Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 91 - 103 2005-03-01

Evaluation of School Experience Courses in Respect to Effective Teacher Training
Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi

Nevzat YİĞİT [1] , Nedim ALEV [2]


This study aims to explore the success relation among the teaching programms and propose a common evaluation approach through developing an evaluation scale about how to evaluate the assignments given in the School Experience courses. In the study, firstly, the reports of School Experience courses have been examined and the criteria have been determined taking into consideration of the lecturers\' comments on the assignments in the Department of OFMA, KTU, Fatih Faculty of Education. Then, analyzing randomly selected 240 reports in the light of the criteria, statistically significant differences have been found among student teachers\' achievements. This revealed that there are no commonly used evaluation scales among the lecturers. At the end of the study, a common evaluation scale has been introduced and described.
Bu çalışmanın amacı, okul deneyimi dersleri kapsamında yapılan ödev çalışmaların nasıl değerlendirileceğine yönelik genel bir ölçek belirleyerek, öğretmenlik programları arasındaki başarı ilişkisini incelemek ve ortak bir değerlendirme yaklaşımı sunmaktır. Araştırmada öncelikle, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümündeki programlarda yürütülen Okul Deneyimi derslerinin raporları incelenmiş ve öğretim elemanlarının verdiği dönütlerden yararlanılarak genel ölçütler belirlenmiştir. Daha sonra, bu ölçütler açısından tüm programlardan rastgele seçilen 240 raporun incelemelerine bağlı olarak öğretmen adaylarının başarıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bulgu, ödevlere yönelik genel bir ölçeğe göre değerlendirme yapılamadığını göstermektedir. This study aims to explore the success relation among the teaching programms and propose a common evaluation approach through developing an evaluation scale about how to evaluate the assignments given in the School Experience courses. In the study, firstly, the reports of School Experience courses have been examined and the criteria have been determined taking into consideration of the lecturers\' comments on the assignments in the Department of OFMA, KTU, Fatih Faculty of Education. Then, analyzing randomly selected 240 reports in the light of the criteria, statistically significant differences have been found among student teachers\' achievements. This revealed that there are no commonly used evaluation scales among the lecturers. At the end of the study, a common evaluation scale has been introduced and described.Okul Deneyimi, Ödev Raporlar, Değerlendirme ÖlçeğiSchool Experience, Assigned Reports, Evaluation Scale Tam Metin
 • Aksu, M.B. (2000). Uygulamanın İkinci Yılında Okul Deneyimi I Dersinin Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (48-56).
 • Anonim. (2002). Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Seminer Sonuç Raporu. OFMA Eğitimi Bölümünce Hazırlanan Rapor.
 • Anonim. (2004). KTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği, Trabzon.
 • Arı, A., Kiraz, E. (1999). Okul Deneyimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (307-310) Ankara: MEB Basımevi.
 • Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerin Yansımaları. Millî Eğitim, 159 (181-194).
 • Bakioğlu, A., Gürdal, A., Berkem, M., L. (2000). Okul Deneyimi I Uygulaması Konusunda Fakülte ve Bakanlık Öğretim Elemanlarının Görüşleri ve Mesleğe Bakışları. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (112-125).
 • Battal, N. (1999). YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitim Geliştirme Projesinin Değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği). III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (332-336) Ankara: MEB Basımevi.
 • Buyurgan, S. (2001). “Okul Deneyimi I” Dersi İle İlgili İzlenimler. Çağdaş Eğitim, 274 (32-38).
 • Harmandar, M., Bayraktar, S., Kıncal,R.Y., Büyükkasap, E., Kızılkaya, S. (2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul Deneyimi” Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, 148.
 • Kavcar, N. (1999).Okul Deneyimi Üzerine Bir İnceleme. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (285-289) Ankara: MEB Basımevi.
 • Sağlam, A. Ç., Sağlam, M. (2004) Öğretmelik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim, 305 (18-25).
 • Selçuk, Z. (2000). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toprak, M., Akboy, R. (1999). Öğretmen Yetiştirmede Yeni Model ve Bazı Düşünceler. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 1. A.Ü. Yayınları No: 51. Eskişehir. (403-420).
 • Toprakçı, E. (2003). Okul Deneyimi II Dersinin Teori ve Pratiği. Eğitim Araştırmaları, 10 (146-152).
 • Türnüklü, E. B., Köroğlu, H., Ceylan, A., Yavuz, G. (2004). Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Eğitim Programında Yer Alan Okul Deneyimi Dersi Üzerinde Bir Çalışma. Çağdaş Eğitim, 309 (15-23).
 • Uslu, Z. (2001). Okul Deneyimi Derslerinin Öğretmen Adaylarına Etkileri. Çağdaş Eğitim, 282 (39-35).
 • YÖK. (1997). Okullarda Uygulama Çalışmaları-Orta Öğretim. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • YÖK (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nevzat YİĞİT

Author: Nedim ALEV

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90869, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {91 - 103}, doi = {}, title = {Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {YİĞİT, Nevzat and ALEV, Nedim} }
APA YİĞİT, N , ALEV, N . (2005). Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 91-103 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90869
MLA YİĞİT, N , ALEV, N . "Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 91-103 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90869>
Chicago YİĞİT, N , ALEV, N . "Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 91-103
RIS TY - JOUR T1 - Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi AU - Nevzat YİĞİT , Nedim ALEV Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 103 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi %A Nevzat YİĞİT , Nedim ALEV %T Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD YİĞİT, Nevzat , ALEV, Nedim . "Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 91-103 .
AMA YİĞİT N , ALEV N . Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 91-103.
Vancouver YİĞİT N , ALEV N . Etkili Öğretmen Yetiştirme Açısından Okul Deneyimi Derslerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 103-91.