Year 2006, Volume 26 , Issue 1, Pages 101 - 112 2006-03-01

Opinions of High School Chemistry Teachers About the Class Discipline
Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri

Habibe TEZCAN [1] , Zafer DEMİR [2]


This study was carried out on 43 chemistry teachers working in 15 different high schools in Ankara and Samsun in the second term of 2002-2003 and first term of 2003- 2004 academic years to determine their capacity of providing a good learning medium and the reliability of their exams. There was 8 open ended and yes/no questions containing a survey prepared and approved by the experts. The data were collected by carrying out the survey with mutual dialogues with some teachers and some of the teachers were given the forms and they were asked to fill them in and hand them back within a deadline. The resulting data revealed that most of the teachers have good control over the class discipline. It was observed that female teachers were much more successful in establishing classroom discipline than males and this was not to do with the type of the school graduated. It was also observed that tSınıf disiplini, sınıf yönetimi, öğrencilerle başa çıkma yolları.Class discipline, class management, the ways to cope with the students Tam Metin
Bu çalışma, lise kimya öğretmenlerinin derslerinde iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme ve sınavlarını güvenli bir şekilde yaptıklarına inanma derecesini saptamak amacıyla yapıldı. Ayrıca bu durumlara öğretmenlerin mezun olduğu fakülte türünün, meslekteki hizmet yılının ve cinsiyetinin etkileri araştırıldı. Araştırma 2002-2003 öğretim yılı ikinci ve 2003-2004 öğretim yılı birinci yarıyıllarında, Ankara ve Samsun illerinde bulunan 15 lisede görev yapan 43 kimya öğretmeni üzerinde gerçekleştirildi. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve kapsam geçerliliği uzman danışman tarafından onaylanan anket formları ile elde edildi. Anket evet/hayır türünde ve açık uçlu olmak üzere 8 sorudan oluşturuldu. Veri analizlerinden elde edilen sonuçlara göre, araştırmanın yapıldığThis study was carried out on 43 chemistry teachers working in 15 different high schools in Ankara and Samsun in the second term of 2002-2003 and first term of 2003- 2004 academic years to determine their capacity of providing a good learning medium and the reliability of their exams. There was 8 open ended and yes/no questions containing a survey prepared and approved by the experts. The data were collected by carrying out the survey with mutual dialogues with some teachers and some of the teachers were given the forms and they were asked to fill them in and hand them back within a deadline. The resulting data revealed that most of the teachers have good control over the class discipline. It was observed that female teachers were much more successful in establishing classroom discipline than males and this was not to do with the type of the school graduated. It was also observed that tSınıf disiplini, sınıf yönetimi, öğrencilerle başa çıkma yolları.Class discipline, class management, the ways to cope with the students Tam Metin
 • Almeida, D. A. (1995). Behavior management and the Five C’s. Teaching Pre-K-8, 26(1), 88-89. EJ518635.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin veri analizi el kitabı: İstatistik Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Pegem Yayıncılık, Ankara / Türkiye
 • Butera, G. And others (1997). IEPs, studentswith behavior problems and school discipline policies: A collision course. In Promoting Progress in Times of Change: Rural Communities Leading the Way. ERIC Document Reproduction Service (EDRS), ED406103
 • Dennison, L. (2001). GPA: 3.61 MS: Education. Teaching and Learning
 • Erdoğan, İ. (2001). Sınıf Yönetimi. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Evans, E. D. & Richardson, R. C. (1995). Corporal Punishment: What Teachers should know. Teaching Exceptional Children, 27(2), 33-36. EJ494799.
 • Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Alkım Yayınları, İstanbul
 • Küçükahmet, (2003). Sınıf Yönetimi. Nobel Yayınevi, Ankara- Türkiye
 • Sarıtaş. M. (2000). “Sınıf Yönetimi, İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar.” Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Smith, D. D. & Rivera, D. P. (1995). Discipline in special education and general education settings. Focus on Exceptional Children, 27(5), 1-14. EJ506731
 • Temel, A. (2004), Okulda ve Sınıfta Disiplin. www.maltepe.edu.tr/05 sempozyum/ali_temel.doc. İstanbul.
 • Turgut, M.F. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Saydam Matbaacılık Ankara-Türkiye
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Habibe TEZCAN

Author: Zafer DEMİR

Dates

Publication Date : March 1, 2006

Bibtex @ { gefad90812, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {101 - 112}, doi = {}, title = {Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {TEZCAN, Habibe and DEMİR, Zafer} }
APA TEZCAN, H , DEMİR, Z . (2006). Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 101-112 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90812
MLA TEZCAN, H , DEMİR, Z . "Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 101-112 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6754/90812>
Chicago TEZCAN, H , DEMİR, Z . "Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 101-112
RIS TY - JOUR T1 - Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri AU - Habibe TEZCAN , Zafer DEMİR Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 112 VL - 26 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri %A Habibe TEZCAN , Zafer DEMİR %T Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 1 %R %U
ISNAD TEZCAN, Habibe , DEMİR, Zafer . "Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2006): 101-112 .
AMA TEZCAN H , DEMİR Z . Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 101-112.
Vancouver TEZCAN H , DEMİR Z . Lise Kimya Öğretmenlerinin Sınıf Disiplini Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(1): 112-101.