Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 91 - 125 2008-03-01

The Efficacy of the 7E Learning Cycle Model Based on Laboratory Approach on Development of Students Science Process Skills
7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği

Uygar KANLI [1] , Rahmi YAĞBASAN [2]


The purpose of this study was to compare the effects of a laboratory based on the 7E learning cycle model with deductive laboratory approach on university students\' development of science process skills. In this study the sample consisted of 81 freshman university students who were taking the General Physics Laboratory-I- course at the university. Science Process Skills Test (SPST), a multiple choice achievement test consisting of 36 questions improved by Burns, et. al. (1985), was used to determine whether the development of science process skills of students is related to two types of laboratory approach. In this test, the ability to identify and control variables, the ability to operationally define, state hypothesis, data and graph interpretation and to design investigations skills were measured. Ancova, Mancova and dependent t-test were used for testing the hypothesis of a study. Results of the analyses showed that there was a statistic Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu çalışmada, “7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımı” ile “Tümdengelim Laboratuvar Yaklaşımı”nın temel fizik laboratuvarı alan üniversite birinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki etkililiği araştırılmıştır. Araştırma verileri; ön-test ve son test olarak uygulanan, Okey, Wise ve Burns tarafından geliştirilen, 36 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir Bilimsel Süreç Beceri Testi (BSBT) ile toplanmıştır. Bu testte ölçülmeye çalışılan beceriler, değişkenleri tanımlayabilme, işevuruk tanımlama, hipotez kurma ve tanımlama, grafiği-verileri yorumlama ve araştırmayı tasarlama becerileridir. Çalışma sonunda; elde edilen veriler Ancova, Mancova ve t-testi analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; iki farklı laboratuar yaklaşımında öğrenim gören öğrencilerThe purpose of this study was to compare the effects of a laboratory based on the 7E learning cycle model with deductive laboratory approach on university students\' development of science process skills. In this study the sample consisted of 81 freshman university students who were taking the General Physics Laboratory-I- course at the university. Science Process Skills Test (SPST), a multiple choice achievement test consisting of 36 questions improved by Burns, et. al. (1985), was used to determine whether the development of science process skills of students is related to two types of laboratory approach. In this test, the ability to identify and control variables, the ability to operationally define, state hypothesis, data and graph interpretation and to design investigations skills were measured. Ancova, Mancova and dependent t-test were used for testing the hypothesis of a study. Results of the analyses showed that there was a statistic Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
7E Modeli, Laboratuvar Yaklaşımları, Bilimsel Süreç Becerileri, Fizik Eğitimi
 • A.A.A.S. (1998). Science Process Skills, http://www.project2061.org/publications/ earlychild/online/experience/lind.htm; http://education.shu.edu/pt3grant/ zinicola/skills_source.html Erişim Tarihi: 20 Haziran 2007.
 • Ailello-Nicosia, M. L. ve Sperandeo-MineoValenza, M. A. (1984). The Relationship Between Science Process Abilities of Teachers and Science Achievement of Student: an Experimental Study. Journal of Research in Science Teaching 21(8): 853-858.
 • Ates, S., (2005). Öğretmen Adaylarının Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Yeteneklerinin Geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25(1): 21-39
 • Ayas, A. P., Çepni, S., Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve Önemi-I. Çağdaş Eğitim Dergisi(204): 21-24.
 • Ayas, A. P., ve ark. (1994). Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve Önemi-II Çağdaş Eğitim Dergisi (205): 7-11.
 • Ayas, A. P., ve ark. (1995). "Fen Bilimlerinde Laboratuarın Yeri ve Önemi-III." Çağdaş Eğitim Dergisi(206): 24-28.,
 • Ayas, A. P. ve ark.(2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara. Pegem Yayıncılık
 • Bayrak, 2005: Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Bryant, R.J., ve Marek, E.A. (1987). They like lab-centered science. The Science Teacher, 54, 42–45.
 • Budak, E. (2001). Üniversite Analitik Kimya Laboratuarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Üzerine Yapılandırıcı Öğretim Yönteminin Etkileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Burns, J. C., Okey, J. C., Wise, K. (1985). Development of an Integrated Porcess Skills Test:TIPS II. Journal of Research in Science Teaching 22(2): 169-177.
