Year 2015, Volume 35 , Issue 1, Pages 109 - 122 2015-02-15

Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü

Hakan SARIÇAM [1] , Baykal BİÇER [2]


The aim of this study was the examination of the predictive roles of moral value and selfcompassion on forgiveness. Participants of this study were 412 university students in Dumlupinar University in Kütahya/Turkey. Trait Forgiveness Scale, Moral Value Scale and Self-compassion Scale were used for data collection. Data was analyzed by Pearson Product-Moments Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis in SPSS17. Within results, there were relationships between forgiveness, moral value and self-compassion. Self-compassion and moral value were important predictor of forgiveness, also self-compassion and moral value explained to 56% total variance of forgiveness. The findings were discussed in light of the related literature
Bu çalışmanın amacı ahlaki değer ve öz-anlayışın affedicilik üzerindeki açıklayıcı rolü incelemektir. Çalışma grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 412 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Ahlaki Değer Ölçeği, Öz-anlayış Ölçeği ve Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, Pearson Momentler Analizi Korelasyon analizi ve Çoklu Regresyon Analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre ahlaki değer, öz-anlayış ve affedicilik arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır. Ahlaki değer ve öz-anlayış affediciliğin önemli yordayıcıları arasında olmasının yanında affediciliğin toplam varyansının %56’sını açıklamaktadır. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında çalışılmıştır.
 • Akarsu, B. (1998). Mutluluk ahlakı. İstanbul: İnkılap Kitabevi Yay.
 • Arslan, A. (1996). Felsefeye giriş. Ankara Vadi Yayıncılık.
 • Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilhan, S. (1986). Eğitim sosyolojisi. Ankara: A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
 • Boer, T. J. (1960). İslamda felsefe tarihi. (Çev. Yaşar Kutluay). Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık.
 • Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 10(3), 1357-1407.
 • Deniz, M. E., Kesici Ş., & Sümer A. S. (2008) The validity and reliability study of the Turkish version of Self-compassion Scale. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(9), 1151–1160.
 • Doğan, İ. (2011). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Elizur, A., & Sagie, D. (1996). The structure of personal values: a conical representation of multiple life areas. Journal of Organızatıonal Behavior, 17, 573-586
 • Emmons, R. A., & Paloutzian, R. F. (2003). The psychology of religion. Annual Review of Psychology, 54, 377–402.
 • Enright, R. D. & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Enright, R. D., Freedman, S., & Rique, J. (1998). The psychology of interpersonal forgiveness. In R. D. Enright & J. North (Eds.), Exploring forgiveness, (pp. 46–62). Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • Güngör, E. (2000). Değerler psikolojisi üzerinde araştırmalar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • İkiz, E., & Totan, T. (2012). Üniversite öğrencilerinde öz-duyarlık ve duygusal zekânın incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 51-71.
 • Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kara, E. (2009). Dini ve psikolojik açıdan bağışlayıcılığın terapötik değeri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 221-229.
 • Kılıç Şahin, H. (2010). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazandırılmasına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • McGettrick, B. J. (1995). Occasional paper: Values and educating the whole person. Scotland: Scottish Consultative Council on the Curriculum.
 • Mistler, B. A. (2010). Forgiveness, perfectionism, and the role of self-compassion. (Unpublished PhD Thesis). Gainesville: University of Florida.
 • Neff, K. D. (2003). The development and validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223–250.
 • Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and Identity, 12(2), 160-176. DOI:10.1080/15298868.2011.649546
 • Ocak, H. (2011). Bir ahlak felsefesi problemi olarak erdem kavramına yüklenen anlamın İlkçağ’dan Ortaçağ’a evrimi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 11, 79-101.
 • Platon (1996). Diyaloglar (Menon-erdem üstüne). (Çev.Adnan Cemgil), İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Prince-Gibson, E., & Schwartz, S. H. (1998). Value priorities and gender. Social Psychology Quarterly, 61(1), 49-67.
 • Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.
 • Sarıçam, H., Çelik, İ., & Güven, M. (2013). Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi 25-27 Eylül 2013, Ağrı, Türkiye.
 • Toku, N. (2002). Değerlerin dilemması: Subjektiflik ve objektiflik. Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilgi ve Değer Sempozyumu (s. 101-113). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Yolaçan, S. (2008). Erdemin dili affedicilik. İstanbul: Erkam Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan SARIÇAM

Author: Baykal BİÇER

Dates

Publication Date : February 15, 2015

Bibtex @ { gefad91114, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {35}, pages = {109 - 122}, doi = {}, title = {Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü}, key = {cite}, author = {SARIÇAM, Hakan and BİÇER, Baykal} }
APA SARIÇAM, H , BİÇER, B . (2015). Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 35 (1) , 109-122 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91114
MLA SARIÇAM, H , BİÇER, B . "Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 109-122 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6771/91114>
Chicago SARIÇAM, H , BİÇER, B . "Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2015 ): 109-122
RIS TY - JOUR T1 - Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü AU - Hakan SARIÇAM , Baykal BİÇER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 122 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü %A Hakan SARIÇAM , Baykal BİÇER %T Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD SARIÇAM, Hakan , BİÇER, Baykal . "Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 / 1 (February 2015): 109-122 .
AMA SARIÇAM H , BİÇER B . Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 109-122.
Vancouver SARIÇAM H , BİÇER B . Affedicilik Üzerinde Ahlaki Değer ve Öz-anlayışın Açıklayıcı Rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 35(1): 122-109.