Year 2008, Volume 28 , Issue 2, Pages 197 - 221 2008-06-01

Comparison of Demonstration Method And Field Trips Method in Teaching Art History in Terms of Retention of Knowledge The Case of Ulu Cami in Ancient Malatya
Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği

Yüksel GÖĞEBAKAN [1]


The importance of the way of presenting the knowledge during education-instruction process is beyond discussion. The way knowledge is conveyed to the students raises the problem of retention of knowledge. In terms of the quality of the education and instruction process, the purpose is to have students retain the knowledge longer. Therefore, several instructional methods have been developed to ensure the long-term retention of knowledge. In this study, two methods used in teaching art history, presentation-demonstration method and field trips method, were compared in terms of retention of knowledge. In this respect, the third graders studying at the Department of Teaching Fine Arts in the Faculty of Education at Malatya İnönü University were introduced the Ulu Cami (Great Mosque) in Ancient Malatya using presentation and field trips methods. Pre-test and post-tests were administered on students in oSanat Tarihi, Sunu, Gezi-Gözlem, Sanat Tarihi ÖğretimiArt History, Presentation, Field-trip and direct observation, Teaching Art History Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Eğitim –Öğretim sistemi içerisinde bilginin verilme biçiminin önemi tartışmasız bir durum arz etmektedir. Bilginin öğrencilere verilme biçimi, bilginin kalıcılığı sorununu da beraberinde getirmektedir. Eğitim ve öğretimin kalitesi açısından, amaç, öğrencilerde bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Bundan dolayı da bilginin kalıcılığını sağlamak için, birçok öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada sanat tarihi öğretiminde kullanılan iki yöntemin (sunu-gösteri yöntemi (demonstrasyon) ve gezi-gözlem yöntemi) bilginin kalıcılığı açısından mukayesesi yapılmıştır. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine Eski Malatya Ulu CamisThe importance of the way of presenting the knowledge during education-instruction process is beyond discussion. The way knowledge is conveyed to the students raises the problem of retention of knowledge. In terms of the quality of the education and instruction process, the purpose is to have students retain the knowledge longer. Therefore, several instructional methods have been developed to ensure the long-term retention of knowledge. In this study, two methods used in teaching art history, presentation-demonstration method and field trips method, were compared in terms of retention of knowledge. In this respect, the third graders studying at the Department of Teaching Fine Arts in the Faculty of Education at Malatya İnönü University were introduced the Ulu Cami (Great Mosque) in Ancient Malatya using presentation and field trips methods. Pre-test and post-tests were administered on students in oSanat Tarihi, Sunu, Gezi-Gözlem, Sanat Tarihi ÖğretimiArt History, Presentation, Field-trip and direct observation, Teaching Art History Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Açıkgöz, K. Ü. (2007). Aktif Öğrenme. 9. Baskı, İzmir: Biliş Gelişim Coşkusu.
 • Alakuş, A. O. (2005). Çok Alanlı Sanat Eğitimi, İlköğretim Sanat Eğitimi
 • Kuramları ve Yöntemleri,1.Basım. Ankara: Varan Matbaacılık. Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. 1.Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze
 • Eğitimi ve Uygulamaları. 1. Basım, Özsoy, V. (Ed.). Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları. Cin, M. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Kullanılabilecek
 • Strateji, Yöntem ve Teknikler. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. 1. Baskı, Tanrıöğen, Abdurrahman (Ed.). İstanbul: Lisans Yayıncılık. Erdem, E. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme. Eğitimde Yeni
 • Yönelimler. 2. Baskı, Demirel, Ö. (Ed.). Ankara: Pegema Yayıncılık. Ergün , M. ve Özdaş, A. (1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul.
 • Gökay, M. (2005). İlköğretim Resim-İş Eğitiminde Çok Alanlı Sanat Eğitimi
 • Yönteminin Uygulanması, İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Basım. (Ed. V.Özsoy) Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları. Kırışoğlu, O., Stokrocki, M. (1996). Ortaöğretim Sanat Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası.
 • Küçükahmet, L. (1997). Eğitim Programları ve Eğitim-Öğretim İlke ve Yöntemleri. 8. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Mülayim, S. (1994). Sanata Giriş. 2.Baskı, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, .
 • Ocak, G. (2007). Yöntem ve Teknikler. Öğretim İlke ve Yöntemleri.
 • Baskı, Ocak, G. (Ed.). Ankara: Pegema Yayıncılık Özsoy , V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Öztürk, M. (2007). Öğretimi Planlama-Uygulama ve Değerlendirme. 2.Baskı,
 • Ankara: Bizim Büro Basımevi. Türkdoğan , G. (1984). Sanat Eğitimi Yöntemleri.2.Baskı, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Yolcu, E. (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri.1.Baskı, Nobel Yayın Dağıtımı. EK-1
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yüksel GÖĞEBAKAN

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { gefad90721, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {197 - 221}, doi = {}, title = {Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği}, key = {cite}, author = {GÖĞEBAKAN, Yüksel} }
APA GÖĞEBAKAN, Y . (2008). Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 197-221 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90721
MLA GÖĞEBAKAN, Y . "Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 197-221 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90721>
Chicago GÖĞEBAKAN, Y . "Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 197-221
RIS TY - JOUR T1 - Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği AU - Yüksel GÖĞEBAKAN Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 221 VL - 28 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği %A Yüksel GÖĞEBAKAN %T Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD GÖĞEBAKAN, Yüksel . "Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 2 (June 2008): 197-221 .
AMA GÖĞEBAKAN Y . Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 197-221.
Vancouver GÖĞEBAKAN Y . Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından Karşılaştırılması Eski Malatya Ulu Cami Örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 221-197.