Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 179 - 190 2005-09-01

The Relationship Between Problem Solving Skills and Mathematical Achievement
Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki

Gökhan ÖZSOY [1]


The basic purpose of this research is to determine the relation between fifth grade primary school students\' mathematical achievement and problem solving skills. The study carried out on the 107 fifth grade students of two schools selected in Çankaya Region in Ankara, Turkey. In order to obtain data on the question and the sub-questions of this research, two multiple choice mathematical achievement tests have been administered to all students in the study. Analyses have shown that there is a significant and positive relation between mathematical achievement and problem solving skills.
Bu araştırmada; ilköğretim 5. sınıfta problem çözme becerisi ile matematik dersi başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara İli Çankaya İlçesi\'nde bulunan iki ilköğretim okulunun 5. sınıflarından ikişer şubede öğrenim gören 107 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ele alınan problem ve alt problemlere ilişkin verileri elde etmek amacıyla çoktan seçmeli test maddelerinden oluşan; “Matematik Başarı Testi” ve “Problem Çözme Beceri Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonunda; ilköğretim 5. Sınıf matematik başarısı ile problem çözme becerisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunduğu görülmüştür.
 • Altun, Murat. (1995). “İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Davranışları Üzerine Bir Çalışma”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Altun, Murat. (2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi. Milli Eğitim. s.147. Ankara: M.E.B. Yay.
 • Baykul, Yaşar. (1996). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: PeGem.
 • Erden, Münire. (1984). “İlkokulların Birinci Devresine Devam Eden
 • Öğrencilerin Dört İşleme Dayalı Problemleri Çözerken Gösterdikleri Davranışlar” (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Kalaycı, Nurdan. (2001). Sosyal Bilimlerde Problem Çözme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karasar, Niyazi. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaytancı, Nilüfer (1998). İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrencilere Problem Çözme İle Kazandırılmasında Öğrenme Düzeyinin Belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İlgili Kritik Davranışların
 • Köklü, N. Ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • M.E.B. (2000). İlköğretim Programı. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Saygı, Müge. (1990). “Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Problemi Çözme Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Matematik Yeteneği, Okuduğunu Anlama ve Matematiğe Yönelik Tutumun Problem Çözme Becerisine Katkılarının İncelenmesi.” (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Tertemiz, Neşe. (1994). “İlkokulda Aritmetik Problemleri Çözmede Etkili Görülen Bazı Faktörler”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Turgut, M. Fuat (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Van De Walle, John. (1989). Elementary School Mathematics. New York: Longman.
 • Yalçın, Pınar. (1996). Ankara Merkez İlköğretim Okullarındaki 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları İle Zeka, Kaygı ve Tutum Puanları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, Cemal. (2000). Matematiksel Düşünme. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldızlar, Mehmet. (1999). “İlkokul 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinde Problem Çözme Davranışlarının Öğretiminin Problem Çözmedeki Başarıya ve Matematiğe Olan Tutuma Etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan ÖZSOY

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90832, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {179 - 190}, doi = {}, title = {Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ÖZSOY, Gökhan} }
APA ÖZSOY, G . (2005). Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 179-190 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90832
MLA ÖZSOY, G . "Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 179-190 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90832>
Chicago ÖZSOY, G . "Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 179-190
RIS TY - JOUR T1 - Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki AU - Gökhan ÖZSOY Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 190 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki %A Gökhan ÖZSOY %T Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZSOY, Gökhan . "Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 179-190 .
AMA ÖZSOY G . Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 179-190.
Vancouver ÖZSOY G . Problem Çözme Becerisi İle Matematik Başarısı Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 190-179.