Year 2007, Volume 27 , Issue 1, Pages 87 - 102 2007-03-01

The Effect of Conceptual Change Texts on The Concept Learning
Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Barış ÇAYCI [1]


In this research, the effect of conceptual change texts on students\' learning of tissues concepts are examined. The design of the research was based on an experimental pre-test post-test model and the study was carried out on the 49 students, 24 participants in the experimental group, 25 participants in the control group who are students in Gazi University. Students\' concept achievement and science attitude was measured by means of concept achievement test and science attitude scale. Data analysis was applied t-test for statistical analysis. According to the results, conceptual change texts was effected on the students\' concept learning in tissues unit (t(47-Concept) = 3.40, p < 0.05).
Bu araştırmada, kavram değiştirme metinleriyle yapılan öğretimin, öğrencilerin dokular konusundaki kavramları öğrenmeleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma deseni olarak öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırma, 2005-2006 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında yürütülmüştür. Deney grubunda 24 öğrenci, kontrol grubunda ise 25 öğrenci yer almıştır. Dokular ünitesi, dört haftalık öğretim sürecinde deney grubuna kavram değiştirme metinleriyle, kontrol grubuna da geleneksel kavram öğretimi yöntemiyle verilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, kavram başarı testi ve fene yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız t-testinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin dokular ünitesindeki kavram başarıları &uuIn this research, the effect of conceptual change texts on students\' learning of tissues concepts are examined. The design of the research was based on an experimental pre-test post-test model and the study was carried out on the 49 students, 24 participants in the experimental group, 25 participants in the control group who are students in Gazi University. Students\' concept achievement and science attitude was measured by means of concept achievement test and science attitude scale. Data analysis was applied t-test for statistical analysis. According to the results, conceptual change texts was effected on the students\' concept learning in tissues unit (t(47-Concept) = 3.40, p < 0.05).Dokular, fen kavramları, kavram değiştirme metinleri, kavramsal değişim yaklaşımıTissues, science concepts, conceptual change texts, conceptual changing approach Tam Metin
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Canpolat, N. (2002). Kimyasal Denge İle İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Canpolat, N. ve Pınarbaşı, T. (2002). Fen Eğitiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımı-I: Teorik Temelleri. G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (1), 59–66.
 • Chambers, S. K. ve Andre, T. (1997). Gender, Prior Konuwledge, Interest and Experience in Electricity and Conceptual Change Text Manipulations in Learning About Direct Current. Journal of Research in Science Teaching. 34 (2), 107–123.
 • Çeliköz, N. (1998). Kavram Öğrenme ve Öğretme İlkeleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (2), 69–76.
 • Guzzetti, B. J., Synder, T.E. ve Glass, G. V. (1992). Promoting Conceptual Change in Science: Can Text Be Used Effectively? Journal of Reading. 35 (8), 642–649.
 • Hynd, C. ve Alvermann, D. E. (1986). The Role of Refutation Text in Overcoming Diffuculty with Science Concepts. Journal of Reading. 29 (5), 440–446.
 • İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı (2005). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: M.E.B. Yayınları (3229).
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Kılıç, Z. ve diğ. (2001). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Fen Bilgisi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 3 (1), Article 14.
 • Pınarbaşı, T. (2002). Çözünürlükle İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Serin, O. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, Fen ve Bilgisayara Yönelik Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Smith, E. L., Blakeslee, T. D. ve Anderson, C. W. (1993). Teaching Strategies Associated with Conceptual Change Learning in Science. Journal of Research in Science Teaching. 30 (2), 111–126.
 • Stofflett, R. T. (1994). The Accommodation of Science Pedagogicial Knowledge: The Application of Conceptual Change Construct to Teacher Education. Journal of Research in Science Teaching. 31 (8), 787–810.
 • Sungur, S., Tekkaya C. ve Geban Ö. (2001). Contribution of Conceptual Change Texts Accompanied by Concept Mapping to Students’ Understanding of the Human Circulatory System. School Science and Mathematics. 101 (2), 91–101.
 • Wang, T. ve Andre, T. (1991). Conceptual Change Text Versus Traditional Text Application Questions Versus No Questions in Learning About Electricity. Contemporary Educational Psychology. (16), 103–116.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Barış ÇAYCI

Dates

Publication Date : March 1, 2007

Bibtex @ { gefad90773, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {87 - 102}, doi = {}, title = {Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇAYCI, Barış} }
APA ÇAYCI, B . (2007). Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 87-102 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90773
MLA ÇAYCI, B . "Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 87-102 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90773>
Chicago ÇAYCI, B . "Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 87-102
RIS TY - JOUR T1 - Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Barış ÇAYCI Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 102 VL - 27 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Barış ÇAYCI %T Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD ÇAYCI, Barış . "Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 1 (March 2007): 87-102 .
AMA ÇAYCI B . Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 87-102.
Vancouver ÇAYCI B . Kavram Değiştirme Metinlerinin Kavram Öğrenimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 102-87.