Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 275 - 292 2005-06-01

Determination of the High School Freshmen s Level of Confidence in the Class
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi

Oktay AKBAŞ [1]


In this research, a confidence scale in the class has been developed and high school freshmen\'s level of confidence has been tested. As a result of the independence t-test related to the first sub-goal, it was seen that the sex of the students did not cause differences in perceiving their confidence level in the class. In the second sub-goal, it was studied whether the duration of watching television caused differences in perceiving their confidence level in the class. As a result of the variance analysis the time that the students spent for watching television did not lead to significant differences at the “basic confidence” and “threat perception” sub-divisions. However, it was seen that it caused differences in “freedom of expression” division.
Bu çalışmada, sınıf içi güven ölçeği geliştirilmiş ve lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven düzeyleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan lise birinci sınıf öğrencileri sınıf içinde kendilerini “orta” düzeyde güvende hissettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin cinsiyetlerinin onların sınıf içi güven düzeyini algılamalarında farklılığa neden olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin televizyon izlemeye ayırdıkları sürenin sınıf içi güven algılarında farklılığa neden olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan tek yönlü varyans analizi sonunda öğrencilerin televizyon izlemeye ayırdıkları sürenin “temel güven” ve “tehdit algılaması” alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılığa neden olmadığı, “ifade özgürlüğü” boyutunIn this research, a confidence scale in the class has been developed and high school freshmen\'s level of confidence has been tested. As a result of the independence t-test related to the first sub-goal, it was seen that the sex of the students did not cause differences in perceiving their confidence level in the class. In the second sub-goal, it was studied whether the duration of watching television caused differences in perceiving their confidence level in the class. As a result of the variance analysis the time that the students spent for watching television did not lead to significant differences at the “basic confidence” and “threat perception” sub-divisions. However, it was seen that it caused differences in “freedom of expression” division.güven, sınıf içi güven, değerconfidence, confidence in the class, value Tam Metin
 • Atay, M. ve Öncü, E.(2005). Elektronik Bakıcı; Televizyon. İnternetten 15 Haziran 2005’de elde edilmiştir. http://www.isnet.net.tr/channels/egitim/ okul_oncesi/ televizyon.asp
 • Bacanlı, H. (2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilge, F. (2002). Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme. (Editör: B. Yeşilyaprak) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Brace, N. Kemp, R. Snelgar, R.(2003). A Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. New York: Palgrave Macmillan.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, G. (2002). Kişilik Gelişimi. (Editör: B. Yeşilyaprak) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Caine, R.N ve Caine, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme. (Çeviri Editörü: Gülten Ülgen) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Covey, S.R. (2002). Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Esmer, Y.(1999). Devrim, Evrim, Statüko:Türkiye’de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler. İstanbul: Tesev Yayınları.
 • Fukuyama, F. (2000). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Güngör, E. (1998). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. İstanbul: Ötüken Yayıncılık.
 • Mcmillan, J. H. (2000). Educational Research. Fundamentals for the Consumer. Longman.
 • Moslow, A.(1996). Dinler, Değerler ve Doruk Deneyimler. (Çeviren: H.Koray Sönmez) İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
 • Postman, N. (1994). Televizyon:Öldüren Eğlence. (Çeviren:Osman Akınhay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Solomon, R.C ve Flores, F. (2001). İş Dünyasında, Politikada, İlişkilerde ve Yaşamda Güven Yaratmak. (Çeviren: Ahmet Kardam) İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, H. (2002). Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun? Konya: Çizgi Kitabevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Oktay AKBAŞ

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90859, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {275 - 292}, doi = {}, title = {Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AKBAŞ, Oktay} }
APA AKBAŞ, O . (2005). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 275-292 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90859
MLA AKBAŞ, O . "Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 275-292 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90859>
Chicago AKBAŞ, O . "Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 275-292
RIS TY - JOUR T1 - Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi AU - Oktay AKBAŞ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 292 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi %A Oktay AKBAŞ %T Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD AKBAŞ, Oktay . "Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 275-292 .
AMA AKBAŞ O . Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 275-292.
Vancouver AKBAŞ O . Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 292-275.