Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 221 - 236 2005-09-01

Development of Mathematical Thinking in The Student Teachers
Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi

Hüseyin ALKAN [1] , Esra Bukova GÜZEL [2]


Thinking aiming at the product is the most prominent characteristic of the human from other living. However, it may not be true assumption that all thinking is useful. The useful of thinking is assessed with using in the meet a need and being a productive in the solution of problems. Thinking in this quality is shortly defined mathematical thinking (MT). The study is especially directed to assess the development of MT of prospective mathematics teachers. The study is formed of two stages. In the first stage, an instrument is developed to assess the development of MT of participants. In the second stage, the instrument formed is carried out the participants and their MT is assessed by classifying to the MT criterions. The conclusions of the analysis are revealed that the developing of MT of participants is low level. Among the group are observed scientific differences.
Ürüne dönük düşünme, insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliğidir. Ancak her düşünce yararlıdır demek pek doğru bir varsayım olmaz. Düşüncenin yararlılığı, gereksinimlerin karşılanmasında kullanımı ve problemlerin çözümünde üretken olması ile ölçülür. Bu nitelikteki düşünmeye, kısaca Matematiksel Düşünme (MD) denir. Çalışma, özellikle matematik öğretmen adaylarının MD gelişimini ölçmeye yönlendirilmiştir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada deneklerin MD gelişimini ölçme amaçlı araç geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise oluşturulan ölçme aracı deneklere uygulanmış ve onların çözüm yaklaşımları, MD ölçütlerine uygun biçimde sınıflandırılarak değeThinking aiming at the product is the most prominent characteristic of the human from other living. However, it may not be true assumption that all thinking is useful. The useful of thinking is assessed with using in the meet a need and being a productive in the solution of problems. Thinking in this quality is shortly defined mathematical thinking (MT). The study is especially directed to assess the development of MT of prospective mathematics teachers. The study is formed of two stages. In the first stage, an instrument is developed to assess the development of MT of participants. In the second stage, the instrument formed is carried out the participants and their MT is assessed by classifying to the MT criterions. The conclusions of the analysis are revealed that the developing of MT of participants is low level. Among the group are observed scientific differences.Matematiksel Düşünme MD , Bireylerin MD gelişimiMathematicalTthinking MT, The developing of MT of participants Tam Metin
 • Biltzer, R. (2003), Thinking Mathematically, New Jersey 07458, Prentice Hall.
 • Bukova E., Alkan H. (2003), Matematik Öğretiminde Öğrencilerde Matematiksel Gücün Gelişimine Yönelme, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-19-Ekim2003, Gazi. Üniversitesi, Antalya.
 • Dunlap J. (2001), Mathematical Thinking, <http://www.mste.uiuc.edu/courses/ ci431sp02/students/jdunlap/WhitePaperII.doc> (2003, Kasım 4)
 • Ferri, R.B. (2003), Mathematical Thinking Styles- An Empirical Study, European Research in Mathematics Education III, CERME-3 <http://www.dm.unipi.it /~didattica/CERME3/proceedings/Groups/TG3/TG3_BorromeoFerri_cerme3 .pdf> (2004, Haziran 18).
 • Greenwood J. J. (1993), Teaching and Assessing Mathematical Power and Mathematical Thinking, The Aritmetic Teacher, Nov 1993, 41,3: ProQuest Education Complete pg.144.
 • Henderson, P.B., Baldwin, D. (2001), et al, ‘‘Striving for Mathematical Thinking,’’ ITiCSE 2000 Working Group Report, SIGCSE Bulletin - Inroads, Vol. 33, No. 4, Dec, pp. 114-124.
 • Liu P. H (1996), Do teachers need to incorporate the history of mathematics in their teaching?, The Mathematics Teacher. Reston: Sep .Vol.96, Iss. 6; pg. 416.
 • Mason J., Burton L., Stacey K. (1985), Thinking Mathematically, Bristol, AddisonWesley Publishing Company.
 • Özden Y. (1998), Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Önder Matbaası.
 • Polya G. (1990), How to Solve It ANew Aspects of Mathematical Method, Londra, England: Penguin Books.
 • Sevgen, B. (2002), Matematiksel Düşünce Yapısı ve Gelişimi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi, 16-18-Eylül-2002, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Tall, D.(1995), Cognitive Growth in Elementary and Advenced Mathematical Thinking, Proceedings of the International Conference for the Psychology of Mathematics Education, Recife, Brazil: I, 161-175.
 • Mathematical Thinking The Definitions of Burton (1984) and Drayfus (1984) <http://www.cst.cmich.edu/users/manou1a/761.mathematicalthinking.doc> (2003, Kasım 4)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin ALKAN

Author: Esra Bukova GÜZEL

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90835, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {221 - 236}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi}, key = {cite}, author = {ALKAN, Hüseyin and GÜZEL, Esra Bukova} }
APA ALKAN, H , GÜZEL, E . (2005). Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 221-236 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90835
MLA ALKAN, H , GÜZEL, E . "Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 221-236 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90835>
Chicago ALKAN, H , GÜZEL, E . "Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 221-236
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi AU - Hüseyin ALKAN , Esra Bukova GÜZEL Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 236 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi %A Hüseyin ALKAN , Esra Bukova GÜZEL %T Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ALKAN, Hüseyin , GÜZEL, Esra Bukova . "Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 221-236 .
AMA ALKAN H , GÜZEL E . Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 221-236.
Vancouver ALKAN H , GÜZEL E . Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 236-221.