Year 2006, Volume 26 , Issue 3, Pages 263 - 278 2006-09-01

Assessment of instructors with regard to instructional activities in classrooms
Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet MURAT [1] , Haci İsmail ASLANTAŞ [2] , Habib ÖZGAN [3]


This research has been conducted to evaluate instructional activities implemented in classrooms by the instructors at the Department of Elementary Education, Ziya Gökalp Faculty of Education, Dicle University. It has been performed on 500 students studying in 2003-2004 academic years. During the research process, “instructional activities assessment scale” has been used. The findings of the research have been evaluated by using “t” test, single-way variance analysis and Scheffe test. 28 items were listed regarding the instructional activities. Few activities were found to be enough in 15 items and the half of the activities were found to be enough in 13 items. It has been also found that the genders and the classroom levels of students affect the instructors\' perceptions towards the practice level of instructional activities. However, the programs of students don\'t change the instructors\' perceptions. SuggestSınıf yönetimi, öğretim elemanı, üniversite öğrencileriClassroom management, instructor, college students. Tam Metin
Bu araştırma, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim-öğretim etkinliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma; 2003-2004 öğretim yılında okuyan 500 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim–Öğretim Etkinliklerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular; “t” testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Öğrenci algılarına göre öğretim elemanlarının sınıf içi eğitim öğretim etkinlikleri ile ilgili toplam 28 maddeden 15 inde “çok azı” diğer 13 maddede ise “yarısı” yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlThis research has been conducted to evaluate instructional activities implemented in classrooms by the instructors at the Department of Elementary Education, Ziya Gökalp Faculty of Education, Dicle University. It has been performed on 500 students studying in 2003-2004 academic years. During the research process, “instructional activities assessment scale” has been used. The findings of the research have been evaluated by using “t” test, single-way variance analysis and Scheffe test. 28 items were listed regarding the instructional activities. Few activities were found to be enough in 15 items and the half of the activities were found to be enough in 13 items. It has been also found that the genders and the classroom levels of students affect the instructors\' perceptions towards the practice level of instructional activities. However, the programs of students don\'t change the instructors\' perceptions. SuggestSınıf yönetimi, öğretim elemanı, üniversite öğrencileriClassroom management, instructor, college students. Tam Metin
  • Açıkgöz Ü. K., (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir:Kanyılmaz Matbaası.
  • Başar, H., (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Beyhan, N., (1996). “İdeal Bir Öğretim Elemanının Nitelikleri”. Yayınlanmamış Doktora Tezi İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Gökçe, E., (2002). “İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlerin Etkililiği”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Sayı:1-2. (111-112).
  • Köktaş,K. Ş., (2003). Sınıf Yönetimi. Adana: Nobel Yayınları.
  • Köseoğlu, K., (1992). “İlköğretime Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanı Yeterliklerinin Değerlendirilmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Küçükahmet, L., (1993). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
  • Saraçoğlu, A. S., (1991). “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme”, Eğitimde Arayışlar Sempozyumu. ss.81-85, İstanbul.
  • Şen, Şenay ve Yavuz Erişen (2002) “Öğreten Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:1. (.99-116).
  • Türkoğlu, Adil. (1991). “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme” Eğitimde Arayışlar Sempozyumu, ss.113-116, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet MURAT

Author: Haci İsmail ASLANTAŞ

Author: Habib ÖZGAN

Dates

Publication Date : September 1, 2006

Bibtex @ { gefad90804, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {263 - 278}, doi = {}, title = {Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {MURAT, Mehmet and ASLANTAŞ, Haci İsmail and ÖZGAN, Habib} }
APA MURAT, M , ASLANTAŞ, H , ÖZGAN, H . (2006). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 263-278 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90804
MLA MURAT, M , ASLANTAŞ, H , ÖZGAN, H . "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 263-278 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90804>
Chicago MURAT, M , ASLANTAŞ, H , ÖZGAN, H . "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 263-278
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi AU - Mehmet MURAT , Haci İsmail ASLANTAŞ , Habib ÖZGAN Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 278 VL - 26 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi %A Mehmet MURAT , Haci İsmail ASLANTAŞ , Habib ÖZGAN %T Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD MURAT, Mehmet , ASLANTAŞ, Haci İsmail , ÖZGAN, Habib . "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 3 (September 2006): 263-278 .
AMA MURAT M , ASLANTAŞ H , ÖZGAN H . Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 263-278.
Vancouver MURAT M , ASLANTAŞ H , ÖZGAN H . Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 278-263.