Year 2005, Volume 25 , Issue 3, Pages 143 - 162 2005-09-01

Democracy Perceptions of Eight Grade Students
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları

Elif KALDIRIM [1]


This study aims to determine how the students who are in the eight grade of primary school perceive the concept democracy which takes place in the curriculum of Social Studies education and what are the things effective on their present perceptions about these concepts. In order to detect students\' perceptions related to democracy, a questionnaire has been prepared. This study has been applied to 464 eighth year students from twelve primary schools in Ankara in 2001-2002 Spring Semester. ∗ Bu çalışma, 20-21 Mayıs 2004 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu”nda bildiri olarak sunulmuştur. The results showed that student\'s perceptions of some subjects like equality, political party, liberty and national sovereignty are wrong. Parents\' education seemsDemokrasi, Demokrasi Eğitimi,Demokrasi Algısı, İlköğretimDemocracy, Democracy Education,Democracy Perception, Primary School Tam Metin
Bu çalışma İlköğretim 8. sınıf kademesindeki öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi müfredatı içerisinde yer alan demokrasi ile ilgili kavramları nasıl algıladıkları ve bu kavramlarla ilgili mevcut algılamalarında nelerin etkili olduğunu belirlemeyi amaçlamaktır. Öğrencilerin demokrasi algılarını tespit için anket uygulanmıştır. Ankara ilindeki 12 okuldan toplam 464, 8. sınıf öğrencisi çalışma kapsamı içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin demokrasi kavramı içerisinde eşitlik, siyasi partiler, özgürlük ve milli egemenlik ile ilgili bazı konuları yanlış algıladıkları bulunmuştur. Öğrencilerin demokrasi algılarını en çok etkileyen faktör ise anne ve babanın eğitim düzeyidir.
 • Arseven, A.D. (2001). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler, Teknikler, Örnekler. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Atasoy, A. (1997). İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi ve İlköğretim İkinci Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bilgen, H.N. (1994). Çağdaş ve Demokratik Eğitim. (2. Baskı). Ankara: MEB Yayınevi.
 • Bülbül, S. (1989). Demokrasi Eğitiminde Öneriler (Panel II). Demokrasi İçin Eğitim, Ankara: TED Yayınları.
 • Büyükkaragöz, S. (1989). Ortaöğretimde Demokrasi Eğitimi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Cılga, İ. (2001). Demokrasi, İnsan Hakları Kültürü ve Çocuk Hakları. Millî Eğitim Dergisi. Sayı: 151.
 • Doğan, İ. (2001). Modern Toplumda Vatandaşlık, Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Geray, C. (1993). İnsan Hakları İçin Eğitim. İnsan Hakları Yıllığı, Cilt:XV.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gülmez, M. (1994). İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Oğuzkan, F. (1989). Demokrasi Eğitiminde Öneriler. Demokrasi İçin Eğitim. Ankara: TED Yayınları.
 • Torney-Purta, J., Schwille, J. and Amadeo, J. (1999). Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies From The IEA Civic Education Project. Amsterdam: IEA.
 • Torney-Purta, J., Lehmann,R., Oswald, H.,and Schulz,W. (2001). Citizenship and Education In Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagament At Age Fourteen. Amsterdam: IEA. ISBN: 90 5166 834 1.
 • Şaylan, G. (1998). Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi. Ankara: TODAİE.
 • Yeşil, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif KALDIRIM

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { gefad90830, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2005}, volume = {25}, pages = {143 - 162}, doi = {}, title = {İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları}, key = {cite}, author = {KALDIRIM, Elif} }
APA KALDIRIM, E . (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 143-162 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90830
MLA KALDIRIM, E . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 143-162 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6755/90830>
Chicago KALDIRIM, E . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2005 ): 143-162
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları AU - Elif KALDIRIM Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 162 VL - 25 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları %A Elif KALDIRIM %T İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları %D 2005 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 25 %N 3 %R %U
ISNAD KALDIRIM, Elif . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 / 3 (September 2005): 143-162 .
AMA KALDIRIM E . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 143-162.
Vancouver KALDIRIM E . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokrasi Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 25(3): 162-143.