Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 249 - 274 2005-06-01

The Training of School Principals and Their Employment in Turkey Current Situation, Possible Developments in the Future and Problems
Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar

Necati CEMALOĞLU [1]


In this study, the historical development of training strategies of school principals, the training program of school principals, the current situation of training strategies of school principals, the recent problems of training strategies of school principals, possible problems of training strategies of school principals in the future have been dealt with and some suggestions are made on this subject.
Bu çalışmada, Türkiye\'de okul yöneticisi yetiştirme uygulamalarının tarihî gelişimi, okul yöneticisi yetiştirme programı, okul yöneticilerini yetiştirme uygulamalarının varolan durumu, bugünkü sorunları ve olası gelişmeler literatüre dayalı olarak ele alındı. Türkiye\'de okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve atama sistemine ilişkin öneriler ileri sürüldü.
 • Achilles, C. (1992). Unlocking Some Mysteries of Administration and Administrator Preparation: A Reflective Murphy, Joseph, Hallinger, Philip. The principalship in an era of transformation. Journal of Educational Administration. 30 (3), 62-77.
 • Aksarı, M. (1995).Yöneticiden Yöneticiye Kıyak. Öğretmen Dünyası Dergisi. 104 (4) 13 - 15.
 • Akyüz, Y. (1999). Türk Eğitim Tarihi, Başlangıçtan 1998’e (Gözden geçirilmiş 3. baskı). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Antel, S. (1940). Tanzimat Maarifi. İstanbul: Maarif Matbaası.
 • Balcı, A. (2004). Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ve Eğitim Müfettişi Yetiştirme Uygulamaları: Sorunlar Öneriler. Çağdaş Eğitim, (307), 22-40.
 • Başgöz, İ. ve Wilson, H. (1968). Educational Problems in Turkey 1920-1940. Netherlands: Indiana University Press.
 • Brown, B., Boyle, T. (2002). Professional development and management training needs for heads of department in UK secondary schools. Journal of Educational Administration. 40 (1). 13-31.
 • Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Diamantes, T., ve Ovington. J.(2003). Storytelling: Using a case method approach in administrator preparation programs Education. 123 (3), 465.
 • Ekholm, M., "Eualuating the Impact of Comprehensive School Leadership Development in Sweden", Education and Urban Son'ety, Vol. 24 No. 3, 1992, 365-85; Marsh, D., "Enhancing Instructional Leadership: Lessons from the California School Leadership Academy", Education and Urban Society, Vol. 24 No. 3, 1992,. 386-410.
 • Elmore, L.(1987). Leadership and Policy in Education. Unpublished manuscript, East Lansing, Michigan State University.
 • Hallinger, P.(1992). School Leadership Development: An Introduction, Education and Urban Society, 24 (3), 300-316.
 • http://www.education.ankara.edu.tr/genbilicerik.htm)
 • Holdaway, E. ve Ratsoy, E. (1991). Preparation of Principals for Their Emerging Role, Canadian Administrator, 30 (6). 22-38.
 • Immegart, G.L., (1990). What Is Truly Missing in Advanced Preparation in Educational Administration?", Journal of Educational Administration, Vol. 28 No. 3,.
 • Karip, E. Köksal, K. (1999). Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Eğitim Yönetimi, 9 (6), 193-207.
 • Kaya,Y.K. (1993). Eğitim Yönetimi. Kuram ve Türkiye'de Uygulama. Ankara: Set Ofset Matbaacılık.
 • Kazamias, A. (1966). Education and The Quest for Modernity in Turkey. London:George Allen & Unwin Ltd.
 • Koçer, H. A. (1987). Turkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu. Ankara: Uzman Yayınları.
 • Lewis, B. (1996). Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Genişletilmiş 6. baskı) (Çev: Metin Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • MEB. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. (1993). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, No: 2386.
 • MEB. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. (1998). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, No: 23472.
 • MEB. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. (1999). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, No 23681.
 • MEB. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. (2000). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, No: 24246.
 • MEB. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. (2004). Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, No: 25343.
 • Miskel, C., (1990).Research and the Preparation of Educational Administrators, Journal of Educational Administration, 28 (3) 66-75.
 • Mulkeen, T. A, Cooper, Bruce S. (1992) Implications of preparing school administrators for knowledge work organizations: A case study, Journal of Educational Administration.. 30 (1) 12-17.
 • Mulkeen, T.A. ve Tetenbaum, T.J. (1990). Teaching and Learning in Knowledge Organisations: Implications for the Preparation of School Administrators. Journal of Educational Administration, 28 (3). 57-71.
 • Murphy, J.ve Hallinger, P. (1992). The principalship in an era of transformation Journal of Educational Administration: Vol. 30 (3). 77-82.
 • Sapra, C L.(1993). Towarsd 2000 and beyond: Preparation of educational managers in India. Journal of Educational Administration. Armidale:1993. 31, (4) , 4-51.
 • Saydam, R . (1994).Öğretmenler Okullara Sandık İstiyor. Öğretmen Dünyası Dergisi. 170 (15).
 • Starratt, R.J. (1990). The Drama of Schooling: The Schooling of Drama. London: Falmer.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2004). Eğitim ve Okul Yönetimi. Yüksel Özden (Editör). Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (99-146). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Şimşek, H.(2004). Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı Örnekler ve T.C Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (1993). 14. Millî Eğitim Şurası. İstanbul: MEB Yayınları.
 • T.C Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (1996). 15. Millî Eğitim Şurası. İstanbul: MEB Yayınları.
 • T.C Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (1999). 16. Millî Eğitim Şurası. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Türkiye İçin Öneriler. Çağdaş Eğitim: 307, 29, Mart, 13-21.
 • Toklucu, E. (2000). MEB’e Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Seçilmesine Yönelik Olarak Yapılan Seçme Sınavlarının Değerlendirilmesi. Eğitim Yönetimi.22 (6), 312-323.
 • Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Vandenberghe, R. (1992). The changing role of principals in primary and secondary schools in Belgium, Journal of Educational Administration. 30 (3), 15-25.
 • Uzunçarşılı, İ.H. (1965). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Necati CEMALOĞLU

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90858, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {249 - 274}, doi = {}, title = {Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar}, key = {cite}, author = {CEMALOĞLU, Necati} }
APA CEMALOĞLU, N . (2005). Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 249-274 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90858
MLA CEMALOĞLU, N . "Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 249-274 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90858>
Chicago CEMALOĞLU, N . "Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 249-274
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar AU - Necati CEMALOĞLU Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 274 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar %A Necati CEMALOĞLU %T Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD CEMALOĞLU, Necati . "Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 249-274 .
AMA CEMALOĞLU N . Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 249-274.
Vancouver CEMALOĞLU N . Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 274-249.