Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 229 - 246 2005-03-01

Misconceptions of The Sixth Year Students of Primary Education on the Earth and the Universe
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları

Nihal Baloğlu UĞURLU [1]


This study aims to determine how the sixth year students in primary education perceive the concepts - the Earth and the Universe that are mentioned in the unit “Geography and Our World”. 831 students have been chosen from the 21 primary schools in Ankara. First students have been given a questionnaire of 24 questions on the “World and Universe”. The data received have been evaluated for their contribution to Social Sciences classes in teaching concepts like the “Earth and Universe”. The suggestions made are given at the end of the study.
Bu çalışma İlköğretim 6. sınıf kademesinde bulunan öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi müfredatı içerisinde yer alan “Coğrafya ve Dünyamız” ünitesinde geçen Dünya ve Evren ile ilgili kavramları nasıl algıladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ankara ilinde eğitim vermekte olan 21 okuldan toplam 831 öğrenci çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışma öğrencilerin “Dünya ve Evren” konusu ile ilgili yanlış kavramalarının tespiti için öğrencilere 24 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Veriler elde edildikten sonra, sonuçlar Sosyal Bilgiler dersinde “Dünya ve Evren” konularının öğretimine katkıda bulunması açısından değerlendirilmiştir. Anket ve literatürden elde edilen verilerden çıkarılan öneriler ise çalışmanın sonunda verilmiştir.
 • Dunkin S.K., Ball, A.J. and Taylor E.A. (1997). Using Space Science and Technology as an educational tool: two different approaches Advences in Space Research, 20 (7), 1379-1382.
 • As An Educational Tool:Two Different Approaches. Advances Space Res. 20(7), 1379- 1382.
 • Doğanay, H. (1989). Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programı, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-22.
 • Doğanay, H. (1999). Coğrafya’ya Giriş, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri (Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları), Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Güngördü, E. (2002). Coğrafya’da Öğretim Yöntemleri (İlkeler ve Uygulamalar), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güngördü, E. (2002). Coğrafya’da İstatistik Metodları, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güngördü, E. (2003). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Ünitelerinde Sunulan Görsel Materyallerin Doğruluk İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu (Sosyal Bilgiler), Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Elibüyük, M. (1995). Matematik Coğrafya, Ekol Yayınevi, Ankara.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri(Geliştirilmiş 11. Baskı). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, -Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kolukısa, E. A. (2003). Matematik Coğrafya, Ankara.
 • Percy, J.R. (1998). Astronomy Education: An International Perspective. Astrophysics and Space Science, 258, 347-355.
 • Sharp, J.G. (1999). Young Children’s Ideas about the Earth in Space. International Journal of Early Years Education, 7(2), 159-172.
 • Sneider, C. and Ohadi, M. (1998). Unraveling Students’ Misconceptions About the Earth’s Shape and Gravity. Science Education, 82, 265-284.
 • Stahly, L., Krockover, G. H. and Shepardson, D. P. (1999). Third Grade Students’ Ideas about the Lunar Phases. Journal of Research in Science Teaching, 36(2), 159-177.
 • Summers, M. and Mant, J. (1995). A Survey of British Primary School Teacher’s Understandanig of the Earth’s Place in the Universe. Educational Research, 37(1), 3-17.
 • Şahin, C. (1998). Coğrafyaya Giriş, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Şahin, C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri), Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Trumper, R. (2001). A Croos-age Study of Junior High School Students’ Conceptions of Basic Astronomy Concepts. International Journal of Science Education, 23(11), 1111-1123.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihal Baloğlu UĞURLU

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90878, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {229 - 246}, doi = {}, title = {İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları}, key = {cite}, author = {UĞURLU, Nihal Baloğlu} }
APA UĞURLU, N . (2005). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 229-246 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90878
MLA UĞURLU, N . "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 229-246 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90878>
Chicago UĞURLU, N . "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 229-246
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları AU - Nihal Baloğlu UĞURLU Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 246 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları %A Nihal Baloğlu UĞURLU %T İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD UĞURLU, Nihal Baloğlu . "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 229-246 .
AMA UĞURLU N . İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 229-246.
Vancouver UĞURLU N . İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 246-229.