Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 105 - 121 2005-03-01

The Effects of Learning Environment Designed by Constructivist Approach on Success in Mathematics
Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi

Gönül GÜNEŞ [1] , Aşkın ASAN [2]


The purpose of this study is to investigate the effects of the constructivist learning theory on the fifth year students\' success in Mathematics. The study has been carried out as semi-experimental. The subject group is the fifth year students. The data of the research have been attained employing students' achievement scores and their attitudes towards Mathematics and have been analyzed through t-test in SPSS programme. Besides, the researcher has observed the subject group and the observation results have been analyzed in a descriptive way. It has been found out that there hasn\'t been a significant gain in the fifth year Mathematics courses of the subject group. However, the students who have been taught in the environments prepared under the light of the constructivist approach have been observed to be more enthusiastic about the course.
Bu çalışma ile oluşturmacı yaklaşımın 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi araştırılmıştır. Araştırma yarı-deneysel olup; ilköğretim okulu 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, başarı testi ve matematik tutum ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler bağımsız t-testi ile SPSS paket programında analiz edilmiştir. Ayrıca, oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanmış öğrenme ortamlarının öğrenci üzerindeki etkisini incelemek amacıyla deney grubunun öğrencileri araştırmacı tarafından gözlemlenmiş ve gözlem sonuçları betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak oluşturmacı yaklaşımla işlenmiş olan 5. sınıf dersinin matematik başarısına ,05 anlamlılık düzeyinde etkisinin olmadığı ve oluşturmacı yaklaşıma göre tasarlanan öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarılarında değişiklik meydanThe purpose of this study is to investigate the effects of the constructivist learning theory on the fifth year students\' success in Mathematics. The study has been carried out as semi-experimental. The subject group is the fifth year students. The data of the research have been attained employing students' achievement scores and their attitudes towards Mathematics and have been analyzed through t-test in SPSS programme. Besides, the researcher has observed the subject group and the observation results have been analyzed in a descriptive way. It has been found out that there hasn\'t been a significant gain in the fifth year Mathematics courses of the subject group. However, the students who have been taught in the environments prepared under the light of the constructivist approach have been observed to be more enthusiastic about the course.Oluşturmacı Yaklaşım, Öğrenme Ortamı Tasarımı, Matematik Eğitimi.Constructivism, Learning Environment Design, Mathematics Education. Tam Metin
 • Asan, A. ve Güneş G. (2000). Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşıma Göre Hazırlanmış Örnek Bir Ünite Etkinliği. Milli Eğitim Dergisi, 147, 50-53.
 • Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayın-Dağıtım.
 • Crowther, D T. (1997). The Constructivist Zone. Electronic Journal of Science Education. 2(2).
 • Çalışkan, H. (2000). Kubaşık Öğrenme, A. Şimşek (Editör), Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Çepni, S. ve diğ. (1997). Fizik Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.
 • Deryakulu, D. (2000). Yapıcı Öğrenme, A. Şimşek (Editör), Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Durmuş, S. (2001, Haziran). Yapısal Öğrenme Ortamında Sembolik Hesaplar Yapabilen Grafik Çizer Hesap Makinelerinin Öğrencilerin Matematik ve Grafik Çizer Hesap Makinelerine Karşı Tutumları Üzerindeki Etkileri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Erdoğan, Y. ve Sağan, B. (2002). Oluşturmacılık Yaklaşımının Kare, Dikdörtgen ve Üçgen Çevrelerinin Hesaplanmasında Kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.
 • Hanley, S. On Constructivism. NSF Cooperative Agrement No. DUE 9255745. Projects/MCTP/Ess.../Constructivism.tx>
 • Heath, M. J. (1997). Instructional Design Models for Emerging Technologies. Technology and Teacher Education, 460.
 • İşman, A. ve diğerleri, (2002). Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology (Toget) Dergisi, 1(1).
 • Jones, M.G. Brader-Araje, L. (2002). The Impact of Constructivism on Education. American Communication Journal, 5(3).
 • Kılıç, B. G. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 7-22.
 • Köroğlu, H. ve Yeşildere S. (2002, Eylül). İlköğretim II. Kademede Matematik Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.
 • Özdemir, İ.E. (1998). Grupla Çalışma Yöntemi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 57-66.
 • Perkins, D. (1999). The Many Faces Constructivism. Educational Leadership, 99.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2002). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gönül GÜNEŞ

Author: Aşkın ASAN

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90870, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {105 - 121}, doi = {}, title = {Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Gönül and ASAN, Aşkın} }
APA GÜNEŞ, G , ASAN, A . (2005). Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 105-121 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90870
MLA GÜNEŞ, G , ASAN, A . "Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 105-121 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90870>
Chicago GÜNEŞ, G , ASAN, A . "Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 105-121
RIS TY - JOUR T1 - Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi AU - Gönül GÜNEŞ , Aşkın ASAN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 121 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi %A Gönül GÜNEŞ , Aşkın ASAN %T Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Gönül , ASAN, Aşkın . "Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 105-121 .
AMA GÜNEŞ G , ASAN A . Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 105-121.
Vancouver GÜNEŞ G , ASAN A . Oluşturmacı Yaklaşıma Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Matematik Başarısına Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 121-105.