Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 267 - 280 2005-09-01

Investigation Of The Efficiency Of The Anger Control Programme Over 15 and 18 Years Old Adolescents
Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması

Ömer DURAN [1] , Jale ELDELEKLİOĞLU [2]


The aim of this study was to investigate the efficiency of anger control programme which has been based on Cognitive-behavioural therapy for 15-18 years old adolescents. For this purpose “The State Trait Anger Scale” was applied over 148 tenth grade pupils who study in Nuri Erbak Super High Scool. The scale was developed by Spielberger and adapted to Turkish by Özer. The State Trait Anger Scale consists of “trait of anger”, “anger-in”, “anger-out” and “controling of anger” subscales. As a result of the application of The State Trait Anger Scale 20 students who obtained the highest scores in the anger scale were chosen. Anger Control Programme was applied to the experimental group of students for 10 weeks. After the experiment The State Trait Anger Scale was applied again over the students both in experiment and control groÖfke, Öfke Kontrol Programı, Ergen.Anger, Anger Control Programme, Adolescence Tam Metin
Bu araştırma, Bilişsel–Davranışçı yaklaşımın ilkelerine dayanan Öfke Kontrol Programının 15-18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Nuri Erbak Süper Lisesi ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 148 öğrenciye Spielberger tarafından geliştirilen ve Özer tarafından Türkçeye uyarlanan “Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği” uygulanmıştır. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği, “sürekli öfke”, “öfke içte”, “öfke dışta” ve “öfke kontrol” alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği uygulaması sonucunda öfke düzeyi en yüksek 20 öğrenci random yolla deney ve kontrol grubuna seçilmişlerdir. Daha sonra deney gruThe aim of this study was to investigate the efficiency of anger control programme which has been based on Cognitive-behavioural therapy for 15-18 years old adolescents. For this purpose “The State Trait Anger Scale” was applied over 148 tenth grade pupils who study in Nuri Erbak Super High Scool. The scale was developed by Spielberger and adapted to Turkish by Özer. The State Trait Anger Scale consists of “trait of anger”, “anger-in”, “anger-out” and “controling of anger” subscales. As a result of the application of The State Trait Anger Scale 20 students who obtained the highest scores in the anger scale were chosen. Anger Control Programme was applied to the experimental group of students for 10 weeks. After the experiment The State Trait Anger Scale was applied again over the students both in experiment and control groÖfke, Öfke Kontrol Programı, Ergen.Anger, Anger Control Programme, Adolescence Tam Metin
 • Archier, J. ve K. Browne. (1989). Human Aggression Naturalistic Approaches. London: Routledge.
 • Arenofsky, J. (2001). Control Your Anger Before It Controls You. Current Healt, 7, 6- 12.
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal Beceri Eğitimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Baron, R. (1977). Human Agression. Newyork: Plenum Pres.
 • Bilge, F. (1996). Danışandan Hız Alan ve Bilişsel Yaklaşımlarla Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kızgınlık Düzeyleri Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Bridewell, B.W. ve E. Change. (1997). Distinguishing Between Anxiety, Depression and Hostility: Relations to Anger-in, Anger-out and Anger Control. Personal Individual Differences. 22 (4),587-590.
 • Coats, K. I., ve M.W. Reynolds. (1986). A Comparison of Cognitive-Behavioural Therapy and Relaxation for The Treatment of Depression in Adolescent. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 54 (5), 653-660.
 • Conte C., L. Goldbant ve E. Selleck. (1995). My Crew: Preventing Adolescent Violence in an Urban Community. Public Healt Reports, 110(2), 199.
 • Deffenbacher, J. L. ve Diğerleri. (1990). A Comparasion of Cognitive-Behavioral and Process-Oriented Group Counseling for General Anger Reduction. Journal of Counseling Psychology, 69,169-172.
