Year 2005, Volume 25 , Issue 2, Pages 55 - 69 2005-06-01

A Study on the Attitudes of Elementary School Students from two Different Socio Economic Regions towards Living Organisms
İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Tülin HIZARCI [1] , N. Gökben ATILBOZ [2] , Selahattin SALMAN [3]


The aim of this study is to determine the attitudes of fourth year students at the elementary schools towards living organisms in general and to determine whether these attitudes differ in lower and upper socio-economic regions. The Students\' attitudes have been tested with the “Scale for the attitudes towards living organisms” which consists of 27 items. The results have shown that most of the students have positive attitudes towards living organisms. Besides it has been found out that there is not a meaningful difference in lower and upper socio economic regions considering the students\' attitudes.
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin canlılara karşı genel tutumlarını belirlemek ve bu tutumların alt ve üst sosyo-ekonomik bölgeler arasında farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Öğrencilerin tutumları 27 maddeden oluşan “Canlılara Karşı Tutum Ölçeği” ile ölçülmüştür. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunluğunun genel olarak canlılara karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca alt ve üst sosyo-ekonomik bölgeler arasında, öğrencilerin tutumları bakımından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim Psikolojisi. Yargıcı Matbaası, Ankara.
 • Eagles, P. F. J. ve Muffitt, S. (1990). An Analysis of Children’s Attitudes Toward Animals. Journal of Environmental Education, 21(3), 41-44.
 • Foster, C., Stanisstreet, M. ve Boyes, E. (1994). Children’s Attitudes to The Use of Animals in Education and Research: What Are Their Justifications and Reservations? School Science Review, 76(275), 39-44.
 • Greaves, E., Stanisstreet, M. Boyes, E. ve Willams, T. (1993). Children’s Ideas About Animal Conservation. School Science Review 75(271), 51-60.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. Evrim Yayınevi, 10. Baskı, Sosyal Psikoloji Dizisi:1, İstanbul.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Millet, K. ve Lock, R. (1992). GCSE Students’ Attitudes Towards Animal Use: Some Implications for Biology/Science Teachers. Journal of Biological Education 26(3) 204-208.
 • Morgan, C. T. (1995). Psikolojiye Giriş. Çev. Sor. Sirel Karakaş, 11.Baskı, Meteksan A.Ş., Ankara.
 • Özgüven, İ.E. (1998). Psikolojik Testler. PDREM Yayınları. Sistem Ofset. Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim ve Öğrenme ve Öğretme. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Stanisstreet, M., Spofforth, N. ve Williams, T.R. (1993). Attitudes of Children to The Uses of Animals. International Journal of Science Education, 15: 411-425.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tülin HIZARCI

Author: N. Gökben ATILBOZ

Author: Selahattin SALMAN

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { gefad90847, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {55 - 69}, doi = {}, title = {İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {HIZARCI, Tülin and ATILBOZ, N. Gökben and SALMAN, Selahattin} }
APA HIZARCI, T , ATILBOZ, N , SALMAN, S . (2005). İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 55-69 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90847
MLA HIZARCI, T , ATILBOZ, N , SALMAN, S . "İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 55-69 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6756/90847>
Chicago HIZARCI, T , ATILBOZ, N , SALMAN, S . "İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 55-69
RIS TY - JOUR T1 - İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi AU - Tülin HIZARCI , N. Gökben ATILBOZ , Selahattin SALMAN Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 69 VL - 25 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi %A Tülin HIZARCI , N. Gökben ATILBOZ , Selahattin SALMAN %T İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD HIZARCI, Tülin , ATILBOZ, N. Gökben , SALMAN, Selahattin . "İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 2 (June 2005): 55-69 .
AMA HIZARCI T , ATILBOZ N , SALMAN S . İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 55-69.
Vancouver HIZARCI T , ATILBOZ N , SALMAN S . İki Farklı Sosyo Ekonomik Bölgedeki İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Canlılara Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(2): 69-55.