Year 2006, Volume 26 , Issue 3, Pages 181 - 205 2006-09-01

Comprehension Level of 8th Grade Primary School Students About the Prıncıples and Revolutions of Atatürk
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri

Şefika KURNAZ Dilek YILMAZ [1]


The aim of this study is to determine the level of understanding of the Principle and Revolutions of Atatürk, by 8th grade students in the primary school and to determine the factors affecting the level of understanding. For this reason attitude and achievement scales were used. The sample of this study was selected from 18 primary school students that continued to 8th grade in center of Ankara. The attitude and achievement scales improving for this study were applied to the sample of study. The results of scales were evaluated with SPSS (Statistical Programme in Social Sciences). Data were used to determine the achievement level of understanding of students in the course of the History of Revolution of the Republic of Turkey and Ideas of Atatürk which is a upper level course of Social Sciences. The study was conducted spring semester of 2003–2004 academic year.
Bu çalışma İlköğretim 8. sınıf kademesinde bulunan öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarını kavrama düzeyleri ve kavrama düzeylerinde nelerin etkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda tutum ve başarı anketleri uygulanmıştır. Tutum ve başarı anketleri Ankara il merkezindeki ilköğretim okullarından seçilen 18 ilköğretim okulunun 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Veriler elde edildikten sonra sonuçlar Sosyal Bilgiler dersinin devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının kavranmasına katkıda bulunması açısından değerlendirilmiştir. Çalışma 2003/2004 bahar döneminde uygulanmıştır.
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (1997) Cilt II., Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, TTK Basımevi.
 • Bakar, Y., (2001): Ankara Merkez İlçelerdeki TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Öğretmenin Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Başgil, A.F., (1979). Din ve Laiklik, 4. baskı, İstanbul: Yağmur Yayınevi.
 • Baykara, T., (1996): Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, 5. baskı, İzmir: Akademi Kitabevi.
 • Borak, S., (1980): Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Ankara: Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma Yayınları.
 • Doğaner, Y., (2002): Atatürk İnkılâplarının Topluma Yansıması -Ankara Örneği-, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Emiroğlu, G., (2002): İlköğretimde “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Ders Konularının Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Erden, M., Sosyal Bilgiler Öğretimi, İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Ergil, D., (1990): Laiklik, Ankara:Turhan Kitabevi.
 • Eroğlu, H., (1977). Türk Devrim Tarihi, 5. basım, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Hakyemez, A., (1990): “Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının Modern Türkiye’nin Meydana Gelişindeki Yeri ve Önemi”, TC İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı: V, İstanbul: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • İlköğretim Okulu Ders Programları (2002): İstanbul: MEB. Yayını.
 • İnan, A., (1968): Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi.
 • Kafesoğlu, İ., Saray, M., (1998): Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihi Temeller, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi.
 • Keskin, M. (1999): Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.
 • Köklügiller, A., (1998): Nutuk (Söylev), Günümüz Türkçesiyle Resimli Büyük Söylev, 15. baskı, İstanbul: Milliyet Kitapları.
 • Kömürcü, H. Z., (2002): İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Yer Alan Kavramların Kazandırılma Düzeyi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Mumcu, A., (2000): Atatürkçülükte Temel İlkeler, 4. baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Ozankaya, Ö., (1990): Atatürk Devrimlerinin Temeli, Türkiye’de Laiklik, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Sağlam, H.İ., (1997): İlköğretim Okullarında “Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” Dersi Öğretiminin Değerlendirilmesi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şen, H. Ş., (2001): “İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Proğramı”, Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Editör: Leyla Küçükahmet, Ankara; Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yavuz, N., (2001): “İlköğretim Okulu İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Programı”, Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Editör: Leyla Küçükahmet, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şefika KURNAZ Dilek YILMAZ

Dates

Publication Date : September 1, 2006

Bibtex @ { gefad90799, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {181 - 205}, doi = {}, title = {İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Şefika KURNAZ Dilek} }
APA YILMAZ, Ş . (2006). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 181-205 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90799
MLA YILMAZ, Ş . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 181-205 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90799>
Chicago YILMAZ, Ş . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 181-205
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri AU - Şefika KURNAZ Dilek YILMAZ Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 205 VL - 26 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri %A Şefika KURNAZ Dilek YILMAZ %T İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ, Şefika KURNAZ Dilek . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 3 (September 2006): 181-205 .
AMA YILMAZ Ş . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 181-205.
Vancouver YILMAZ Ş . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kavrama Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 205-181.