyonları ve aktiviteleri   ile simetri öğretiminin, öğrencilerin  akademik başarısını  artırdığı görülmüştür.

Symmetry, Translation, Reflection, Glide-reflection, Animation
 • Aktaş, M., Bulut, G. G. Aktaş, B.K. (2014). Matematiğin Yansıyan Yüzü ve Bir Uygulaması. Karabük Üniversitesi, 13. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri.
 • Aktaş, M., Aktaş, S., Aktaş, B. K., Aktaş, B. (2015). Süslemede Simetrinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskıda.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Öncü Basımevi, Ankara.DeVelles,
 • R., F. (1991). Scale Development: Theory and Applications. London: SAGE Publications.
 • Aktaş, M. (2006). Şekil Yeteneği. Alp Yayıncılık, Ankara.
 • Bassarear, T. (1995). Mathematics for Elementary School Teachers. Houhton Mifflin Compony, Boston New York.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik Öğretimi (1-5). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Britton, J., Seymour, D. (1989). Introduction to Tessellations. Dale Seymour Publications, Canada.
 • Conway, J. H., Burgiel H., Strauss, G. C. (2008). The Symmetries of Things. A K Peters, Ltd. Wellesley.
 • Field, M., Golubitsky M. (2009). Symmetry in Chaos: a Search for Pattern in Mathematics. Art and Nature, Siam, Philadelphia.
 • György, D. (2007). Symmetry: Budapeşte: Springer.
 • Haak, S. (1976). Transformation geometry and art work of M.C. Escher. Mathematics Teacher. Erişim tarihi: 26 Şubat 2014, http://web.cortland.edu/jurbani/EscherDiagramPaper.
 • Hokky, S. (2005). What is the Relatedness of Mathematics and Art and why we should care? Working paper. Bandung Fe Institute, WPK.
 • Kalajdzievski,
 • S. (2008). Math and Art: An İntroduction to Visual Mathematics. CRC Press, Canada.
 • Kalaycı, Ş. (2010). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Öz Baran Ofset, Ankara.
 • Knuchel, C. (2004). Teaching Symmetry in the Elementary Curriculum. TMME, Vol.1, Number:1, p:3.
 • Mainzer , K. (1996). The Symmetry of Nature. Walter de Gruyter, Berlin.
 • MEB, (2009). İlköğretim Matematik Dersi (6-8. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Devlet Kitapları Basımevi, Ankara.
 • National Council of the Teachers of Mathematics, (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA 20191-9988.
 • Schattschneider, D. (2004). Escher: Visions of Symmetry. Harry N. Abrams publishers, 2 Edition, Chiana.
 • Schattschneider, D. (2010). The Mathematical Side of M.C. Escher. Notices of the American Mathematical Society. Volume: 57, Number: 6.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mine AKTAŞ

Dates

Publication Date : March 19, 2015

Bibtex @ { gefad91148, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {49 - 62}, doi = {10.17152/gefad.46274}, title = {7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Mine} }
APA AKTAŞ, M . (2015). 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 49-62 . DOI: 10.17152/gefad.46274
MLA AKTAŞ, M . "7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 49-62 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91148>
Chicago AKTAŞ, M . "7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 49-62
RIS TY - JOUR T1 - 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi AU - Mine AKTAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17152/gefad.46274 DO - 10.17152/gefad.46274 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 62 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.46274 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.46274 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi %A Mine AKTAŞ %T 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.46274 %U 10.17152/gefad.46274
ISNAD AKTAŞ, Mine . "7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 1 (March 2015): 49-62 . https://doi.org/10.17152/gefad.46274
AMA AKTAŞ M . 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 49-62.
Vancouver AKTAŞ M . 7.Sınıf Matematik Dersinde Bilgisayar Animasyonları ve Aktiviteleri ile Simetri Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 62-49.