Year 2006, Volume 26 , Issue 3, Pages 87 - 96 2006-09-01

Evaluation Of Fifth Grade Primary Teachers Questions In Science Exams According To Blooms Taxanomy
Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Halil DİNDAR [1] , Metin DEMİR [2]


This study is a descriptive study which examines the classification of the fifth grade primary teachers\' questions in science exams in terms of Cognitive Domain Behaviour. The research population is fifth grade primary teachers who work at 421 primary schools in five administrative districts (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) in Ankara during the educational year of 2002-2003. The sampling of the study includes 63 fifth grade primary teachers who are duty at 20 primary schools in these five administrative districts. The teachers are selected randomly. The results of the study, it is found that the most frequently asked questions in science exams by fifth grade teachers are in the level of knowledge.
Bu araştırmada, bilişsel alan davranışları ile ilgili olarak 5. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınavlarında öğrencilere sordukları soruların sınıflandırılması üzerinde durulduğundan araştırma betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırmanın evrenini, 2002-2003 öğretim yılında Ankara ili Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan beş merkez ilçedeki (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 421 ilköğretim okulunda görevli 5. sınıf okutan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, bu beş ilçenin oluşturduğu evrenden rastgele seçilen 20 ilköğretim okulunda görevli 5. sınıf okutan 63 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sonucu elde bulgulardan 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınavlarında en fazla bilişsel This study is a descriptive study which examines the classification of the fifth grade primary teachers\' questions in science exams in terms of Cognitive Domain Behaviour. The research population is fifth grade primary teachers who work at 421 primary schools in five administrative districts (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) in Ankara during the educational year of 2002-2003. The sampling of the study includes 63 fifth grade primary teachers who are duty at 20 primary schools in these five administrative districts. The teachers are selected randomly. The results of the study, it is found that the most frequently asked questions in science exams by fifth grade teachers are in the level of knowledge.Fen Bilgisi, İlköğretim, SoruScience, Primary teaching, Questions Tam Metin
 • Akbulut, Tugay. (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Akyol, Hayati. (1997). Okuma Metinlerindeki Soruların Sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21, (105), 10-17.
 • Bacanlı, Hasan. (1999). Duyuşsal Davranış Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ekiz, Durmuş. (2001). İlköğretimde Fen Bilimi Öğretimi ve Öğrenimi. Trabzon: Derya Yayınevi
 • Gall, Meredith D. (1970). The Use of Questions in Teaching. Review of Educational Research, 15, 707-721.
 • Geban, Ö. (1996). Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler: İlköğretim Okullarında Fen Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Şafak Matbaacılık.
 • Gronlund, Norman E. (1998). Assesment Of Student Achievement. Ohio: A Viacom Company.
 • Gronlund, Norman E ve Robert L. LİNN. (1995). Measurement and Assesment in Teaching. Ohio: A Simon&Schuster Company.
 • Gümüş, Burhan. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Kalite Matbaası.
 • Kaptan, Fitnat. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sıttıngs R. J. ve K. R. WIKELUND (1989). Measuring Thinking Skills Through Classroom Assesment. Journal of Educational Measurement, 26, 233-246.
 • Tekin, Halil. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Zahorik, John A. (1971). Questioning in The Classroom. Education, 91 (4), 358-368.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil DİNDAR

Author: Metin DEMİR

Dates

Publication Date : September 1, 2006

Bibtex @ { gefad90792, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2006}, volume = {26}, pages = {87 - 96}, doi = {}, title = {Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {DİNDAR, Halil and DEMİR, Metin} }
APA DİNDAR, H , DEMİR, M . (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 87-96 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90792
MLA DİNDAR, H , DEMİR, M . "Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 87-96 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90792>
Chicago DİNDAR, H , DEMİR, M . "Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2006 ): 87-96
RIS TY - JOUR T1 - Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi AU - Halil DİNDAR , Metin DEMİR Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 96 VL - 26 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi %A Halil DİNDAR , Metin DEMİR %T Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 26 %N 3 %R %U
ISNAD DİNDAR, Halil , DEMİR, Metin . "Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 / 3 (September 2006): 87-96 .
AMA DİNDAR H , DEMİR M . Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 87-96.
Vancouver DİNDAR H , DEMİR M . Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 26(3): 96-87.