Year 2009, Volume 29 , Issue 1, Pages 193 - 209 2009-03-01

The Effects of Cooperative Learning on Elementary School Students Academic Achievement and Attitudes toward Science
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri

Özgür GÖK [1] , Alev DOĞAN [2] , Kemal DOYMUŞ [3] , Ataman KARAÇÖP [4]


In this research, teaching through Cooperative Learning Methodology and Traditional Teaching Methodology and their effect on the 7th class elementary education students\' academic performance in Science Courses, and their attitudes in the lectures are analyzed in accordance with their background information and logical thinking abilities. The sample set of the research is composed of 40, 7th grade students of elementary school in Batman province. In this study students\' background information, critical thinking ability, attitudes, and the academic success of the students in the topic of pressure are tested. As the final remark, through the study, in accordance with the ouİşbirlikli Öğrenme, Fen ve Teknoloji, Akademik Başarı ve TutumCooperative Learning, Science and Technology, Academic Success and attitude Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenme yöntemi ve geleneksel öğretim yönteminin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin basınç ünitesindeki başarılarına ve öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarına etkisinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemi Batman ilindeki bir ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin ön bilgileri, tutumları, mantıksal düşünme yetenekleri ve basınç ünitesindeki başarıları ölçülmüştür. Akademik başarı testinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı gruptaki öğrencilerin başarısı ile geleneksel öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruptaki öğrencilerin başarısı arasında işbirlikli öğrenme grubuIn this research, teaching through Cooperative Learning Methodology and Traditional Teaching Methodology and their effect on the 7th class elementary education students\' academic performance in Science Courses, and their attitudes in the lectures are analyzed in accordance with their background information and logical thinking abilities. The sample set of the research is composed of 40, 7th grade students of elementary school in Batman province. In this study students\' background information, critical thinking ability, attitudes, and the academic success of the students in the topic of pressure are tested. As the final remark, through the study, in accordance with the ouİşbirlikli Öğrenme, Fen ve Teknoloji, Akademik Başarı ve TutumCooperative Learning, Science and Technology, Academic Success and attitude Tam Metin Arşiv Yıl :2014 Cilt :34 No:2Yıl :2014 Cilt :34 No:1Yıl :2013 Cilt :33 No:3Yıl :2013 Cilt :33 No:2Yıl :2013 Cilt :33 No:1Yıl :2012 Cilt :32 No:3Yıl :2012 Cilt :32 No:2Yıl :2012 Cilt :32 No:1Yıl :2011 Cilt :31 No:3Yıl :2011 Cilt :31 No:2Yıl :2011 Cilt :31 No:1Yıl :2010 Cilt :30 No:3Yıl :2010 Cilt :30 No:2Yıl :2010 Cilt :30 No:1Yıl :2009 Cilt :29 No:3Yıl :2009 Cilt :29 No:2Yıl :2009 Cilt :29 No:1Yıl :2008 Cilt :28 No:3Yıl :2008 Cilt :28 No:2Yıl :2008 Cilt :28 No:1Yıl :2007 Cilt :27 No:3Yıl :2007 Cilt :27 No:2Yıl :2007 Cilt :27 No:1Yıl :2006 Cilt :26 No:3Yıl :2006 Cilt :26 No:2Yıl :2006 Cilt :26 No:1Yıl :2005 Cilt :25 No:3Yıl :2005 Cilt :25 No:2Yıl :2005 Cilt :25 No:1Yıl :2004 Cilt :24 No:3Yıl :2004 Cilt :24 No:2Yıl :2004 Cilt :24 No:1Yıl :2003 Cilt :23 No:3Yıl :2003 Cilt :23 No:2Yıl :2003 Cilt :23 No:1Yıl :2002 Cilt :22 No:3Yıl :2002 Cilt :22 No:2Yıl :2002 Cilt :22 No:1Yıl :2001 Cilt :21 No:3Yıl :2001 Cilt :21 No:2Yıl :2001 Cilt :21 No:1
 • Altıparmak, M. (2001). Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Laboratuara Yönelik Tutum ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Balfakih, Nagib M.A. (2003). The Effectiveness of Student Team- Achievement Division (STAD) for Teaching High School Chemistry in United Arab Emirates. International Journal of Science Education, 25 (5), 605- 624.
 • Ballantine, J. ve Larres, P.M. (2007). Cooperative Learning: A Pedagogy to Improve Students' Generic Skills Education and Training, 49(2), 126-137.
 • Bearison, D. J., Mmagzomes, S. ve Filardo, E. K. (1986). Socio-Cognitive Conflict and Cognitive Growth in Young Children. Merrill-Polmer Quarterly, 32(1), 51-72.
 • Bilgin, İ. ve Karaduman, A. (2005). İşbirlikli Öğrenmenin 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Derslerine Karşı Tutumlarına Etkisi. İlköğretim-Online, 4(2), 32-45,[Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi ve Cinsiyetin Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi-I Dersindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9- 18.
 • Bowen, C.W. (2000). A Quantitative Literature Review of Cooperative Learning Effects on High School and College Chemistry Achievement. Journal of Chemical Education, 77(1), 116-119.
 • Bozkurt, O ve Olgun, Ö. S. (2005). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri. M, Aydoğdu ve T. Kesercioğlu (Editörler), İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Carpenter, S.R. (2003). Incorporation of a Cooperative Learning Technique in Organic Chemistry. Journal of Chemical Education, 80, 330-332.
 • Chung-Schickler, G. C. (1998). The Effect of Cooperative Learning On the Attitudes toward Science and the Achievement of Students in a Non-Science Majors' General Biology Laboratory Course at an Urban Community College. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Florida International University, United StatesFlorida.
 • Daşdemir, İ., Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Karaçöp, A. (2008). The Effects of Animation Technique on Teaching of Acids and Bases Topics. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5 (2), 60-69
 • Ding, M., Li, X., Piccolo, D. ve Kulm, G. (2007). Teacher Interventions in Cooperative Learning Mathematics Classes. The Journal of Educational Research, 100, 162-175.
 • Doymus, K. (2007a). Teaching Chemical Equilibrium with the Jigsaw Technique. Research in Science Education, 38, 249-60.
 • Doymus, K. ( 2007b). The Effect of a Cooperative Learning Strategy in the Teaching of Phase and One-Component Phase Diagrams. Journal of Chemical Education, 84 (11), 1857-1860.
 • Doymuş, K., Şimşek Ü. ve Karaçöp, A. (2007). The Effect of Cooperative and Traditional Method on Students’ Achievements, Identifications and Use of Laboratory Equipments in General Chemistry Laboratory Course. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 31-43.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Şimşek, U. (2005). İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: İşbirlikli Öğreneme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-83.
 • Eilks, I. (2005). Experiences and Reflections about Teaching Atomic Structure in a Jigsaw Classroom in Lower Secondary School Chemistry Lessons. Journal of Chemical Education, 82(2), 313-319.
 • Genç, E. (2004). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Konusunu Anlamalarında İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ghaith, G.M. ve Bouzeineddine, A. R. (2003). Relationship Between Reading Attidues, Achievement and Learners’ Perceptions of Their Jigsaw-II Cooperative Learning Experience. Reading Psychology, 24, 105- 121.
 • Gillies, R.M. (2006). Teachers' and Students' Verbal Behaviours during Cooperative and Small-Group Learning. British Journal of Educational Psychology, 76, 271-287.
 • Graham, D. C. (2005). Cooperative Learning Methods and Middle School Students. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Capella University.
 • Hazne, M. ve Berger, R., 2007. Cooperative Learning, Motivational Effects, and Student Characteristics: An Experimental Study Comparing Cooperative Learning and Direct Instruction in 12th Grade Physics Classes. Learning and Instruction, 17(1), 29-41.
 • Hennessy, D. ve Evans, R. (2006). Small-Group Learning in the Community College Classroom. The Community College Enterprise, 12(1), 93-110.
 • Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1999). Making Cooperative Learning Work. Theory Into Practice, 38(2), 67-70.
 • Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğretim Yaklaşımının, Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Sınıflandırılması Konusunu Anlamalarına ve Akademik Başarılarına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünce, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kurt, I. (2001). Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenmesine ve Hatırlamasına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Levine, E. (2001). Reading Your Way to Scientific Literacy. Journal of College Science Teaching, 31, 122-125.
 • Lin, E. (2006). Cooperative Learning in the Science Classroom. The Science Teacher, 73, 33-39.
 • Lord, T.R. (2001) . 101 Reasons for Using Cooperative Learning in Biology Teaching. The American Biology Teacher 63(1), 30-38.
 • Maloof, J. ve White, K. B. V. (2005). Team Study Training in the College Biology Laboratory. Journal of Biological Education, 39(3), 120-124. McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based İnquiry (Sixth Edition). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Özgiresun, A. (2005). İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin, İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Dersindeki Öğrencilerin Başarılarına, Sosyal Etkileşimlerine ve Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Peterson, S. E. ve Jeffrey A. M. (2004). Comparing the Quality of Students’ Experience During Cooperative Learning and Large- Group Instruction. Journal of Educational Research, 97 (3), 179- 195.
 • Sharan, S., Hert-Lazarowitz, R. ve Ackerman, Z. (1980). Academic Achievement of Elementary School Children in Small Group Versus Whole Class Instruction. Journal of Experimental Education, 48, 124-129.
 • Şimşek, U., Şimşek, Ü. ve Doymuş, K. (2006). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme Çalışması III: İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Eğitim Ortamındaki Faydaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 414-437.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür GÖK

