Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 285 - 299 2005-03-01

Analisis of Herzberg s Two Factors Motivation Theory on Teacher Motivation
Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi

Türker KURT [1]


Motivation of teachers is an important fact for leaders and administrators of education. Although it has the primary importance in teaching/learning process, the level of teacher motivation is not high. Compared with the other occupations, it is known that motivation levels of teachers are lower and their stress levels are higher. Herzberg\'s two factor motivation theory may be helpful to answer why the level of teacher motivation is low. In this article, Herzberg\'s two factor motivation theory is described and analyzed and some suggestions for teachers\' motivation have been made.
Öğretmenlerin motivasyonu eğitim liderleri ve yöneticileri için önemli bir konudur. Öğrenme/öğretme sürecinde temel bir öneme sahip olmasına rağmen, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri yüksek değildir. Diğer mesleklerde çalışanlarla karşılaştırıldığında, öğretmenlerin motivasyonlarının daha düşük olduğu ve stres düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Motivasyon kuramlarından biri olan Herzberg\'in iki faktörlü motivasyon teorisi, öğretmenlerin motivasyonlarının neden düşük olduğu sorusunun yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Bu makalede, Herzberg\'in iki faktörlü motivasyon teorisi tanıtılarak, öğretmenlerin motivasyonu açısından incelenmiş, bu bağlamda öğretmenlerin motivasyonuna ilişkin çıkarsamalara ve bazı önermelere yer verilmiştir.
 • Accel-Team. Frederick Herzberg, 2-Factor Hygiene and Motivation Theory. http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_05_herzberg.html (22.03.2004)
 • Cemaloğlu, N. (2002). Eğitimde Örgütsdel Yenileşme ve Öğretmenlerin Güdülenmesi. Aktif Eğitim.Yıl:1 Sayı 2. Ankara.
 • Çelebi, H.F. (2000). Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyon, Dr. Herzberg’in Motivasyon Teorisi ve Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Gawel, J (1997). Herzberg’s Theory of Motivasyon and Maslow’s Hiyerarcy of Needs. ERIC/AE Digest. ERİC NO: ED4211486 www.ericir.syr.edu. (17.4.2003)
 • Gibson, J. L, Ivancevich, J.M and Donnelly, J.H. (1988). Organizations. Bahavior Structure Processes. Illinois: BPI-IRWIN.
 • Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley & Sons.
 • Jesus, S.N. and Conboy, J. (2001). A Stres Management Course to Prevent Teacher Distress. The International Journal of Educational Management. 15 (3), 131- 137.
 • Pinder, C.C. Work Motivation Theory, Issues, and Applications. USA: HaroerCollins Publisher.
 • Sabancı, A. (1998). Güdüleme Düzeni Açısından Türk Mili Eğitim Örgütünde Mevcut Ödül ve Terfi Sistemine Bir Bakış. Çağdaş Eğitim.23 (240), 45-48
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi
 • Spear, M. Gould, K. ve Lee, B. (2000). Review of Literature on Teacher Motivation. http://www.nfer.ac.uk/research/outcome_popup.asp?theID=RTM (19.05.2004)
 • Taştan, S. (2003). Motivasyon ve İş Yaşamına Etkileri. http://www.humanresources- focus.com/makale016.asp (11.03.2004)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Türker KURT

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90882, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {285 - 299}, doi = {}, title = {Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi}, key = {cite}, author = {KURT, Türker} }
APA KURT, T . (2005). Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 285-299 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90882
MLA KURT, T . "Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 285-299 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90882>
Chicago KURT, T . "Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 285-299
RIS TY - JOUR T1 - Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi AU - Türker KURT Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 299 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi %A Türker KURT %T Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD KURT, Türker . "Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 285-299 .
AMA KURT T . Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 285-299.
Vancouver KURT T . Herzberg in Çift Faktörlü Güdüleme Kuramının Öğretmenlerin Motivasyonu Açısından Çözümlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 299-285.