 • Edmonson, B. C. ve J. C. Conger. (1996). A Review of Treatment Efficacy for Individuals with Anger Problems: Conceptual, Assessment and Methodological Isues. Clinical Psychology Review. 16 (3), 251-275.
 • Ellis, A. (1992). Anger:How to Live With and With Out It. Newyork: Acitadel Press Book.
 • Feindler, L. E.,ve Ecton, B. R. (1986). Group Anger Control Training for Institutionalized Psychiatric Male Adolescent. Behaviour Therapy, 17, 109- 123.
 • Geçtan. E. (1986). İnsan olmak. Adam Yayıncılık. İstanbul.
 • (1993). Psikanaliz ve Sonrası. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Gottlieb, M.M. (1999) The Angry Self. Arizona: Zeig Tucker and Co. Publishers.
 • Hains, A.A., M. Szyjakowski. (1990). “A Cognitive Stres Reduction Intervertion Program for Adolescents”. Journal of Counseling Pstchology. 3, 1: 79-84.
 • Hazaleus, L.S. ve J.L.Deffenbacher. (1986). “Relaxation and Cognitive Treatments of Anger”. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54:222-226.
 • Kılıçarslan, İ. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi
 • Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik. Altın Kitaplar. İstanbul
 • Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kuzgun, Y. (1988). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM
 • Lerner, H. (1999). Öfke Dansı. (Çev.Sinem Gül). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Mackay, C. H., M. Barkham, ve W. Styles. (1998). An Anger Event in Psychodynamic- Interpersonal Therapy. Journal of Counseling Psychology, 45(3), 279-289.
 • Navaco, W.R. (1975). Anger Control. London: Lexington Book.
 • Öner, N. (1997). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası
 • Özer, A.Kadir. (1995). Duygusal Gerilimle Başedebilme. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Potter-Efron, R. (1997). Her An Öfkeli misiniz?. (Çev. Semra Eren). Ankara: HYB Yayıncılık.
 • Retzinger, S.M. (1991). Violent Emotions: Shame and Rage in Marital Quarrels. London: Sage Publicationas.
 • Rokach, A. (1987). Anger and Aggression Control Training. Psychotherapy, 24(3), 353- 362.
 • Schuerger, J. M. (1979). Understanding and Controlling Anger, Helping Clients with Special Concerns. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Sharkin, S.B. (1988). The Measurement and Treatment of Client Anger in Counseling. Journal of Counseling and Development, 66, 361-365.
 • Spielberger, C. D. ve diğerleri. (1983). Assessment of Anger: The State-Trait Anger Scale. Advances in Personality Assessment, Hillsdale, 159-160.
 • Tavris, C. (1982). Anger: The Misunderstood Emotion. Newyork: Simon&Schuster Pres.
 • Taylor, E. (1988). Anger Invention. The Amerikan Journal of Occupational Therapy, 42, 3.
 • Voltan-Acar, N. (1995). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri. Yeni Doğuş Matbaası. Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer DURAN

Author: Jale ELDELEKLİOĞLU

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90838, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {267 - 280}, doi = {}, title = {Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {DURAN, Ömer and ELDELEKLİOĞLU, Jale} }
APA DURAN, Ö , ELDELEKLİOĞLU, J . (2005). Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 267-280 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90838
MLA DURAN, Ö , ELDELEKLİOĞLU, J . "Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 267-280 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90838>
Chicago DURAN, Ö , ELDELEKLİOĞLU, J . "Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 267-280
RIS TY - JOUR T1 - Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması AU - Ömer DURAN , Jale ELDELEKLİOĞLU Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 280 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması %A Ömer DURAN , Jale ELDELEKLİOĞLU %T Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD DURAN, Ömer , ELDELEKLİOĞLU, Jale . "Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 267-280 .
AMA DURAN Ö , ELDELEKLİOĞLU J . Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 267-280.
Vancouver DURAN Ö , ELDELEKLİOĞLU J . Öfke Kontrol Programının 15 ve 18 Yaş Arası Ergenler Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 280-267.