Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 203 - 226 2008-03-01

Village Institutes in terms of Teacher Training
Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri

Mehmet ŞEREN [1]


The aim of this study is to examine the importance of Village Institutes in terms of teacher training for villages. These institutes, which were established on the 17th of April, 1940 by the Act of Village Institutes numbered 3803, have their own characteristics in terms of their functions and their foundation aims. Therefore, they have always kept their importance in Turkey. The study deals with the necessity of these institutes, the reasons for their establishment, their functions and place in the field of education, and the number of teachers and their qualifications who graduated from these institutes.
Bu çalışmanın amacı Türk Eğitim Tarihinde önemli bir yeri olan Köy Enstitülerini köye öğretmen yetiştirme yönünden değerlendirmektir.17 Nisan 1940 tarihinde 3803 Sayılı Yasayla kurulan Köy Enstitüleri hem kuruluş amaçları hem de işleyişi açısından kendine özgü özellikler taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye\'nin özgün eğitim kurumları olmuşlardır. Çalışmada Köy Enstitülerini hazırlayan nedenler, kuruluş amaçları, yerleri, işleyişi ve bu kurumlardan yetişen öğretmenlerin sayı ve nitelikleri üzerinde durulmuştur.
 • Akyüz, Y. (1978). Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişimdeki Etkileri. Ankara: Doğan Basımevi.
 • Akyüz, Y. (1981). “Atatürk Öğretmenleri Dedi ki.” A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan).
 • Barkan, Ö. L. (1980). Türkiye’de Toprak Meselesi. İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü (1973). Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. Yılı. Ankara: D.İ.E Yayınları.
 • Gedikoğlu, Ş. (1949). Niçin Eğitmen Kursları, Köy Enstitüleri. Ankara: İdeal Matbaası.
 • Gedikoğlu, Ş. (1971). Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri. Ankara: İdeal Matbaası.
 • Kartekin, E. (1973). Devrim Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi. İstanbul: Sinan Yayınları.
 • Kırby, F. (1962). Türkiye’de Köy Enstitüleri. Ankara: Rüzgarlı Matbaa.
 • Koçer, H. A. (1974). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kültür Bakanlığı. (1938). Köy Eğitmenleri Kanun ve Talimatnamesi. İstanbul: Devlet Basımevi.
 • Kültür Bakanlığı. (1940). Köy Enstitüleri Kanunu. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası.
 • Kültür Bakanlığı. (1941). Tebliğler Dergisi. Sayı:136.
 • Maarif Vekilliği. (1943). Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu İzahnamesi Ankara: Maarif Matbaası.
 • Maarif Vekilliği. (1943). Köy Enstitüleri Öğretim Programı. Ankara: Maarif Matbaası.
 • Maarif Vekilliği. (1944). Köy Enstitüleri II. Ankara: Maarif Matbaası.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1947). Köy Enstitüleri Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (1985). Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Öztürk, İ. (1961). “Köy Enstitülerinin Verimi”, Tonguç’a Kitap. İstanbul:Ekin Basımevi.
 • Resmi Gazete. (1924). Köy Kanunu. Sayı: 68, Cilt: 5, Sayfa: 336.
 • Şeren, M. (1982). Türkiye’de Köye Öğretmen Yetiştirme. Köy Enstitüleri Sistemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Eğitim Fakültesi.
 • Tonguç, İ. H. (1939). Canlandırılacak Köy. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tonguç, İ. H. (1947). Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy (2. Bası). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Türk Dil Kurumu. (1980). Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: T.D.K. Yayınları.
 • Türk Tarih Kurumu. (1989). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet ŞEREN

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90734, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {203 - 226}, doi = {}, title = {Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri}, key = {cite}, author = {ŞEREN, Mehmet} }
APA ŞEREN, M . (2008). Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 203-226 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90734
MLA ŞEREN, M . "Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 203-226 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90734>
Chicago ŞEREN, M . "Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 203-226
RIS TY - JOUR T1 - Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri AU - Mehmet ŞEREN Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 226 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri %A Mehmet ŞEREN %T Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD ŞEREN, Mehmet . "Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 203-226 .
AMA ŞEREN M . Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 203-226.
Vancouver ŞEREN M . Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 226-203.