Year 2007, Volume 27 , Issue 1, Pages 141 - 153 2007-03-01

Teaching Vocabulary
KELİME ÖĞRETİMİ

Halit KARATAY [1]


Oral and written communication skills especially understanding and expounding main language skills effected by and depend on vocabulary. Teaching and learning vocabulary is very important phase in language obtain. And using language skills effective depend on wealthy vocabulary. By that study aimed to do well upon vocabulary teaching and learning and also, Turkish course books are evaluated.
Sözlü ve yazılı iletişimde özellikle anlama ve anlatma temel dil becerilerinden olan okuma ve yazmayı, hatta dinleme ve konuşma alt dil becerilerini de etkileyen faktörler arasında kelime hazinesinin önemli bir yeri vardır. Anlama ve anlatma temel dil becerilerinin etkin kullanımı kelime hazinesine bağlıdır. Bu bağlamda öğrencilere kelime kazandırma, hem ana dilini edindirme sürecinde hem de onu etkin kullanmada önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada kelime öğrenmenin önemi üzerinde durularak ana dili ders kitaplarında bu güne kadar kullanılan ve olması gereken kelime öğretme etkinlikleri üzerinde durulmuştur.
 • Akyol, H. (1997). Kelime Öğretimi. Millî Eğitim, (134), 46-47.
 • Akyol, H. (1998). Kelime Tanıma ve Okumaya Etkisi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu Bildirileri, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. C.I, s.677- 684.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe Okuma ve Yazma Eğitim Rehberi, 7. Baskı, Ankara: Alperen Yayınları.
 • Aygün, M. (1999). Yabancı Dil Dersinde Sözcük Öğretimi ve Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Dil Dergisi. (78), 5-16.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıflarda Öğretmenlerin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Öğretimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Harris E.J. ve Sipay E.R. (1990). How To İncrease Reading Ability, A Guide To Developmental And Remedial Methods, New York: Longman.
 • Harris E.J. ve Sipay E.R., (1990). How to İncrease Reading Ability, A Guide to Developmental and Remedial Methods, Longman: New York.
 • Kantemir, E. (1997). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Karatay, H (2004). İlköğretim II. Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Ortak Kelime Kazandırma Yönünden Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmaz, Z (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Mc.Cullough, M. C. (1974). Preparation of Textbooks in Mother Tongııe: A On ide far Those Who Write and Those Who Evalııate Textbooks in Any Langıtage. New Delhi: National Institute of Education.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre Ankara Merkez İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 • Phelivan, A. (2003). Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları. Dil Dergisi. (122), 84-92
 • Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Torgesen, J.K. (1986). Computers and cognition in reading: A focus on Decoding fluency. Exceptional Children. October, (53), 157-162.
 • Tosunoğlu, M. (1998). İlköğretim Okullarına Başlayan Öğrencilerin Okuma Yazmayı Öğrenmeden Önceki Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Tosunoğlu, M. (1999). “Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi”, Millî Eğitim Dergisi, 144: 71–73.
 • Tosunoğlu, M. (1999). Kelime Servetinin Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi. Millî Eğitim, (144), 71-73.
 • Türkçe Sözlük (1998). 9.baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Vardar, B. (1998). Açıklamalı Dil bilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: ABC Yayınları.
 • Yalçın, A ve G. Ü. Yalçın. (1997). Türkçe Öğretim Yöntemlerine Yeni Bir Yaklaşım. Ankara.
 • Yalçın, A. (1996). Türkçe Ders Kitaplarının Planlanması ve Yazılması. Türk Yurdu, (107), 24-27.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Halit KARATAY

Dates

Publication Date : March 1, 2007

Bibtex @ { gefad90771, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {141 - 153}, doi = {}, title = {KELİME ÖĞRETİMİ}, key = {cite}, author = {KARATAY, Halit} }
APA KARATAY, H . (2007). KELİME ÖĞRETİMİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 141-153 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90771
MLA KARATAY, H . "KELİME ÖĞRETİMİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 141-153 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90771>
Chicago KARATAY, H . "KELİME ÖĞRETİMİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 141-153
RIS TY - JOUR T1 - KELİME ÖĞRETİMİ AU - Halit KARATAY Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 153 VL - 27 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi KELİME ÖĞRETİMİ %A Halit KARATAY %T KELİME ÖĞRETİMİ %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD KARATAY, Halit . "KELİME ÖĞRETİMİ". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 1 (March 2007): 141-153 .
AMA KARATAY H . KELİME ÖĞRETİMİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 141-153.
Vancouver KARATAY H . KELİME ÖĞRETİMİ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 153-141.