Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 247 - 258 2005-03-01

A Study on the Leisure Time Habits of Academic Staff
Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Tekin ÇOLAKOĞLU [1]


The aim of this study is to determine the leisure time habits and the sort of activities they participate in. The scope of the study has been formed by the teaching staff of Gazi University. The experiment group was 208 academicians randomly chosen from various faculties and institutes. A questionnarie including 15 questions has been applied to the participants to determine their participaiton reasons, expectations and demographical information. The data obtained from the questionnaries have been analysed by frequency and percentage scores and for some of the questions crosstab values have been calculated. It is found out that 30,8% of the participants were between “ 26 and 30 years of old”, 61,5 % of the participants were “men”, 36,5% of them were “Research Assistants”, 51,9% of them worked “9 hours and more in a day”, 40,4 % had leisure time for “1-2 hours”, and 47,1% declared the reasonÖğretim elemanları, Boş zaman alışkanlıklarıAcademic Staff, Leisure time habits Tam Metin
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğretim elemanlarının boş zaman alışkanlıklarının belirlenmesi ve hangi tür etkinliklere katıldıklarını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi öğretim elemanları, örneklemini ise bazı fakültelerde ve enstitüde görev yapan ve tesadüfü yöntemle belirlenen 208 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın problemine ilişkin olarak, öğretim elemanlarının demografik bilgileri ve boş zaman alışkanlıklarını belirlemek ve hangi tür etkinliklere katıldıklarını tespit etmek amacı ile 15 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin yüzde ve frekans değerleri alınmış, bazı sorular için crosstab değerleri hesaplanarak tablolar haline dönüştürülmüştür. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %30,8\'i “26–30 yaş” gurubunda, %61,The aim of this study is to determine the leisure time habits and the sort of activities they participate in. The scope of the study has been formed by the teaching staff of Gazi University. The experiment group was 208 academicians randomly chosen from various faculties and institutes. A questionnarie including 15 questions has been applied to the participants to determine their participaiton reasons, expectations and demographical information. The data obtained from the questionnaries have been analysed by frequency and percentage scores and for some of the questions crosstab values have been calculated. It is found out that 30,8% of the participants were between “ 26 and 30 years of old”, 61,5 % of the participants were “men”, 36,5% of them were “Research Assistants”, 51,9% of them worked “9 hours and more in a day”, 40,4 % had leisure time for “1-2 hours”, and 47,1% declared the reasonÖğretim elemanları, Boş zaman alışkanlıklarıAcademic Staff, Leisure time habits Tam Metin
  • Afyon, Y.A., Hazar, C.A., Saygın Ö. (2000). Öğretim Elemanları Ve Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması 1.Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt. 2, Sporda Psiko- Sosyal Alanlar-Spor Yönetim Bilimleri, Ankara.
  • Erturan, E, E., Şahin, M, Y. (2003). Üniversitelerdeki Doğa Sporları Örgütlerinde Üyelerin Katılım Nedenleri ve Beklentilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma (Güdak Örneği) 1. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara.
  • Güngörmüş, A., Yetim, A, A. (2003). Ankara’daki Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerinin Araştırılması. Spor Yönetimi ve Ekonomisi Sempozyumu, Ankara.
  • Sporbilim, (2004). http://www.sporbilim.com/t_rekreasyon.html (27.10.2004)
  • Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon. Bağırgan Yayım evi, Ankara.
  • Küçüktopuzlu, K, F., Gözek, K., Uğurlu, A. (2003). Boş Zaman Rekreasyon İlişkisi ve Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma. 1. Gençlik Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara.
  • Özdemir, Ç. (2003). Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanlar Profili, Ankara.
  • Pulur, A. (2003). Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanları Ve İdari Personelin Boş Zamanlarının Sporla Değerlendirme Eğilimlerinin Araştırılması (Kırıkkale Örneği). Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara.
  • Yetiş, Ü. (2000). Kamu Kuruluşunda Çalışan Devlet Memurlarının Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • Zorba, E. (2001). Kamu Personelinin Rekreaktif Eğilimleri (Muğla İli Örneği). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tekin ÇOLAKOĞLU

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90879, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {247 - 258}, doi = {}, title = {Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÇOLAKOĞLU, Tekin} }
APA ÇOLAKOĞLU, T . (2005). Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 247-258 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90879
MLA ÇOLAKOĞLU, T . "Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 247-258 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90879>
Chicago ÇOLAKOĞLU, T . "Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 247-258
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma AU - Tekin ÇOLAKOĞLU Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 258 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma %A Tekin ÇOLAKOĞLU %T Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD ÇOLAKOĞLU, Tekin . "Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 247-258 .
AMA ÇOLAKOĞLU T . Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 247-258.
Vancouver ÇOLAKOĞLU T . Üniversite Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Alışkanlıklarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 258-247.