Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 115 - 133 2005-06-01

The Opinions of Preschool Teacher Candidates About The Practice Guide Prepared For Practice Courses
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri

Ersin ŞAHİN [1] , Rüçhan ÖZKILIÇ [2]


The sample of the study is consisted of teacher candidates of preschool teacher education program at Uludağ Univesity Education Faculty. The aim of this study is to determine how much the activities in the guide proximize and help to teacher candidates at preschool teacher education program in their professional skills and determine defficiencies of the guide in order to develop it properly. In this study some examples of activities at“Practice Guide For Preschool Teacher Candidates” were presented. One way analysis of variance, percentages and frequencies are used in the analysis of the data gathered from the questiannaire. It was found that there is no significant difference between the oppinions of the teachers according to their grades. Therefore the percentages and the frequencies of teacher opinions for the every item were listed in the study.
Araştırmanın örneklemini 2003-2004 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği programında öğrenim gören 207 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim alanındaki öğretmen adaylarının mesleki uygulamalarında kullandıkları aday öğretmen kılavuzundaki etkinlik yönergelerinin kendilerini mesleki becerilere ne ölçüde yakınlaştırdığını belirlemek, yönergelerin geliştirilmesi için eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmektir. Araştırmada okul öncesi eğitimi öğretmen yetiştirme programındaki uygulama derslerine ilişkin kılavuzda yer alan etkinlik örneklerinden bazıları sunulmuştur. Anket formundan elde edilen verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, frekans ve yüzdeler kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının sınıflara göre etkinThe sample of the study is consisted of teacher candidates of preschool teacher education program at Uludağ Univesity Education Faculty. The aim of this study is to determine how much the activities in the guide proximize and help to teacher candidates at preschool teacher education program in their professional skills and determine defficiencies of the guide in order to develop it properly. In this study some examples of activities at“Practice Guide For Preschool Teacher Candidates” were presented. One way analysis of variance, percentages and frequencies are used in the analysis of the data gathered from the questiannaire. It was found that there is no significant difference between the oppinions of the teachers according to their grades. Therefore the percentages and the frequencies of teacher opinions for the every item were listed in the study.Okul öncesi, Öğretmen yetiştirme, Uygulama dersleriPreschool, Teacher education, Practice courses Tam Metin
 • Alkan, C. (1987). Öğretmenlik Uygulamaları El Kitabı. Yargıçoğlu Matbaası Ankara.
 • Ancess J. (2000) The Reciprocal Influence of Teacher Learning, Teaching Practice, School Restructuring and Student Learning Outcomes. Teachers College Records. Vol: 102, No:3, 590-619.
 • Cabaroğlu N. (1994). Öğretmenlik Uygulamalarının Dil Öğretim Yöntemleri Açısından Değerlendirilmesi. I. Eğ. Bil. Kongresi, 1, 23-30 Nisan, Ankara.
 • Dallmer D. (2004) Collobarative Relationships in Teacher Education: A Personal Narrative of Conflicting Roles. Curriculum Inquiry. Vol:34 No:1, 29-45
 • Early, D, M. ve Winton, P, J.( 2001) Preparing The Work Force: Early Childhood Teacher Preparation At 2 And 4 Year Institutions Of Higher Education. Early Childhood Reseach Quarterly. Vol: 16, 285-306.
 • Hacıoğlu,F. ve Alkan C. (1995). Öğretmenlik Uygulamaları Öğretim Teknolojisi, Alkım Yayınevi Ankara.
 • Hacıoğlu,F. veAlkan C. (1997) Öğretmenlik Uygulamaları Öğretim Teknolojisi, Alkım Yayınevi Ankara.
 • Küçükahmet, L. (1993) Öğretmen Yetiştirme (Programları ve Uygulamaları). Gazi Ünv. Basımevi Ankara.
 • Kazu, H. (1990) Fen-Edebiyat Fakülteleri İle Teknik Eğitim Fakültesinde Yapılan Öğretmenlik Uygulamalarının Yürütülmesine İlişkin Görüşler Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Elazığ Fırat Ün. Sosyal Bil. Enst.
 • MEB. (2002). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı. Talim Terbiye Kurulu Bşk. Ya-Pa Yay. İstanbul.
 • Oral,B . (1997) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 232, Tekışık Yayıncılık Ankara.
 • Selçuk, Z. ( 2000) Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayınları Ankara.
 • Smith, K., E. (1997) Student Teachers’ Beliefs About Developmentalyy Appropriate Practice: Pattern, Stability And The Influence Of Locus Of Control. Early Childhood Reseach Quarterly. Vol: 12, 221-243.
 • Şahin E.(2003) Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adayları İle Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Mesleki Uygulamalara İlişkin Bakış Açıları. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Yıl 4. Sayı 13.
 • YÖK (1998). Fakülte Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara
 • YÖK. (1999) Okul Deneyimi. YÖK/ Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara.
 • YÖK. (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu. YÖK/ Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ersin ŞAHİN

Author: Rüçhan ÖZKILIÇ

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90850, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {115 - 133}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Ersin and ÖZKILIÇ, Rüçhan} }
APA ŞAHİN, E , ÖZKILIÇ, R . (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 115-133 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90850
MLA ŞAHİN, E , ÖZKILIÇ, R . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 115-133 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90850>
Chicago ŞAHİN, E , ÖZKILIÇ, R . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 115-133
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri AU - Ersin ŞAHİN , Rüçhan ÖZKILIÇ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 133 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri %A Ersin ŞAHİN , Rüçhan ÖZKILIÇ %T Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Ersin , ÖZKILIÇ, Rüçhan . "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 115-133 .
AMA ŞAHİN E , ÖZKILIÇ R . Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 115-133.
Vancouver ŞAHİN E , ÖZKILIÇ R . Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 133-115.