Year 2008, Volume 28 , Issue 2, Pages 169 - 196 2008-06-01

Teacher as a Drama Leader and Scale of Sufficiency of Educational Drama Application Reliability and Validity Analysis
Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Engin KARADAĞ [1] , Tuğba KORKMAZ [2] , Nihat ÇALIŞKAN [3] , Sedat YÜKSEL [4]


Teacher is an important element of drama application. Teacher is a person who determines aims, organizes gaining of necessary behaviors for participants and chooses techniques of drama, provides materials and equipment and at the end decides how to evaluate gained behaviors of students and learning period. This research aims to develop a scale which measures the sufficiency of teacher\'s educational drama application. In the research 256 students from education faculty primary school teacher\'s programmer are used a sampling group. During the development of scale statistics and logical approach are used. This scale is tested on 256 students with 3 different methods. These methods are (i) factor analysis, (ii) total matter correlations and (iii) matter distinctive. Sufficiency of organization of drama, sufficiency of application of drama period and sufficiency of setting the drama period are the parDrama, öğretmen yeterliği, ölçek geliştirmeDrama, teachers sufficiency, scale development Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Öğretmen drama uygulamalarının önemli bir öğesidir. Öğretmen, hedefleri belirleyen, katılımcıya kazandırmayı gerekli gördüğü davranışları planlayan, bunun için drama tekniklerini seçen, araç-gereç ve materyalleri sağlayan ve sonuçta bireyin kazandığı davranışlar ile öğrenme sürecinin nasıl değerlendirileceğine karar veren kişidir. Bu araştırma eğitimsel drama uygulayan öğretmenlerin bu konudaki yeterliklerinin ölçülmesi için bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği öğretmenlik uygulaması dersini alan 256 öğrenci örneklem grubu olarak kullanılmıştır. Ölçek geliştirilirken mantıksal ve istatistiksel bir yaklaşım izlenmiştir. 256 öğrenci üzerinde uygulanan ölçeğin geçerliği &uuTeacher is an important element of drama application. Teacher is a person who determines aims, organizes gaining of necessary behaviors for participants and chooses techniques of drama, provides materials and equipment and at the end decides how to evaluate gained behaviors of students and learning period. This research aims to develop a scale which measures the sufficiency of teacher\'s educational drama application. In the research 256 students from education faculty primary school teacher\'s programmer are used a sampling group. During the development of scale statistics and logical approach are used. This scale is tested on 256 students with 3 different methods. These methods are (i) factor analysis, (ii) total matter correlations and (iii) matter distinctive. Sufficiency of organization of drama, sufficiency of application of drama period and sufficiency of setting the drama period are the parDrama, öğretmen yeterliği, ölçek geliştirmeDrama, teachers sufficiency, scale development Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
  • Adıgüzel, H. Ö. (1993). Oyun ve yaratıcı drama ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
  • Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık Ltd.
  • Bilen, M. (1996). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Aydan Web Tesisleri. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
  • Cottrel, J. (1997). Creative drama in the clasroom grades 1–3 teacher’s resource book for theatre arts national textbook company. New Jersey: Westrern Mechigan University Prentice.
  • Çalışkan N., & Yeşil, R. (2005). Eğitim sürecinde öğretmenin beden dili. G.Ü. Kırşehir
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Engin KARADAĞ

Author: Tuğba KORKMAZ

Author: Nihat ÇALIŞKAN

Author: Sedat YÜKSEL

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { gefad90720, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {169 - 196}, doi = {}, title = {Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri}, key = {cite}, author = {KARADAĞ, Engin and KORKMAZ, Tuğba and ÇALIŞKAN, Nihat and YÜKSEL, Sedat} }
APA KARADAĞ, E , KORKMAZ, T , ÇALIŞKAN, N , YÜKSEL, S . (2008). Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 169-196 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90720
MLA KARADAĞ, E , KORKMAZ, T , ÇALIŞKAN, N , YÜKSEL, S . "Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 169-196 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90720>
Chicago KARADAĞ, E , KORKMAZ, T , ÇALIŞKAN, N , YÜKSEL, S . "Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 169-196
RIS TY - JOUR T1 - Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri AU - Engin KARADAĞ , Tuğba KORKMAZ , Nihat ÇALIŞKAN , Sedat YÜKSEL Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 196 VL - 28 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri %A Engin KARADAĞ , Tuğba KORKMAZ , Nihat ÇALIŞKAN , Sedat YÜKSEL %T Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD KARADAĞ, Engin , KORKMAZ, Tuğba , ÇALIŞKAN, Nihat , YÜKSEL, Sedat . "Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 2 (June 2008): 169-196 .
AMA KARADAĞ E , KORKMAZ T , ÇALIŞKAN N , YÜKSEL S . Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 169-196.
Vancouver KARADAĞ E , KORKMAZ T , ÇALIŞKAN N , YÜKSEL S . Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 196-169.