Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 213 - 227 2005-03-01

Opinions of Foreign and Turkish Tourists on Turkish Cuisine
Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri

Nevin ŞANLIER [1]


The study conducted in order to determine the opinions of foreign and Turkish tourists on Turkish cuisine involves 474 Turkish and 553 foreigners, on total 1027 volunteers. In gathering data, questionnaire forms translated into English, French and German have been used. Results obtained have been analyzed through SPSS 11.0 statistics programme.68.3% of the participants are between 20-40 years old, and 70% of them are university graduates. 35.8% of Turkish tourists, and 37.6% of foreign tourists have stated that they had twice been to the holiday resorts. Besides, while Turkish tourists prefer their own cars or intercity buses as a means of transport to the holiday resorts, foreigners take planes. Turkish tourists find Turkish meals delicious, appetizing, savory and satisfying hunger. On the other hand, foreign tourists find Turkish meals tasty, interesting, fatty and spicy. 84.7% of foreign tourists state that they suffered from gastroenteritis and 50% ofYerli turist, yabancı turist, Türk mutfağıTurkish tourists,Fforeign tourists, Turkish Cuisine Tam Metin
Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerini saptamak amacıyla planlanan çalışma; 474 yerli, 553 yabancı toplam 1027 gönüllü birey üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında İngilizce, Almanca ve Fransızca\'ya çevrilmiş soru formları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 11.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Katılımcıların %68.3\'ü 20-40 yaş arasında ve %70.6\'sı üniversite mezunudur. Yerli turistlerin %35.8\'i, yabancı turistlerin %37.6\'sı konakladıkları tatil beldesine iki kez geldiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca yerli turistler kendi arabaları veya otobüsle gelmeyi tercih ederken yabancı turistler uçakla gelmektedirler. Yerli turistler Türk yemeklerini lezzetli, iştah açıcı, hoş kokulu, doyurucu yabancı turistler ise lezzetli, ilgi çekici, yağlı, baharatlı bulmaktadThe study conducted in order to determine the opinions of foreign and Turkish tourists on Turkish cuisine involves 474 Turkish and 553 foreigners, on total 1027 volunteers. In gathering data, questionnaire forms translated into English, French and German have been used. Results obtained have been analyzed through SPSS 11.0 statistics programme.68.3% of the participants are between 20-40 years old, and 70% of them are university graduates. 35.8% of Turkish tourists, and 37.6% of foreign tourists have stated that they had twice been to the holiday resorts. Besides, while Turkish tourists prefer their own cars or intercity buses as a means of transport to the holiday resorts, foreigners take planes. Turkish tourists find Turkish meals delicious, appetizing, savory and satisfying hunger. On the other hand, foreign tourists find Turkish meals tasty, interesting, fatty and spicy. 84.7% of foreign tourists state that they suffered from gastroenteritis and 50% ofYerli turist, yabancı turist, Türk mutfağıTurkish tourists,Fforeign tourists, Turkish Cuisine Tam Metin
 • Ağca, H. (1998). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağını Tanıma Durumları. G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi ABD Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Akat, Ö. (1998). Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği, Motif Matbaası, Bursa.
 • Akman, M. ve Hasipek, S. (1999). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı İle İlgili Tutum ve Davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi 28: 2: 47-53.
 • Anon (2001). Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçiler-Vatandaş Giriş Araştırmaları, Ankara.
 • Anon (1993). Yabancı Ziyaretciler Talip Profili Araştırması. Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara.
 • Arlı, M. (1982). Türk Mutfağına Genel Bir Bakış. Türk Mutfağı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-33, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • Arslan, E. ve ark. (2002). Ülkemize Gelmiş Olan Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Düşünceleri ve Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 152162, Alanya.
 • Birer, S. (2002). Yemek Hazırlama, Pişirme ve Servisinde Dikkat Edilmesi Gereken Sağlık ve Temizlik Kuralları. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 172-183,Alanya.
 • Birer, S. (1988). Turizm ve Türk Mutfağı. Karınca. 624, Aralık.
 • Budak, N. ve Çiçek, B. (2002). Yabancı Turistlerin Ülkemizde Yemek Kültürüne İlgileri ve Yemekler İle Servis Ortamlarına Bakışları. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 133-139, Alanya.
 • Buyruk, L. ve Şahin, N. (2002). Otel Yiyecek-İçecek Departmanında Çalışan İşgörenlerin Hijyen Algılamaları Konusunda Bir Araştırma. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 77-90, Alanya.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 2. Baskı, Başak Matbaacılık, Ankara.
 • Halıcı, N. (1982). Anadolu Mutfağı. Türk Mutfağı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 105111, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • İlkiz, O. ve Hikay, H. (1992). Türkiye’de Turizm Eğitiminde Sorunlar. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Ankara.
 • Örer, N. (1995). Turistlerde Görülen Besin Zehirlenmesi Sıklığı ile Otellerin Sanitasyon Şartlarının Etkileşimi ve Türk Mutfağının Turistlerin Ülkemize Tekrar Gelişlerindeki Etkisi. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Programı Doktora Tezi, Ankara.
 • Şanlıer, N. Yabancı, N. ve Baykan, S., (2002). Yaşlı Bireylerin Tatil Yapma Alışkanlıkları ve Tatilde Beslenmelerine İlişkin Karşılaştıkları Sorunların Araştırılması. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 118-132, Alanya.
 • Yaman, R., (1985). Türk Mutfağının Yabancı Yemek Kültürlerine Kıyasla Farklılığı. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Turizm Yıllığı.
 • Yücecan, S. (1992). Türk’lerde Beslenme Kültürü. Dördüncü Milletlerarası Yemek Kongresi Bildiriler Kitabı, 291-297, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nevin ŞANLIER

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90877, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {213 - 227}, doi = {}, title = {Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {ŞANLIER, Nevin} }
APA ŞANLIER, N . (2005). Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 213-227 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90877
MLA ŞANLIER, N . "Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 213-227 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90877>
Chicago ŞANLIER, N . "Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 213-227
RIS TY - JOUR T1 - Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri AU - Nevin ŞANLIER Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 227 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri %A Nevin ŞANLIER %T Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD ŞANLIER, Nevin . "Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 213-227 .
AMA ŞANLIER N . Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 213-227.
Vancouver ŞANLIER N . Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 227-213.