Year 2014, Volume 34 , Issue 3, Pages 451 - 467 2015-03-04

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Elvan İNCE AKA [1] , Mustafa SARIKAYA [2]


The purpose of this study is to determine the effect of problem based learning on the preservice science teachers’ attitudes to chemistry lesson. The research was carried out with 82 preservice science teachers in the spring semester of 2011-2012 academic year for 9 weeks. Throughout the study, “nonequivalent control group design” was used. Accordingly, experimental and control groups were selected with the help of the impartial assignment method. The concept of acids and bases was taught with PBL to the experiment group and with traditional learning approach to the control group.The data were obtained from the "Chemistry Lesson Attitude Scale", as applied to the pretest and posttest. Independent samples t-test, paired samples t-test were used and data were analyzed by using SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences) program. It is concluded that problem-based learning method is efficient in increasing preservice teachers' attitudes towards chemistry lesson. It is thought that this study will be a guide for new studies and shed light on the future professional lives of the preservice teachers
Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya dersine ilişkin tutumları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 82 öğretmen adayı ile 9 hafta süresince gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, “eşitlenmemiş kontrol gruplu seçkisiz desen” kullanılmıştır. Buna göre; yansız atama yöntemiyle biri deney, biri de kontrol olmak üzere iki grup oluşturulmuştur Asitler bazlar konusu; deney grubunda PDÖ yöntemine göre, kontrol grubunda geleneksel yöntemle işlenmiştir. Araştırmanın verileri “Kimya Dersine Yönelik İlgi ve Tutum Ölçeği” 'nin ön ve son test olarak uygulanması sonucu elde edilmiştir. Araştırmada bağımsız ve bağımlı t-testleri kullanılmış ve veriler SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiştir. PDÖ yönteminin öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutumlarını geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın yapılacak olan yeni çalışmalara rehberlik edeceği, öğretmen adaylarının ileriki meslek hayatlarında onlara ışık tutacağı düşünülmektedir.
 • Akınoğlu, O., Özkardeş -Tandoğan, R. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students’s academic achievement, attitude and concept learning. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(1), 71-81.
 • American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1993). Benchmarks for science literacy. New York, NY: Oxford University Press.
 • Ayyıldız, Y., Tarhan, L. (2012). Effect of case studies on primary school teaching students' attitudes toward chemistry lesson, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43: 62-70.
 • Baviskar S. N., Hartle R.T. and Whitney T. (2009). Essential characteristics to describe constructivist teaching. International Journal of Science Education, 31(2), 541-550.
 • Bloom, B.S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Özçelik Durmuş Ali). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirci, Ö., Özmen, H. (2012). Zenginleştirilmiş Bir Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Asit ve Bazlarla İlgili Anlamalarına Etkisi Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Demirel, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: USEM Yayınları,
 • Elkhamoshi, S. M. (2011). The effects of modern methods on the stability of achievement in physics of Yefren- Libya primary school. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 133–136.
 • George, R. (2006). A cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28(6), 571-589.
 • Göncü, H. (2006). Lise 2. sınıf kimyasal reaksiyonlar konusunda hazırlanan bilgisayar destekli ders sunumlarının öğrenci başarısına, kavram öğretimine ve öğrencilerin kimyaya karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Herron, J. F., Major, C. H. (2004). Community college leaders’ attitudes toward problem-based learning as a method for teaching leadership. Community College Journal of Research and Practice, 28(10), 805-821.
 • Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.
 • Koballa, T. R., and Crawley, F. E. (1985). The influence of attitude on science teaching and learning. School Science and Mathematics, 85 (3), 222-232.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kumar, M., Kogut, G. (2006). Students’ perceptions of problem-based learning. Teacher Development, 10(1), 105-116.
 • Lebak, K (2005). Connecting outdoor field experiences to classroom learning: a qualitative study of the participation of students and teachers in learning science. Doktora Tezi, University of Pennsylvania.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Özkardeş Tandoğan, R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluations. Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Reynolds, J. M., Hancock. D. R. (2010). Problem-based learning in a higher education environmental biotechnology course. Innovations in Education and Teaching International, 47(2), 175–186.
 • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tatar, E. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının termodinamiğin birinci kanununu anlamaya etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tosun, C., Şenocak, E. (2013). The Effects of Problem-Based Learning on Metacognitive Awareness and Attitudes toward Chemistry of Prospective Teachers with Different Academic Backgrounds. Australian Journal of Teacher Education, 38(3), 61-73.
 • Tüysüz, C., Tatar, E. ve Kuşdemir, M. (2010). Probleme dayalı öğrenmenin kimya dersinde öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 48-55.
 • Tytler, R. (1998). The nature of students’ informal science conceptions. International Journal of Science Education. 20(8), 901-927.
 • Üce, M., Özkaya, A.R., ve Şahin, M. (2001). Kimya eğitimi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Bildiler Kitabı, 437–439. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Wittrock, M. C. (1992). Generative learning processes of the brain. Educational Psychologist, 27(4), 531-541.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Elvan İNCE AKA

Author: Mustafa SARIKAYA

Dates

Publication Date : March 4, 2015

Bibtex @ { gefad91129, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {34}, pages = {451 - 467}, doi = {10.17152/gefad.50447}, title = {Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {İNCE AKA, Elvan and SARIKAYA, Mustafa} }
APA İNCE AKA, E , SARIKAYA, M . (2015). Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34 (3) , 451-467 . DOI: 10.17152/gefad.50447
MLA İNCE AKA, E , SARIKAYA, M . "Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 451-467 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6770/91129>
Chicago İNCE AKA, E , SARIKAYA, M . "Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2015 ): 451-467
RIS TY - JOUR T1 - Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi AU - Elvan İNCE AKA , Mustafa SARIKAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17152/gefad.50447 DO - 10.17152/gefad.50447 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 467 VL - 34 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.50447 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.50447 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi %A Elvan İNCE AKA , Mustafa SARIKAYA %T Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi %D 2015 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 34 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.50447 %U 10.17152/gefad.50447
ISNAD İNCE AKA, Elvan , SARIKAYA, Mustafa . "Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 / 3 (March 2015): 451-467 . https://doi.org/10.17152/gefad.50447
AMA İNCE AKA E , SARIKAYA M . Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 451-467.
Vancouver İNCE AKA E , SARIKAYA M . Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 34(3): 467-451.


Pre-service Elementary Teachers’ Attitudes towards Chemistry Course
International Journal of Assessment Tools in Education
Seçil Erökten
https://doi.org/10.21449/ijate.275803