 • Chang, C. ve Weng, Y. (2000). Exploring Interrelationship between Problem-Solving Ability and Science-Process Skills of Tenth-Grade Earth Science Students in Taiwan. Chinese Journal of Science Education 8(1): 35-56.
 • Chiappeta, E. L. and T. R. Koballa (2002). Science Instruction in the Middle and Secondary Schools.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison , K. (2003). Research Methods in Education. New York, RoutledgeFalmer.
 • Çepni, S. ve ark. (1996). Fizik Öğretimi. Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, 31-44. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/fizik/u7.doc Erişim Tarihi: 7 Temmuz 2006
 • Çepni, S., Ayas, A. , Johnson, D., Turgut, M. F. (1997). Bilimsel Süreç Becerileri. Fizik Öğretimi-Hizmet Öncesi Öğretmen Egitimi. YOK/Dünya Bankası Milli Egitimi Geliştirme Projesi. Ankara.
 • Freedman, M. P. (1997) Relationship among Laboratory Instruction, Attitude toward Science, and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research in Science Teaching.34, 343-357.
 • Flores, G. S. (2000). Teaching And Assessing Science Process Skills in Physics: The "Bubbles" Task. Science Activities 37(1): 31-37
 • Germann, P. J. (1989). Directed-Inquiry Approach to Learning Science Process Skills: Treatment Effects and Aptitude-Treatment Interactions. Journal of Research in Science Teaching. 26(3): 237-250
 • Germann, P. J. (1994). Testing a Model of Science Process Skills Acquisition: an Interaction with Parents’ Education, Preferred Language, Gender, Science Attitude, Cognitive Development, Academic Ability, and Biology Knowledge. Journal of Research in Science Teaching. 31(7): 749-783.
 • Germann, P. J., Aram, R. J. ve Burke, G. (1996). Identifying Patterns And Relationships Among The Responses Of Seventh-Grade Students To The Science Process Skill Of Designing Experiments. Journal of Research in Science Teaching. 33(1): 79-99.
 • Germann, P. J. ve Aram, R. J. (1996). Student performances on the science processes of recording data, analyzing data, drawing conclusions, and providing evidence. Journal of Research in Science Teaching. 33(7): 773-798.
 • Hake, R.R. (1998) Interactive-engagement vs traditional Methods: A Six-Thousand- Student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics. 66(1), 64-74
 • Harlen, W. (1999). Purposes and Procedures for Assessing Science Process Skills. Assessment in Education 6(1): 129-144.
 • Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (1982). The Role of Laboratory in Science Teaching: Neglected Aspects of Research. Review of Educational Research 52(2): 201- 217.
 • Hofstein, A. (1988). Practical Work and Science Education. Development and Dilemmas in Science Education. New York: Falmer Press.
 • Hofstein, A. ve Lunetta, V. N. (2004). The Laboratory In Science Education: Foundations For The Twenty-First Century. Science Education 88: 28-54.
 • Hofstein, A., Navon, O., Kipnis M. ve Naaman, M.(2005). Developing Students’ Ability to Ask More and Better Questions Resulting from Inquiry-Type Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching. 42(7): 791- 806.
 • Jinks, J. (2005). The Science Process Skills. http://www.coe.ilstu.edu/scienceed/ lorsbach/processes.htm, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2005.
 • Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2005). “Laboratuar Çalışmalarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirmesindeki Yeterliliğinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma”. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Kanlı, U., Temiz, B. K., (2006). “The Sufficiency Of The Numerical Questions In The Oss Examination In The Year 2003 On The Measurement Of The Students’ Scientific Process Skills”, Eğitim ve Bilim Dergisi. 31(140); 62-67.
 • Kujawinski, D. B. (1997). Assesment and Evalution of Science Process Skills in Secondary Schools Biology Laboratories. Faculty of Graduate School. New York. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M., ve Presley, A. İ. (2007) “Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme Temelli Fen Laboratuarı Uygulamalarının Akademik Başarı ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi” İlköğretim Online, 6(3), 377-389, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Lancour, K.L. (2005) http://www.tufts.edu/as/wright_center/products/ sci_olympiad/ upload_1_15_05/pdf/process_skills_life_sci_super_and_coach_guide_05.pdf. Erişim Tarihi: 3 Mart 2008
 • Lazarowitz, R., Jehudda, H. (1993). Science Process Skills Of 10th-Grade Biology Students in A Computer-Assisted Learning Setting. Journal of Research on Computing in Education. 25: 367.
 • Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the Future, http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm. Erişim Tarihi: 15 Haziran 2000.
