Year 2008, Volume 28 , Issue 1, Pages 61 - 74 2008-03-01

The Relationship Between Work Satisfaction and Socio Economic Expectations of Physical Education Teachers
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki

Yusuf CAN [1] , Fikret SOYER [2]


In this study, relatıonshıp between work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons of physıcal educatıon teachers has been researched. In this study, Gallup work satisfaction survey and socıo-economıc expectatıons survey, which has been developed for this study. All data obtained in this study have been evaluated regarding to freguence suquers, t-test, corelation and regression analysis. Acording to the result of the researh, there is a significant positive corelation in the level of 0,01 between work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons (r:0,215**). Besides there is a significant diference between famale and male on the work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons , which meas work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons of female have been determined high regarding to male(P<0,05).
Bu çalışmada, beden eğitimi öğretmenlerinin sosyo-ekonomik beklentileri ile iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiştir. Alan araştırması niteliğinde olan bu çalışmada, araştırma için geliştirilen sosyo-ekonomik beklenti ölçeği ve Gallup iş tatmin ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, frekans dağılımları, t-test, korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ; beden eğitimi öğretmenlerinin sosyo-ekonomik beklenti düzeyleri ile iş tatmini arasında 0,01 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur(r:0,215**). Ayrıca, cinsiyet ile iş tatmini ve sosyo-ekonomik beklenti düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş olup, bayanların iş tatmin düzeylerinin ve sosyo-ekonomik beklenti düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir(PIn this study, relatıonshıp between work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons of physıcal educatıon teachers has been researched. In this study, Gallup work satisfaction survey and socıo-economıc expectatıons survey, which has been developed for this study. All data obtained in this study have been evaluated regarding to freguence suquers, t-test, corelation and regression analysis. Acording to the result of the researh, there is a significant positive corelation in the level of 0,01 between work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons (r:0,215**). Besides there is a significant diference between famale and male on the work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons , which meas work satısfactıon and socıo-economıc expectatıons of female have been determined high regarding to male(P<0,05). Sosyal Beklenti, Ekonomik Beklenti, İş Tatmini, Beden Eğitimi ÖğretmeniSocial Expectation, Economic Expectation, Work Satisfaction, Teacher of Physical Education Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Aslankoç,R.,ve Diğerleri.(1999).”Ebe Hemşirelerin Mesleki Sorunları ve Anksiyete İle İlişkisi”5.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum , s.468.
 • Berry, L., M. (1997). “Psychology At Work”, Mc Graw Hill Companies İnc., San Francisco, USA.
 • Crossman, A., Abau-Zakı, B. (2003). “Job Satisfaction And Eployee Performance Of Lebanese Banking Staff”, Journal Of Managerial Psychology, Vol:18, No:4, s.396.
 • Çetinkanat, C. (2000).”Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu”, Anı Yayıncılık, Ankara, s.9.
 • Dublin, A. (1994).”Individual and Organizational Effectiveness”, Pirintice-Hall Inc;London, s.93-94.
 • Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S., Z., Erat, S.(2004). “Yönetim Tarzı Ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,cilt.5, No:1, s.24.
 • Erdoğan, M., S., Eskiocak, M., Saltık, A. (1998). ”Edirne İl Sağlık Ocaklarında Çalışan Pratisyen Hekimlerin Sağlık Ocağı Hekimliğine İlişkin Değerlendirmeleri, Sağlık ve Toplum” 8.sayı , s.3-10.
 • Frıday, S., S., Frıday, E. (2003). “Racioethnic Perceptions Of Job Characteristics And Job Satisfaction”, Journal Of Management Development, Vol:22, No:5, s.429,430.
 • Gallup Organization, (E.T.06.08.2006) Work Satısfactıon Survey, www. mwr. navy. Mil / mwrprgms/ training / worksatisfaction.doc.
 • Jenkins, D., C. (1971). ”Psycbology And Social Procurses Of Corner Disease 2”New England Journal Of Medicine, Vol:284, s.207.
 • Jons, G. (1983). ”Organizational Behavior.Understanding Life And Work,”, Scott Foresman And Co, Dallas, USA, s.116-117.
 • Kornhauger, A. (1965). ”Mental Health Of The Industrial Worker, A Detroit Study”, New York:John Wiley and Sons.
 • Lam, S., K. (1995). “Quality Manegement And Job Satisfaction: An Empirical Study”, İnternational Journal Of Quality & Reliability Manegement”, Vol:12, No:4, s.74.
 • Locke, E., A. (1976). ”Dinature And Causes Of Job Satisfaction”,Handbook Ofintustrial And Organizational Psycbology.ed,M.D.dunnette Chicago:R.and McNally, s.1297.
 • Luthans, F. (1992). ”Organizaltional Behavior”, Sixth Edition, New York:McGraw- Hill.İnc, s.114.
 • Reitz, J., H.(1987).”Behavior İn Organizations”, İllinois:Richard D. Irwin Inc., s.224.
 • Saari, L., Judge, T.(2004). “Employee Attitudes And Job Satisfaction”, Human Resorce Management, Vol:43, No:4, s.396.
 • Savery,L., K. (1996). “The Congruence Between The Importance Of Job Satisfaction And The Perceived Level Of Achievement”, Journal Of Management Development”, Vol:15, No:6, s.19.
 • Soyer, A. (1992). ”Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Personelinin Temel Sorunları” ,TTB yayınları, Ankara.
 • Weiss, H., M.(2002). “Deconstructing Job Satisfaction Separating Evaluations,Beliefs And Affective Experiences”, Human Resource Management Reviw, Vol:12, s.174.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf CAN

Author: Fikret SOYER

Dates

Publication Date : March 1, 2008

Bibtex @ { gefad90727, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {61 - 74}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {CAN, Yusuf and SOYER, Fikret} }
APA CAN, Y , SOYER, F . (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 61-74 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90727
MLA CAN, Y , SOYER, F . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 61-74 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6748/90727>
Chicago CAN, Y , SOYER, F . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 61-74
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki AU - Yusuf CAN , Fikret SOYER Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 74 VL - 28 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki %A Yusuf CAN , Fikret SOYER %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 1 %R %U
ISNAD CAN, Yusuf , SOYER, Fikret . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 1 (March 2008): 61-74 .
AMA CAN Y , SOYER F . Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 61-74.
Vancouver CAN Y , SOYER F . Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyo Ekonomik Beklentileri İle İş Tatmini Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(1): 74-61.