Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 259 - 274 2005-03-01

The Problem of Training Technical Teachers and The Future of Technical Education Faculties
Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği

Burhan AKPINAR [1]


In this study, the problems that Technical Education Faculties (TEF) face and the solutions to these problems have been discussed. Observing the process of the historical development of the TEFs, the present situation has been presented in respect of objectives, curricula and the organisations. The causes of the unemployment problems of the graduates, due to the increasing number of the TEFs, have been scrutinized and as a solution to this problem, a necessity of reorganisation in the TEFs has been revealed. In this frame of reorganisation, the problems and the solutions have been taken into consideration, starting with the name of the faculty and the title given to its graduates, goals, curricula, foundation places, the pedagogical formation lessons and their international accreditation. In this context, similar models in the developed countries have been examined and the best model fitting the conditions of our country has been tried to be determTeknik Öğretmen, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Yeniden YapılanmaTechnical Teacher, Technical Education Faculties and Reorganisation Tam Metin
Bu çalışmada, Teknik Eğitim Fakültelerinin (TEF) son yıllarda karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Bunun için, TEF\'in tarihi gelişim süreci incelenerek; amaç, program, ve organizasyon bakımından mevcut durum ortaya konulmuştur. Son yıllarda, TEF sayısının artışı ile daha da belirgin hale gelen mezunların istihdam edilememesi sorununun, hangi nedenlerden kaynaklandığı irdelenmiş ve sorunun çözümü için yeniden yapılanmanın gerekliliği ortaya konulmuştur. Yeniden yapılanma çerçevesinde, başta fakültenin ismi ve mezunlarına verilen unvan olmak üzere, amaç, programlar, kuruluş yerleri, pedagojik formasyon dersleri ile uluslararası denklik konularında mevcut sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerdeki benzer modeller incelenerekIn this study, the problems that Technical Education Faculties (TEF) face and the solutions to these problems have been discussed. Observing the process of the historical development of the TEFs, the present situation has been presented in respect of objectives, curricula and the organisations. The causes of the unemployment problems of the graduates, due to the increasing number of the TEFs, have been scrutinized and as a solution to this problem, a necessity of reorganisation in the TEFs has been revealed. In this frame of reorganisation, the problems and the solutions have been taken into consideration, starting with the name of the faculty and the title given to its graduates, goals, curricula, foundation places, the pedagogical formation lessons and their international accreditation. In this context, similar models in the developed countries have been examined and the best model fitting the conditions of our country has been tried to be determTeknik Öğretmen, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Yeniden YapılanmaTechnical Teacher, Technical Education Faculties and Reorganisation Tam Metin
 • Alkan, C., Doğan, H., ve Sezgin, S. İ. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Alpay, A. (2003). Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Soyo-Ekonomik ve Politik Çevrelerin Üniversitelerde Kurumsal Adaptasyona Etkileri . Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9 (34), 194-213.
 • Ayhan, A. (2002). Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Geleceğin Teknolojileri. İstanbul: Beta Basım Yayım ve Dağıtım AŞ.
 • Balcı, M. (2003, Mayıs). AB Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Öğretim İçin Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları . Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Bayram, Ö. (2003). Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Foster, P., ve Delaura J. School of Tekchnology. <http://www.technology.ccsu.edu/programs/information/degrees/te_masters_index.html > (2003, Ağustos11).
 • Gazi Üniversitesi (2003). Teknik Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları. Yayımlanmamış Komisyon Raporu.
 • Işıksoluğu, M. A. (1998). Teknik Eğitim Fakülteleri ve Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu . I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük.
 • Karasar, N. (1981). Önlisans Eğitimi ve Teknikeğitime Uygulanabilirliği- Tarama Modelinde Bir Araştırma. Ankara : Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 106.
 • Kuru, C. (1994, Eylül). MEB. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Avrupa Konseyi Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Modelleri Toplantısında sunulmuş bildiri, İzmir.
 • Külekçi, K. M.(2003) .< http://www. mersin.edu.tr < (2003, Eylül 15)
 • Mahiroğlu, A. (1996). Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarını İzleme Araştırması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özden, Y. (1999). Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Savaşır, R. (1999). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Küçük ve Orta Boylu İşletmeler Açısından İstihdam Politikaları. Ankara: Kamu-İş Yayınları.
 • Sezgin, S. İ. (1992). Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları İçin Öğretmen Yetiştirme . Fırat Havzası’nda Yükseköğretim Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe Giriş. Ankara : Pegem A Yayılcılık.
 • TC. YÖK (2003). < http:// www.yok.gov.tr/ > (2003, Eylül 18)
 • Ulusoy, A. (2003). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Öğretim İçin Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler . Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Burhan AKPINAR

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90880, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {259 - 274}, doi = {}, title = {Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği}, key = {cite}, author = {AKPINAR, Burhan} }
APA AKPINAR, B . (2005). Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 259-274 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90880
MLA AKPINAR, B . "Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 259-274 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90880>
Chicago AKPINAR, B . "Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 259-274
RIS TY - JOUR T1 - Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği AU - Burhan AKPINAR Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 274 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği %A Burhan AKPINAR %T Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD AKPINAR, Burhan . "Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 259-274 .
AMA AKPINAR B . Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 259-274.
Vancouver AKPINAR B . Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu Ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 274-259.