Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 293 - 307 2005-06-01

Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Word Concept in Terms of Vocabulary Researches

Mehmet KURUDAYIOĞLU [1] , Özay KARADAĞ [2]


“Kelime” için bir çok tanımlama yapılmıştır. Ancak kelime tanımları ortak bir noktada buluşmamaktadır. Kelime tanımlamada farklı bakış açıları bu sonucu doğurmaktadır. Kelime tanımlamadaki farklılıklar kelime hazinesi çalışmalarına da olumsuz olarak yansımaktadır. Esas alınan kelime tanımı ve bu tanımın çizdiği kelime sınırı kelime hazinesi araştırmalarını farklılaştırmaktadır. Bu çalışma, kelime hazinesi çalışmaları açısından, kabul edilebilir kelime sınırlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Many descriptions have been made for “ word” . Yet, word descriptions mostly do not meet at the same point. Different points of views cause this result. The differences in word descriptions reflect on vocabulary studies negatively. Word description which has been considered as appropriate and the word border determined by its definition have made vocabulary studies different. This study aims to explore the acceptable word borders in respect for vocabulary studies.
 • Akarsu, Bedia. (1998). Wilhelm von Humbolt’da Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Aksoy, Ömer Asım. (1936). Bir Dili Öğrenmek İçin En Lüzumlu Kelimeler ve Bu Kelimelerin Belirtme Usulü. Gaziantep: Gaziantep Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi Yayınları.
 • Bayrav, Süheyla. (1998). Yapısal Dilbilimi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Carter, Ronald.(1987). Vocabulary. London: Allen&Unwin Publishers Ltd.
 • Çiftçi, Musa. (1991). Bir Grup Yükseköğrenim Öğrencisi Üzerinde Kelime Serveti Araştırması. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Demircan, Ömer. (2001). Türkçenin Ses Dizimi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Ergin, Muharrem.(1986). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Harıt, Ömer.(1971) Kelime Hazinesi Araştırması. Ankara: MEB Planlama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi, Yayın 103, Araştırma Bölümü.
 • Kırca (Zengin) Nesrin. (1992) İlkokulun Dört ve Beşinci Sınıflarında Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Araştırmalar-I Türkçe Ders Kitapları. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Koçak, Hikmet. (1999). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi İle İlgili Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Korkmaz, Zeynep. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • Korkmaz, Zeynep. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları.
 • Martinet, Andre. (1985) İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.
 • Özön, Mustafa Nihat. (1954). Kelime Hazinesi. İlköğretim. XIX.(370) 5-7.
 • Palmer, F.R. (2001). Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi. Ankara: Kitâbiyât Yayınları.
 • Pierce, Joe E. (1960). Türkçe Kelime Sayımı (A Frequency Count of Turkish Words). Ankara: MEB Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi.
 • Türk Dil Kurumu. (2000). İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yayınları. (www.tdk.gov.tr)
 • Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları. (www.tdk.gov.tr)
 • Tosunoğlu, Mesiha. (1998). İlköğretim Okuluna Başlayan Öğrencilerin Okuma Yazmayı Öğrenmeden Önceki Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Uzun, Nadir Engin. (2004). Dilbilgisinin Temel Kavramları. İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet KURUDAYIOĞLU

Author: Özay KARADAĞ

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90860, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {293 - 307}, doi = {}, title = {Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {KURUDAYIOĞLU, Mehmet and KARADAĞ, Özay} }
APA KURUDAYIOĞLU, M , KARADAĞ, Ö . (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 293-307 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90860
MLA KURUDAYIOĞLU, M , KARADAĞ, Ö . "Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 293-307 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90860>
Chicago KURUDAYIOĞLU, M , KARADAĞ, Ö . "Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 293-307
RIS TY - JOUR T1 - Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme AU - Mehmet KURUDAYIOĞLU , Özay KARADAĞ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 293 EP - 307 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme %A Mehmet KURUDAYIOĞLU , Özay KARADAĞ %T Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD KURUDAYIOĞLU, Mehmet , KARADAĞ, Özay . "Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 293-307 .
AMA KURUDAYIOĞLU M , KARADAĞ Ö . Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 293-307.
Vancouver KURUDAYIOĞLU M , KARADAĞ Ö . Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 307-293.