Year 2007, Volume 27 , Issue 1, Pages 23 - 35 2007-03-01

Developing an Attitude Scale towards the Lessons of School Experience
Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Ahmet KILINÇ [1] , Selahattin SALMAN [2]


At this study, in order to evaluate the attitudes towards the lessons “school experience I” and “school experience II”, the stages of developing “ School Experience Lessons Scale of Attitude (ODDTÖ)” have been presented. The research has been performed with the total 111 individuals consisting of the fifth class students in the department of Mathematics, Physics, Chemistry and Biology trainee student teachers in Faculty of Education at Gazi University. The study has been performed in the five parts which are constituting the pool of material, receiving the opinion of experts, practice, factor analysis and computing the reliability. While constituting the pool of items, the 21 Biology trainee student teachers were asked 16 open ended questions, and they were wanted to point out their feeling and opinion about School Experience Lessons . A pool of 56 items has been performed which are directly concerned with the subjokul deneyimi, tutum, ölçekSchool experience, attitude, scale Tam Metin
Bu çalışmada, okul deneyimi I ve okul deneyimi II derslerine yönelik tutumları ölçmek amacıyla “Okul Deneyimi Dersleri Tutum Ölçeği (ODDTÖ)”ni geliştirme aşamaları sunulmuştur. Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği beşinci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 111 birey ile yapılmıştır. Çalışma, madde havuzunun oluşturulması, uzman görüşlerinin alınması, uygulama, faktör analizi ve güvenilirliğin hesaplanması olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Madde havuzunun oluşturulmasında, Biyoloji Öğretmenliği\'nden 21 öğrenciye 16 adet açık uçlu soru sorulmuş, kendilerinden okul deneyimi derslerine yönelik duygu ve düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Toplanan kompozisyonlardan tutum konusu ile doğrudan ilgili ya da ilgili olduğu kabul edilen 56At this study, in order to evaluate the attitudes towards the lessons “school experience I” and “school experience II”, the stages of developing “ School Experience Lessons Scale of Attitude (ODDTÖ)” have been presented. The research has been performed with the total 111 individuals consisting of the fifth class students in the department of Mathematics, Physics, Chemistry and Biology trainee student teachers in Faculty of Education at Gazi University. The study has been performed in the five parts which are constituting the pool of material, receiving the opinion of experts, practice, factor analysis and computing the reliability. While constituting the pool of items, the 21 Biology trainee student teachers were asked 16 open ended questions, and they were wanted to point out their feeling and opinion about School Experience Lessons . A pool of 56 items has been performed which are directly concerned with the subjokul deneyimi, tutum, ölçekSchool experience, attitude, scale Tam Metin
 • Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal Psikoloji. 2. baskı .İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 4. baskı,
 • Ankara:Pegema Yayıncılık. Harmandar M., Bayrakçeken,S., Kıncal,R., Büyükkasap, E. ve Kızılkaya, S. (2000).
 • Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Okul Deneyimi Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:148. Ankara. <http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/148/1.htm> (2006, Şubat 21).
 • Kiraz, E. (2001). Aday Öğretmen - Rehber Öğretmen Etkileşimi: Mesleki Gelişimde
 • Diğer Boyut. Eğitim Araştırmaları. 5:85-92. Özgüven, İ.E.(1994). PsikolojikTestler. Ankara: PDRM Yayınları.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Tekeli, İ. (2004). Eğitim Üzerine Düşünmek. Ankara: T.Ü.B.A. Yayınları 2.baskı. T.Ü.B.İ.T.A.K. Matbaası.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Gözden Geçirilmiş 14. Baskı.
 • Ankara: Yargı Yayınları Thurstone, L. L. (1967). Attitudes Can Be Measured, Readings İn Attitude Theory and Measurement. Ed: Martin Fishbein. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Toprakçı, E. (2003). Okul Deneyimi II Dersinin Teoriği ve Pratiği. Eğitim Araştırmaları. Sayı:7 146-151.
 • Topkaya, Z. ve Yalın, M. (2005). Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Tutum Ölçeği
 • Geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. Cilt 1 Sayı:1-2 sayfa 14-24
 • YÖK, (1998). Fakülte-Okulİşbirliği Kitapçığı. Ankara: YÖK yayınları.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M. (2004). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersine İlişkin
 • Görüşleri. İlköğretim-on line, 3(2), 54-59, <http:// ilköğretim-on line.org.tr> (2006,Şubat 24). EK:1 Taslak ölçek
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet KILINÇ

Author: Selahattin SALMAN

Dates

Publication Date : March 1, 2007

Bibtex @ { gefad90776, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {23 - 35}, doi = {}, title = {Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {KILINÇ, Ahmet and SALMAN, Selahattin} }
APA KILINÇ, A , SALMAN, S . (2007). Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 23-35 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90776
MLA KILINÇ, A , SALMAN, S . "Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 23-35 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90776>
Chicago KILINÇ, A , SALMAN, S . "Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 23-35
RIS TY - JOUR T1 - Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi AU - Ahmet KILINÇ , Selahattin SALMAN Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 35 VL - 27 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi %A Ahmet KILINÇ , Selahattin SALMAN %T Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD KILINÇ, Ahmet , SALMAN, Selahattin . "Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 1 (March 2007): 23-35 .
AMA KILINÇ A , SALMAN S . Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 23-35.
Vancouver KILINÇ A , SALMAN S . Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 35-23.