Year 2006, Volume 26 , Issue 3, Pages 145 - 153 2006-09-01

Our Makam modes in Turkish classical music Repertoire and Curriculum Program
Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız

Neşe CAN [1]


Since the old times, music and makams, which constitute an important element of music, have had an important place in education. However, today, the necessary emphasis is n ot placed on the choice of makams in musical training in our country. The approach, whereby the makams to be used in training and education in our schools are based on statistical researches on today's repertoire, is set forth in this article. With the aim of supporting this approach, an examination on approximately 20000 musical works that constitute today's repertoire of our traditional music was carried out and the most frequently used makams were determined. The study involved the examination of curriculum programs and some inharmoniousness was observed between the makams used in today's repertoire and those used in our schools.
Eskiden beri müzik ve, müziğin önemli bir unsuru olan makamlar eğitimde ağırlıklı bir yere sahip olmuştur. Ancak günümüzde ülkemizdeki müzik eğitiminde makam seçimine gereken önem verilmemektedir. Bu makalede okullarımızda eğitim ve öğretimde kullanılacak olan makamların seçiminin günümüz repertuarı üzerindeki istatistiksel araştırmalara dayandırılması görüşü öne sürülmektedir. Bu görüşü savunabilmek amacıyla geleneksel müziklerimize ait günümüz repertuarını oluşturan 20000 civarındaki eser üzerinde bir inceleme yapılarak en sık kullanılan makamlar tespit edilmiştir. Çalışmada müfredat programları incelenmiş, günümüz repertuarında ve okullarımızda kullanılan makamlar arasında bazı uyumsuzluklar görülmüştür.
 • Başer, F. Adile.(1995). Abdülbaki Nasır Dede, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Can, M. C. (2006). “Osmanlıdan Günümüze Popüler Makamlar ve Makam Dağarındaki Değişmeler”, Uluslararası Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Bursa.
 • Can, N. (1993). Osmanlı Dönemi Türk Şiiri’nde Musiki Mefhumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Doğan, İ. (1996). “Türk Halk Müziğinde Bölgelere Göre Makamlar-Ayaklar”, Kültür Bakanlığı Uluslararası Türk Halk Kültürü Kongresinde sunulmuş bildiri, Haziran, Ankara.
 • Durmaz, S. (1991). Son İki Yüz yılda Geleneksel Türk Sanat Musikisinin Makam Dağarındaki Değişmeler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ergöz, H.S., (2003). Türk Müziğinde Çocuk Şarkıları, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, İTÜ, İstanbul.
 • Evliya Çelebi. (1986). Seyahatnâme, c. III-IV, İstanbul: Üçdal Neşriyat.
 • Eyüboğlu, S. Cimcoz, M. A, (1988). Platon (Eflatun) Devlet. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hızır b. Abdullah, Kitabü’l Edvar, Staatsbibliothek zu Berlin, diez a. Oct 7.
 • İnan, A. (1986). Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Kantemiroğlu, (2001). Kitabü’l-İlmü’l-Musiki, Çev. Yalçın Tura, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları-1500
 • Karadeniz, M. E. (1965). Türk Musikisinin Nazariye Ve Esasları, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:238.
 • Kutluğ, Y.F. (2000). Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi yayınları-1386
 • MEB, (1994). İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEB, (2000). İlköğretim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Okulu Müzik Programı, 6-7-8. Sınıf, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Monro, D. (1894). The Modes Of Ancient Greek Music. Oxford: At The Clarendon Press.
 • Ortaokul Ve Lise Müzik Dersi Öğretim Programı, T.C. M.E.B. Tebliğler Dergisi, sayı:2208, 21 Nisan 1986.
 • Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme Ve Kredi Yönetmeliğini Uygulayacak Olan Lise Ve Dengi Okullara Ait Seçmeli MüzikProgramı, T.C. M.E.B. Tebliğler Dergisi, sayı:2343(Ek), 16 Eylül 1991.
 • Özkan, İ.H. (1984). Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Sağer, T. (2002). Cumhuriyetten Günümüze Okul Şarkıları Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tekin, H. (1999). Lâdikli Mehmet Çelebi ve Risâletü’l-Fethiyye’si. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Neşe CAN

Dates

Publication Date : September 1, 2006

Bibtex @ { gefad90796, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {145 - 153}, doi = {}, title = {Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız}, key = {cite}, author = {CAN, Neşe} }
APA CAN, N . (2006). Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 145-153 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90796
MLA CAN, N . "Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 145-153 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90796>
Chicago CAN, N . "Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 145-153
RIS TY - JOUR T1 - Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız AU - Neşe CAN Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 153 VL - 26 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız %A Neşe CAN %T Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD CAN, Neşe . "Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 3 (September 2006): 145-153 .
AMA CAN N . Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 145-153.
Vancouver CAN N . Makam Dağarımız ve Müfredat Programımız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 153-145.