Year 2005, Volume 25 , Issue 1, Pages 77 - 90 2005-03-01

An Analysis of Physics Exam Questions in the High Schools of Erzurum According to the Levels of Bloom s Taxonomy
Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi

İbrahim KARAMAN [1]


In education, which can be defined as a process of producing the desired behaviorial changes in individuals, first of all individuals should have the pre-requisite behaviours. Even a simple behaviour requires a certain level of knowledge. Embodiment of the desired change in the students\' behaviours is related with the level of the questions asked. For this reason, the questions asked by the physics teachers have to be analized and the level they teach physics has to be found out. In this study, eight high schools in Erzurum have been chosen as subject groups and 450 questions, which have been asked in the exams by 20 physics teachers in these schools, have been analized in comparison with Bloom\'s Taxonomy – a scale in cognitive development. This research has been done in government, vocational, Anatolian and science high schools. It has been seen that there is a meaningful difference of level in the tests examined. In government aBloom taksonomisi, fizik eğitimi, soru analiziBloom s taxonomy, education of physics, question analysis. Tam Metin
Önceden planlanmış hedeflere ulaşmak için, bireyin davranışlarında istenilir değişiklik meydana getirme süreci şeklinde tanımlanan eğitimde, bu gereğin yerine getirilebilmesi, her şeyden önce bireyin ön şart davranışlarına sahip olmasına bağlıdır. En basit bir davranışın bile belli bir bilgi düzeyine ihtiyacı vardır. Öğrencilerin davranışlarında istenilir değişikliklerin oluşması, sorulan soruların seviyesi ile ilişkilidir. Bu amaçla öğretmenlerimizin sordukları soruların analizini yapmak, öğrencilere hangi seviyede fizik öğrettiklerini anlamak gerekmektedir. Bu çalışmada, Erzurum ilinde bulunan sekiz lise örneklem grubu seçilmiş ve bu liselerde görev yapan 20 fizik öğretmeninin sorduğu 450 adet sorunun seviye analizi, bilişsel gelişime bağlı bir ölçek olan Bloom taksonomisi ile karşılaştırılarak belirlenmiştir. Araştırma Genel, Meslek, Anadolu ve FeIn education, which can be defined as a process of producing the desired behaviorial changes in individuals, first of all individuals should have the pre-requisite behaviours. Even a simple behaviour requires a certain level of knowledge. Embodiment of the desired change in the students\' behaviours is related with the level of the questions asked. For this reason, the questions asked by the physics teachers have to be analized and the level they teach physics has to be found out. In this study, eight high schools in Erzurum have been chosen as subject groups and 450 questions, which have been asked in the exams by 20 physics teachers in these schools, have been analized in comparison with Bloom\'s Taxonomy – a scale in cognitive development. This research has been done in government, vocational, Anatolian and science high schools. It has been seen that there is a meaningful difference of level in the tests examined. In government aBloom taksonomisi, fizik eğitimi, soru analiziBloom s taxonomy, education of physics, question analysis. Tam Metin
  • Azar, A. (1998). Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Sürecindeki Özel Konular, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.
  • Bybee, R. W., Sund, R. B. (1982). Piaget for Education, Second Edition, Waveland Press. İnc. Prospects Heights, İllinois.
  • Çepni, S. ve Diğ. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK/MEB İşbirliği, Ankara
  • Duckworth, E. (1964). Piaget Rediscovered, Journal of Research in Science Teaching 2, 172.
  • İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2001). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, Adapazarı.
  • Morgil, F. İ. ve Yılmaz, F. (1996). ÖSS ve ÖYS Fizik Sorularının Soru Alanlarına Göre Dağılımı, Çözülebilirlikleri ve Başarının Bağlı Olduğu Etkenler, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221- 226.
  • Selçuk, Z. (1999). Gelişim ve Öğrenme, Nöbel Yayın Dağıtım, Altıncı Baskı, Ankara.
  • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, 55-56.
  • Turgut, M. F. (1984). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık, Üçüncü Baskı, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim KARAMAN

Dates

Publication Date : March 1, 2005

Bibtex @ { gefad90868, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {77 - 90}, doi = {}, title = {Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi}, key = {cite}, author = {KARAMAN, İbrahim} }
APA KARAMAN, İ . (2005). Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (1) , 77-90 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90868
MLA KARAMAN, İ . "Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 77-90 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6757/90868>
Chicago KARAMAN, İ . "Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 77-90
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi AU - İbrahim KARAMAN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 90 VL - 25 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi %A İbrahim KARAMAN %T Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD KARAMAN, İbrahim . "Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 1 (March 2005): 77-90 .
AMA KARAMAN İ . Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 77-90.
Vancouver KARAMAN İ . Erzurum İlinde Bulunan Liselerdeki Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisinin Basamaklarına Göre Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(1): 90-77.