Year 2008, Volume 28 , Issue 2, Pages 129 - 148 2008-06-01

The Effects Of Cognitive Reading Strategies On The Reading Comprehension Expository Texts In The Turkish Lessons
Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi

Mehmet TEMİZKAN [1]


The aim of this research is to determine the effects of reading strategies on student\'s reading comprehension rates whith expository texts. The participants of research are 8th class students who are educated in the primary scools second level of Ankara center. This research is applied on two groups which are consisted 24 students. There isn\'t a meaningful relation in the between groups. In this research is applied the lesson plans which are prepared according to reading strategies with experimental group during 7 weeks. The traditional method is applied whith control group. This datas are determined in the conclusion of research: The average points of experimental group is indicating a meaningful relation from before experiment to after experiment who are educated whith according to reading strategies.
Bu araştırma bilişsel okuma stratejilerinin öğrencilerin bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama seviyeleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni, Ankara ili merkez ilçelerindeki ilköğretim okullarında okumakta olan sekizinci sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise bu öğrenciler içinden bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama düzeyi açısından aralarında anlamlı ilişki bulunmayan 24\'er kişilik iki öğrenci grubu oluşturmaktadır. Araştırmada deney grubu öğrencileriyle birlikte yedi hafta boyunca okuma stratejilerine göre düzenlenmiş olan dersler işlenmiş; kontrol grubunda geleneksel öğretime devam edilmiştir. Araştırma sonucunda okuma stratejilerinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama düzeyi testiThe aim of this research is to determine the effects of reading strategies on student\'s reading comprehension rates whith expository texts. The participants of research are 8th class students who are educated in the primary scools second level of Ankara center. This research is applied on two groups which are consisted 24 students. There isn\'t a meaningful relation in the between groups. In this research is applied the lesson plans which are prepared according to reading strategies with experimental group during 7 weeks. The traditional method is applied whith control group. This datas are determined in the conclusion of research: The average points of experimental group is indicating a meaningful relation from before experiment to after experiment who are educated whith according to reading strategies. Okuma, Anlama, Okuma StratejileriReading, Comprehension, Reading Strategies Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • AKYOL, Hayati. (1999). Bilgi Vermeye Dayalı Metinler ve Öğretimi. Çağdaş Eğitim (253). 7-13.
 • AY, Sıla. (2003). Okuma Stratejileri İle Çoklu Zekâ Kuramının İlişkilendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • BACANLI, Hasan. (2004). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • DUFFY, G. (1993). Rethinking Strategy Instruction. The Elementary School Journal. Vol. 3, USA.
 • EKE, Arzu – İSFENDİYAROĞLU, Meltem – KIZILIRMAK, Serap. (2003). Perspective in Readings. Ankara: Metu Pres.
 • ERDEN, Münire ve Yasemin Akman. (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme: Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • GRELLET, F. (1988). Developing Reading Skills. 9. Edition. Cambridge: Cambridge University Pres.
 • GÜNEŞ, Firdevs. (2004). Ders Kitaplarının İncelenmesi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • GÜNEYLİ, Ahmet. (2003). Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • GÜRSES, Tuğba. (2002). Reading Strategies Employed By ELT Learners At Advanced Level. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • HUFFMANN, L. (1998). Spotlighting Spesific By Combining Focus Question With K- W-L. Journal Of Adolescent And Adult Literacy. vol. 6.
 • KIROĞLU, M. Kasım (2002). Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • MAYER, R. E. (1996). Learning Strategies For Making Sense Out Of Expository Text – The SOI Model For Guiding 3 Cognitive Processes In Knowledge Construction. Educational Psychology Review. 8, 4, pp. 357-371.
 • OXFORD, R. (1990). Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New-York: Newbury House Publishers.
 • ÖZBAY, Murat. (2004). Türkçe Öğretimi Bibliyografyası. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • ÖZBAY, Murat. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
 • ÖZTÜRK, Bülent. (1995). Genel Öğrenme Stratejilerinin Öğrenciler Tarafından Kullanılma Durumları. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • QUIOCHO, A. (1997). The Guest To Comprehend Expository Text: Applied Classroom Research. Journal Of Adolescent and Adult Literacy. 40, ss. 450.
 • SARIG, G. (1987). High-Level Reading in The First Foreign Lanuage: Some Comparative Data. Ed. J. Devine, pp. 140-176.
 • SENEMOĞLU, Nuray. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • TDK. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet TEMİZKAN

Dates

Publication Date : June 1, 2008

Bibtex @ { gefad90718, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2008}, volume = {28}, pages = {129 - 148}, doi = {}, title = {Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {TEMİZKAN, Mehmet} }
APA TEMİZKAN, M . (2008). Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 129-148 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90718
MLA TEMİZKAN, M . "Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 129-148 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6747/90718>
Chicago TEMİZKAN, M . "Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2008 ): 129-148
RIS TY - JOUR T1 - Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi AU - Mehmet TEMİZKAN Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 148 VL - 28 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi %A Mehmet TEMİZKAN %T Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi %D 2008 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 28 %N 2 %R %U
ISNAD TEMİZKAN, Mehmet . "Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 / 2 (June 2008): 129-148 .
AMA TEMİZKAN M . Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 129-148.
Vancouver TEMİZKAN M . Bilişsel Okuma Stratejilerinin Türkçe Derslerinde Bilgiye Dayalı Metinleri Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 28(2): 148-129.