Author: Alev DOĞAN

Author: Kemal DOYMUŞ

Author: Ataman KARAÇÖP

Dates

Publication Date : March 1, 2009

Bibtex @ { gefad90694, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2009}, volume = {29}, pages = {193 - 209}, doi = {}, title = {İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri}, key = {cite}, author = {GÖK, Özgür and DOĞAN, Alev and DOYMUŞ, Kemal and KARAÇÖP, Ataman} }
APA GÖK, Ö , DOĞAN, A , DOYMUŞ, K , KARAÇÖP, A . (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 193-209 . Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90694
MLA GÖK, Ö , DOĞAN, A , DOYMUŞ, K , KARAÇÖP, A . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 193-209 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6745/90694>
Chicago GÖK, Ö , DOĞAN, A , DOYMUŞ, K , KARAÇÖP, A . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (2009 ): 193-209
RIS TY - JOUR T1 - İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri AU - Özgür GÖK , Alev DOĞAN , Kemal DOYMUŞ , Ataman KARAÇÖP Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 209 VL - 29 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri %A Özgür GÖK , Alev DOĞAN , Kemal DOYMUŞ , Ataman KARAÇÖP %T İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri %D 2009 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 29 %N 1 %R %U
ISNAD GÖK, Özgür , DOĞAN, Alev , DOYMUŞ, Kemal , KARAÇÖP, Ataman . "İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 / 1 (March 2009): 193-209 .
AMA GÖK Ö , DOĞAN A , DOYMUŞ K , KARAÇÖP A . İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 193-209.
Vancouver GÖK Ö , DOĞAN A , DOYMUŞ K , KARAÇÖP A . İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 29(1): 209-193.