Year 2006, Volume 26 , Issue 1, Pages 251 - 272 2006-03-01

The Declaration of the First Constitutional and the First Ottoman Assembly of Deputies
I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı

Yılmaz KIZILTAN [1]


The Ottoman Empire had been governed with autocracy establishment to the year 1876. The state abonded autocracy and accepted parlimenter regime on 23rd of December 1876 withdeclaration of first constitutional Monarhy (Meşrutiyet). The establishment of the first Turkish parliament had been affected by Young Otooman\'s period of Struggle. Intellectuals like Namık Kemâl, Ziya Paşa, Ali Suavi published their opinion about democracy and freedom wile had been living in Europe. The new draft constitution was inspired by the French and Belgium Constitutional, which was prepared by Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemâl and others in the committee. However the Sultan made changes on the draft constitution than an announcement was made on 23rd December 1876. In this way a new period of time had begun in the Ottoman Empire. The first Parliament (Meclisi - Umumî) was opened withKanun ı Esasi, Meclis i Mebusan, Genç Osmanlılar.the Basic Law, the Ottoman Assembly of Deputies, the Young Ottomans. Tam Metin
Osmanlı İmparatorluğu kuruluşundan 1876 yılına kadar mutlakiyetle yönetilmiştir. Devletin, mutlakiyeti terk ederek parlamenter hayata geçişi 23 Aralık 1876 tarihinde ilân edilen I. Meşrutiyet ile gerçekleştirilmiştir. İlk Türk parlamentosunun kuruluşunda, Genç Osmanlıların uzun süren mücadelesi etkili olmuştur. Namık Kemâl, Ziya Paşa, Ali Suavi gibi önde gelen aydınlar, Avrupa\'da bulundukları süre içerisinde yayınladıkları yazılarıyla demokrasi ve hürriyet fikirlerini yaymışlardır. Yeni Anayasa taslağı, Midhat Paşa\'nın Ziya Paşa ve Namık Kemâl\'le birlikte hazırladığı Fransız ve Belçika anayasalarından esinlenerek, padişah tarafından teşkil edilen bir kurulda hazırlanmağa başlandı. Ancak, kurulun hazırladığı taslak padişah tarafından bazı değişikliklere uğradıktan sonra 23 Aralık 1876 tarihThe Ottoman Empire had been governed with autocracy establishment to the year 1876. The state abonded autocracy and accepted parlimenter regime on 23rd of December 1876 withdeclaration of first constitutional Monarhy (Meşrutiyet). The establishment of the first Turkish parliament had been affected by Young Otooman\'s period of Struggle. Intellectuals like Namık Kemâl, Ziya Paşa, Ali Suavi published their opinion about democracy and freedom wile had been living in Europe. The new draft constitution was inspired by the French and Belgium Constitutional, which was prepared by Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemâl and others in the committee. However the Sultan made changes on the draft constitution than an announcement was made on 23rd December 1876. In this way a new period of time had begun in the Ottoman Empire. The first Parliament (Meclisi - Umumî) was opened withKanun ı Esasi, Meclis i Mebusan, Genç Osmanlılar.the Basic Law, the Ottoman Assembly of Deputies, the Young Ottomans. Tam Metin
 • A – Arşiv Vesikaları Başbakanlık Arşivi (Yıldız Esas Evrakı) a- Kutu 24, zarf 11, karton 71, evrak 313, e.1114, e.1421. b- Kutu 75, evrak 1799, kutu 14, evrak 1103. B – Gazeteler a- Besiret, 20 Mart 1877, sayı 2043, 21 Mart 1877, sayı 2044, 24 Mart 1877, sayı 2047. b- İbret, 18 Recep 1289, sayı 45. c- Takvim-i Vekayî, 19 Şubat 1877, sayı 1844, 28 Mart 1844 sayı 1881. d- Vakit, 12 Şubat 1877, s. 454, 28 Mart 1877, s. 492 C – Araştırmalar
 • Abdurrahman Saib, (1326). Abdülhamidin Evail-i Saltanatı, Kahire.
 • Abdurrahman Şeref, (1985). Tarih Muhasebeleri, sadeleştiren, Enver Koray.
 • Akşin, S., (1976). I. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler, Türk Parlamentosunun İlk
 • Yüz Yılı,(1876-1976). Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara.
 • Artuk, I., (1983). Kanun-ı Esasî, Ankara.
 • Aydemir, Ş. Ş., (1970). Enver Paşa, C.1, İstanbul.
 • Baykal, B. S., (1965). Kanun-ı Esasî’nin İlânı ve Midhat Paşa’nın Rolü, Ankara.
 • Baykal, B. S., (1942). 93 Meşrutiyeti, Belleten, (1942).
 • Berkes, N., (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara.
 • Çay, A., (1986). Türkiye’de Demokrasi Hareketleri, 1876 Meşrutiyet Meclisi, HÜEF
 • Dergisi, C. 4. s. 1, Ankara. Davison, R., (1963). Reform in the Ottoman Empire,Princeton.
 • Ebuzziya, T., (1973). Yeni Osmanlılar Tarihi, İstanbul.
 • Feyzioğlu, T., (1986). Türkiye’de Demokrasi Hareketleri, HÜEF. Dergisi, Ankara.
 • Gökbilgin, T., (1958) Midhat Paşa, İslâm Ansiklopedisi. C. 8.
 • Haslip, J., (1964). Bilinmeyen Yönleriyle Abdülhamid, Çeviren, N. Kuruoğlu, İstanbul.
 • Karal, E. Z., (1982). Osmanlı Tarihi, TTK. C. 8, Ankara.
 • Karpat, K., (1967). Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul.
 • Kubalı, H. N., (1960). Türk Esas Teşkilâtı Hukuku, İstanbul.
 • Lewis, B., (1988). Modern Türkiye’nin Kuruluşu, Ankara.
 • Mahmud Celâleddin Paşa, (1983). Mirat-ı Hakikat, Çeviren, İsmet Bozdağ, İstanbul.
 • Okandan, R. G., (1941). I. Meşrutiyetin Karakteristik Vasıfları, İstanbul.
 • Olgun, İ., (1983). Namık Kemâl ve Küşağı, I. Meşrutiyet, TTK, Ankara.
 • Ortaylı, İ., (1978). İlk Osmanlı Parlamentosu ve Osmanlı Milleti’nin Temsili, Kanun-ı
 • Esasî’nin 100. Yılı Armağanı, SBF. Dergisi, Ankara. Tunaya, T. Z., (1960). Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul.
 • Us, H. T., (1954). Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, (1877-1878) C. 1-2, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yılmaz KIZILTAN

Dates

Publication Date : March 1, 2006

Bibtex @ { gefad90821, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {251 - 272}, doi = {}, title = {I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı}, key = {cite}, author = {KIZILTAN, Yılmaz} }
APA KIZILTAN, Y . (2006). I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 251-272 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90821
MLA KIZILTAN, Y . "I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 251-272 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90821>
Chicago KIZILTAN, Y . "I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 251-272
RIS TY - JOUR T1 - I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı AU - Yılmaz KIZILTAN Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 272 VL - 26 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı %A Yılmaz KIZILTAN %T I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 1 %R %U
ISNAD KIZILTAN, Yılmaz . "I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2006): 251-272 .
AMA KIZILTAN Y . I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 251-272.
Vancouver KIZILTAN Y . I. Meşrutiyetin İlanı ve İlk Osmanlı Meclis i Mebusan ı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 272-251.