Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 187 - 202 2008-03-01

Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları
Extent of Effects of Modernism in Turkish Novels

Hasan YÜREK [1]


Bu çalışmada 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan modernist romanın Türk romanındaki etkisi ele alınacaktır. Çalışmanın giriş bölümünde modernist romanın altyapısını oluşturan modernizm ve bu kavrama bağlı modernite, modernleşme gibi kavramlar üzerinde durulmuş; gelişme bölümünde modernist romanın genel özellikleri ve bu roman tarzının Türk romanındaki etkisi irdelenmiştir. Sonuç bölümündeyse modernist tarzın Türk romanındaki yansımasının boyutları ele alınmıştır. Bu bölümlere ayrılan çalışma sonucunda modernist romanın Türk edebiyatında ne derece etkin olduğu ortaya konmuş olacaktır.
In this article the effects of modernist novel that emerged in the first half of the 20th century to Turkish novel will be examined. At the begining part of the article modernism, that is the base and keyword for modernist novel, and related concepts such as modernity and modernization will be cleared. In the next part, main features of modernist novel and effects of this kind of novel to Turkish novel will be discussed. In the conclusion, extent of reflection of modernist novel to Turkish novel will be examined. By this article, how modernist novel is effective for Turkish literature will be presented.
 • Atay, Oğuz (1996), Tutunamayanlar, (11.b.), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Belge, Murat (1998), Edebiyat Üstüne Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Çiğdem, Ahmet (1997), Bir İmkan Olarak Modernite, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Çolak, Tekin (1998), Modernizm-Sanayileşme, Sanayi Toplumu Bağlamında Ortaya Çıkan Sosyo-Kültürel ve Ekolojik Riskler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, Ömer-Acar (1992), Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul, Ağaç Yayınları.
 • Ecevit, Yıldız (1996), Orhan Pamuk’u Okumak, İstanbul, Gerçek Yayınevi.
 • Ecevit, Yıldız (2001), Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Forster, E.M. (2001), Roman Sanatı, (3.b.), Çev.: Ünal Aytür, İstanbul, Adam Yayınları.
 • Hisar, Abdülhak Şinasi (1996), Fahim Bey ve Biz, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • Hisar, Abdülhak Şinasi, (1996), Çamlıcadaki Eniştemiz, İstanbul, Bağlam Yayınları.
 • İlhan, Attila (1999), Sokaktaki Adam, (6.b.), Ankara, Bilgi Yayınları.
 • Joyce, James (1996), Ulysses, (6.b.), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Moran, Berna (1995), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, (2.b.), İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Pamuk, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Defter, S.23, İstanbul.
 • Ramiç, Alena (2002), Abdülhak Şinasi Hisar’ın Söyleminde Gelenek, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sazyek, Hakan, “Türk Romanında Protagonistin Serüveni I”, Adam Sanat, S.214, İstanbul.
 • Şeylan, Gencay (1999), Postmodernizm, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2002), Huzur, (5.b.), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan YÜREK

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90733, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {187 - 202}, doi = {}, title = {Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları}, key = {cite}, author = {YÜREK, Hasan} }
APA YÜREK, H . (2008). Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 187-202 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90733
MLA YÜREK, H . "Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 187-202 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90733>
Chicago YÜREK, H . "Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 187-202
RIS TY - JOUR T1 - Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları AU - Hasan YÜREK Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 202 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları %A Hasan YÜREK %T Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD YÜREK, Hasan . "Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 187-202 .
AMA YÜREK H . Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 187-202.
Vancouver YÜREK H . Türk Romanında Modernist Etkinin Boyutları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 202-187.