Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 207 - 220 2005-09-01

The Consistency of The Ba Programme For The Music Teacher Education Applied in The Faculties of Education With The Reasons For Its Revision
Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı

Nesrin KALYONCU [1]


The Music Teacher Education Programmes, which had been applied in education faculties, were changed in 1998. This was carried out within the framework of the Project of Development of National Education and the scope of the revision of the Teacher Education Programmes in the Faculties of Education. The Committee of Higher Education (YÖK) explains the innovations on the grounds that there exist problems within the structure and implementation of the Teacher Education Programmes. This study focuses on three issues: firstly, on the fact that the programme is far from its goals for a teacher education, secondly, on the neglect of the pedagogical courses, and thirdly on the failure to strike a balance between pedagogical theory and practice. The consistency of the new programme with the aforementioned reasons is examined through a qualitative content analysis method. The results have reMüzik öğretmenliği eğitimi, 1998 müzik öğretmenliği lisans programı, müzik öğretmeni yeterlikleri, müzik öğretimi, okul uygulamaları.Music Teacher Education, 1998 Music Teacher Education BA Programme, Music Teacher Qualifications, Teaching of Music, Practice in School. Tam Metin
Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan müzik öğretmenliği lisans programları, 1998 yılında değiştirilmiştir. Bu işlem, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi çerçevesinde, eğitim fakültelerindeki öğretmen yetiştirme programlarının revizyonu kapsamında gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapılan yenilikleri öğretmen eğitimi programlarının yapısında ve uygulanmasında sorunlar olduğu gerekçesine dayandırmaktadır. Söz konusu gerekçelerden üç tanesi bu çalışmada ele alınmaktadır: programın öğretmen yetiştirme amacından uzak oluşu, öğretim bilgisi derslerinin ihmali ve pedagojik kuram ve uygulama dengesinin kurulamaması. Yenilenen programın bu gerekçelerle tutarlılığı, nitel içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Sonuçlar, program derslerinin değişik oraThe Music Teacher Education Programmes, which had been applied in education faculties, were changed in 1998. This was carried out within the framework of the Project of Development of National Education and the scope of the revision of the Teacher Education Programmes in the Faculties of Education. The Committee of Higher Education (YÖK) explains the innovations on the grounds that there exist problems within the structure and implementation of the Teacher Education Programmes. This study focuses on three issues: firstly, on the fact that the programme is far from its goals for a teacher education, secondly, on the neglect of the pedagogical courses, and thirdly on the failure to strike a balance between pedagogical theory and practice. The consistency of the new programme with the aforementioned reasons is examined through a qualitative content analysis method. The results have reMüzik öğretmenliği eğitimi, 1998 müzik öğretmenliği lisans programı, müzik öğretmeni yeterlikleri, müzik öğretimi, okul uygulamaları.Music Teacher Education, 1998 Music Teacher Education BA Programme, Music Teacher Qualifications, Teaching of Music, Practice in School. Tam Metin
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı [YÖK] (1998a). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: YÖK Yayınları.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (1998b). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: YÖK Yayınları.
 • Bozkaya, İ. (2000). Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Uygulanmakta Olan Yeni Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Bir Değerlendirme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13/1, 125-133.
 • Demirel, Ö. (2002). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Kaiser, H. J. ve Nolte, E. (1989). Musikdidaktik. Sachverhalte – Argumente – Begründungen. Mainz: B. Schott`s Söhne.
 • Kalyoncu, N. (2002). Musikunterricht in der deutschen und türkischen Grundschule. Eine vergleichende didaktische Analyse. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Nartgün, Ş. S. (2001). Milli Eğitimi Geliştirme Projesine İlişkin Bir Çözümleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sands, M., Özçelik, D. A., Busbridge, J. ve Dawson, D. (1997). Okullarda Uygulama Çalışmaları. İlköğretim. Ankara: YÖK Yayınları.
 • Schmidt-Brunner, W. (1982). Methoden des Musikunterrichts. Mainz: B. Schott`s Söhne.
 • Şentürk, N. (1994). Müzik Öğretmenliği Programındaki Uygulama Dersleri ve Çevre İlişkileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı 1, 195-203.
 • Trapp, K. (1994). Musikdidaktik. Yayımlandığı Kitap S. Helms, R. Schneider, ve R. Weber (Editörler), Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil (172-175). Kassel: Gustav Bosse Verlag.
 • Türk Dil Kurumu (1992). Türkçe Sözlük. İstanbul: Milliyet Basımevi.
 • Venus, D. (1984). Unterweisung im Musikhören (2. Baskı). Wilhelmshaven: Heinrichshofen`s Verlag.
 • Yöndem, S. ve Yöndem, Z. D. (2001). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Tutumu. X. Eğitim Bilimleri Kongresi. Yayımlanmış Bildiri (487-493) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nesrin KALYONCU

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90834, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {207 - 220}, doi = {}, title = {Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı}, key = {cite}, author = {KALYONCU, Nesrin} }
APA KALYONCU, N . (2005). Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 207-220 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90834
MLA KALYONCU, N . "Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 207-220 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90834>
Chicago KALYONCU, N . "Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 207-220
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı AU - Nesrin KALYONCU Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 220 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı %A Nesrin KALYONCU %T Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD KALYONCU, Nesrin . "Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 207-220 .
AMA KALYONCU N . Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 207-220.
Vancouver KALYONCU N . Eğitim Fakültelerinde Uygulanan Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Revizyon Gerekçeleriyle Tutarlılığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 220-207.