 • Lunetta, V. N. ve Tamir, P. (1979). Matching Lab Activities with Teaching Goals. The Science Teacher May: 22-24.
 • Novak, J. D.(1984). Application of Advances in Learning Theory and Philosophy of Science to the Improvement of Chemistry Teaching. Journal of Chemical Education. 61(7), 607-612.
 • Okebukola, P.A. (1986). An İnvestigation of Some Factors Affecting Student’s Attitude Toward Laboratory Chemistry. Journal of Chemistry Education, 63, 531–532.
 • Ostlund, K.(1998). What Research Says About Science Process Skills: How can teaching science process skills improve student performance in reading, language arts, and mathematics? Electronic Journal of Science Education 2 (4) June.
 • Padilla, M. J., Okey, J. R. ve Dillashaw, F. G. (1983). The Relationships between Science Process Skills and Formal Thinking Abilities. Journal of Research in Science Teaching. 20, 239-247.
 • Ramig, J. E., Bailer, J. ve Ramsey, M. J. (1995). Teaching Science Process Skills. USA, Good Apple.
 • Renner, J.W., Abraham, M.R., ve Burnie, H.H. (1985). Secondary school students’ beliefs about the physics laboratory. Science Education, 69, 649–663.
 • Renner, J. W. (1986). Rediscovering the Lab. The Science Teacher(January): 44-45.
 • Rezba, R. J. ve ark(1995). Learning and Assesing Science Process Skills. USA, Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Roth, W. M. (1994). Experimenting in a Constructivist High School Physics Laboratory. Journal of Research in Science Teaching 31(2): 197-223.
 • Sajanatt, P. (1989). The Relationship Between Basic Science Process Skills And Piaget's Cognitive Development Of Prathom Suksa V And VI Students İn Changwat Loei. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Shymansky, J.A. ve Kyle, W.C. (1988). A Summary of Research in Science Education. Science Education. 72, 249–402.
 • Smith, D. W. (1997). Elemantary Students' Use of Science Process Skills in Problem Solving:The Effects of an Inquiry-Based Instructional Approach. Educational Theory and Practice. Ohio State, Ohio State University. Yayınlanmamış Doktora Tezi. (UMI Number:9731717)
 • Smith, K. (1995). Science Process Assessments For Elementary And Middle School Students. http://www.scienceprocesstests.com/. Erisim Tarihi:20 Haziran 2006.
 • Turpin, T. Ve Cage, B. N. (2004) The Effects of an Integrated Activity-Based Science Curriculum on Student Achievement, Science Process Skills and Science Attitudes. Electronic Journal of Literacy through Science. 3, 1-15
 • Taşar, M. F., Temiz, B. K. & Tan, M. (2002). İlköğretim Fen Öğretim Programında Hedeflenen Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
 • Temiz, B. (2007). Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
 • TTKB (2005) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6.,7., ve 8. Sınıflar Öğretim Programı Kılavuzu. Devlet Kitapları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • TTKB (2008) 9. Sınıf Fizik Öğretim Programı Çalışmaları, web: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ Erişim Tarihi: 3 Mart 2008
 • Tümay, H. (2001). Üniversite Kimya Laboratuarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Üzerine Yapılandırıcı Öğretim Yönteminin Etkileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Valentino, C. (2006). Developing Science Skills, http://www.eduplace.com/ science/profdev/articles/valentino2.html. Erişim Tarihi: 20 Haziran 2006.
 • Volkmann, M. J., ve Abell, S. K. (2003). Rethinking Laboratories-Tools for Converting Cookbook Labs into Inquiry. The Science Teacher: 38-41.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Uygar KANLI

Author: Rahmi YAĞBASAN

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90729, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {91 - 125}, doi = {}, title = {7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği}, key = {cite}, author = {KANLI, Uygar and YAĞBASAN, Rahmi} }
APA KANLI, U , YAĞBASAN, R . (2008). 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 91-125 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90729
MLA KANLI, U , YAĞBASAN, R . "7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 91-125 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90729>
Chicago KANLI, U , YAĞBASAN, R . "7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 91-125
RIS TY - JOUR T1 - 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği AU - Uygar KANLI , Rahmi YAĞBASAN Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 125 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği %A Uygar KANLI , Rahmi YAĞBASAN %T 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD KANLI, Uygar , YAĞBASAN, Rahmi . "7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 91-125 .
AMA KANLI U , YAĞBASAN R . 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 91-125.
Vancouver KANLI U , YAĞBASAN R . 7E Modeli Merkezli Laboratuvar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 125-91.