Year 2007, Volume 27 , Issue 1, Pages 155 - 167 2007-03-01

Instructional Technology In Training Primary School Teacher
Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi

Muamber YILMAZ [1]


Taechers, especially primary school teachers play a big role in students\' personality development. The teachers produce manpower which is society needs, must been educated according to contemporary teacher standards. Changing of the needs of society related to science and technology, forces teachers to keep up with this changing. The aim of the contemporary education system is to train up person who investigates ways of attaining knowledge, knows usage knowledge where and when, has ciritical thinking skill. This is possible only with teachers who always refresh themself by means of science and technology. This study is based on literature review about usage of the primary school teachers technological material and equipment.
Bireyin kişilik gelişiminde öğretmenlerin, özellikle sınıf öğretmenlerinin etkisi büyüktür. Toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirecek olan öğretmenlerin, çağdaş öğretmen standartlarına göre yetiştirilmiş olması gerekmektedir. Toplumun ihtiyaçlarının gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak değişmesi, öğretmenleri bu değişime ayak uydurmada zorunlu hale getirmiştir. Çağdaş eğitim sisteminin hedefi; bilgiye ulaşma yollarını araştıran, öğrendiği bilgiyi nerede ve nasıl kullanacağını bilen, eleştirel düşünceye sahip bireyler yetiştirmektir. Bu da gelişen bilim ve teknolojiye bağlı olarak kendini daima yenileyen nitelikli öğretmenlerle mümkündür. Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin öğretim faaliyetleri sırasında teknolojik araç ve gereçlerden ne derecede yararlandıklarını ortaya koyan, bir literaTaechers, especially primary school teachers play a big role in students\' personality development. The teachers produce manpower which is society needs, must been educated according to contemporary teacher standards. Changing of the needs of society related to science and technology, forces teachers to keep up with this changing. The aim of the contemporary education system is to train up person who investigates ways of attaining knowledge, knows usage knowledge where and when, has ciritical thinking skill. This is possible only with teachers who always refresh themself by means of science and technology. This study is based on literature review about usage of the primary school teachers technological material and equipment.Eğitim teknolojisi, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeniInstructional technology, teacher training, primary school teacher Tam Metin
 • Alkan, C. (1998). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ataünal, A. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir Öğretmen. Ankara: 20 Mayıs Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayını.
 • Başaran, M. (2003). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Öğretmenlerin Türkçe Derslerinde Öğretim Materyalleri Kullanma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, S. (2001). İlköğretim Okulu 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Materyal/Teknoloji Kullanım Durumu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çilenti, K. (1991). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Davis, N. (2003). Technology in Teacher Education in the USA: What Makes For Sustainable Good Practice. Technology, Pedagogy and Education, 12, 59-73.
 • Dikmen, S. (1998). Sınıf Öğretmeni Rehberi. Ankara.
 • Doğdu, S. ve Arslan, Z. (1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç Gereçleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.
 • Duman, T. (1991). Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme (Tarihi Gelişimi). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Dursun, F. (1999). Öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Yeterlilikleri ve Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Güven, İ. (2001). Öğretmen Yetiştirmenin Uluslararası Boyutu (Unesco 45. Uluslararası Eğitim Kongresi. Milli Eğitim Dergisi, 150, 20-27.
 • <http://yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans/sınıfog.doc.> (2005, Eylül 8).
 • İşman, A. (2002). Sakarya Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Yönünden Yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 9-40.
 • Kaplan, H. (1994). Öğretmen Yetiştirmede Milli Eğitim Bakanlığı Nasıl Bir Öğretmen Tipi Görmek İstiyor. Nasıl Bir Öğretmen İstiyoruz Paneli, Elazığ, 9-24.
 • Karslı, M.D. ve Diğer. (2002). Eğitim Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanma Düzeyleri Ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 176-188.
 • Küçükahmet, L. ve Diğer. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Şahin, M. (2000). Sınıf Öğretmenlerinin, Öğretim Sürecinde Eğitim Teknolojileri ve Uygulamalarına İlişkin Etkinlikleri Yerine Getirirken Karşılaştıkları Problemler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Şimşek, N. (2002). Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde Ders Araç-Gereçlerinin Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
 • Uçar, M. (1998). İlköğretimde Ders Araç Gereçleri Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Uluğ, F. (2000). İlköğretimde Teknoloji Eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 3-8.
 • Vester, F. (1997). Düşünmek, Öğrenmek, Unutmak. (Çev. Aydın Arıtan), İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Yalın, H.İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Muamber YILMAZ

Dates

Publication Date : March 1, 2007

Bibtex @ { gefad90770, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2007}, volume = {27}, pages = {155 - 167}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Muamber} }
APA YILMAZ, M . (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (1) , 155-167 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90770
MLA YILMAZ, M . "Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 155-167 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6751/90770>
Chicago YILMAZ, M . "Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2007 ): 155-167
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi AU - Muamber YILMAZ Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 167 VL - 27 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi %A Muamber YILMAZ %T Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Muamber . "Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 1 (March 2007): 155-167 .
AMA YILMAZ M . Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 155-167.
Vancouver YILMAZ M . Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 27(1): 167-155.